CM Mavit - Logo
Warszawa – Bielany

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 20:00

sob: 8:00 - 15:00

Warszawa – Ursynów

Ośrodek Diagnostyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 08:00 - 20:00

Warszawa – Wola

Ośrodek Diagnostyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 08:00 - 20:00

sob: (wybrane) 08:00 - 15:00

Katowice

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach

ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice (Nikiszowiec)

godziny pracy:

pon-pt: całodobowo

Biuro Zarządu
Centrum medyczne Mavit Sp. z o.o.
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
Przedstawicieli mediów prosimy o kontakt z:
Magdalena Żółtowska
Dyrektor ds. marketingu i PR
Warszawa – Bielany

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 20:00

sob: 8:00 - 15:00

Zobacz na mapie
Warszawa – Ursynów

Ośrodek Diagnostyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 08:00 - 20:00

Zobacz na mapie
Warszawa – Wola

Ośrodek Diagnostyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 08:00 - 20:00

sob: (wybrane) 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie
Katowice

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach

ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice (Nikiszowiec)

godziny pracy:

pon-pt: całodobowo

Zobacz na mapie

Chirurgiczne leczenie jaskry w Szpitalu Specjalistycznym CM MAVIT w Warszawie

Strategia leczenia chirurgicznego dostosowywana jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Przeprowadzane operacje mają na celu ułatwienie odpływu cieczy wodnistej z gałki ocznej i obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. W CM MAVIT w Warszawie przeprowadzamy następujące typy operacji jaskry:

  • operacje niepenetrujące: sklerektomia głęboka (Healaflow), kanaloplastyka
  • operacje penetrujące: śródtwardówkowe wkleszczenie tęczówki obwodowej, trabekulektomia, ExPress
  • operacje z zastosowaniem implantów drenujących (Ahmed lub Bervelta)
  • MIGS – grupa zabiegów małoinwazyjnych z wykorzystaniem implantów: iStent, Hydrus, XEN

W zależności od wskazań zabiegi mogą być przeprowadzane zarówno z jednoczesnym zastosowaniem preparatów antyproliferacyjnych (Mitomycyna C – śródoperacyjnie i 5-Fluorouracyl – pooperacyjnie), jak i z jednoczesnym usunięciem zaćmy.

Operacje niepenetrujące

Najczęściej wykonywaną procedurą przeciwjaskrową jest sklerektomia głęboka. Jest to operacja niepenetrująca, czyli taka, w której nie dochodzi do pełnościennego otwarcia gałki ocznej. Polega ona na usunięciu ściany zewnętrznej kanału Schlemma, wytworzeniu błony filtracyjnej, poprzez którą ciecz wodnista z gałki ocznej w wyniku różnicy ciśnień przesączana jest do wytworzonej w twardówce przestrzeni dekompresyjnej. Operacja działa przez wytworzone w ten sposób drogi odpływu (podspojówkowa, nadnaczyniówkowa, śródtwardówkowa oraz drogę konwencjonalną poprzez kanał Schlemma) skutecznie obniżają i stabilizują ciśnienie wewnątrzgałkowe. Sama operacja natomiast jest bezpieczna czyli obarczona znikomą ilością powikłań. W celu utrzymania przestrzeni dekompresyjnej i odpływu podspojówkowego po operacji i zwiększeniu tym samym sukcesu pooperacyjnego stosowana jest specjalna substancja – Healaflow lub torebka przednia własnej soczewki pacjenta – w przypadku równoczesnego usunięcia zaćmy.

Przełomowa w leczeniu jaskry pod względem jakości życia po operacji okazała się nowoczesna technika operacyjna – kanaloplastyka. Procedura ta ma na celu udrożnienie i poszerzenie kanału Schlemma, stanowiącego główną drogę odpływu cieczy wodnistej w oku. Zabieg polega na wprowadzeniu do tegoż kanału drenu, przez który wpuszcza się specjalną substancję powiększającą jego objętość, a także pozostawienie nici napinającej kanał, pozwalającej na jego trwałe poszerzenie. Procedura zapewnia otwarcie i utrzymanie światła kanału Schlemma, dzięki czemu naturalne drogi odpływu mogą wydajniej odprowadzać ciecz wodnistą. Nie obserwuje się również powikłań charakterystycznych dla dotychczasowych penetrujących zabiegów.

Kanaloplastyka jest procedurą małoinwazyjną. Operacja ta zmienia utarte od wielu lat przekonanie, że zabiegi przeciwjaskrowe obarczone są z dużym ryzykiem powikłań, intensywną opieką pooperacyjną i istotnym ryzykiem obniżenia ostrości wzroku. Według opinii specjalistów chorób oczu prowadzenie Pacjenta po kanaloplastyce zbliżone jest do opieki po samej zaćmie, wymaga znacznie mniej kontroli i praktycznie żadnych procedur dodatkowych. Dzięki czemu jakość życia Pacjenta po takiej operacji ulega znacznemu podwyższeniu.

W CM MAVIT w Warszawie kanaloplastykę przeprowadza prof. dr hab. n. med. Marek Rękas – ekspert, który rozpropagował tę technikę chirurgicznego leczenia jaskry w Polsce i lider w zakresie chirurgii jaskry w ramach technik niepenetrujących.

Operacje penetrujące

Charakteryzują się dużą skutecznością, ale obciążone są większą niż operacje nieperforujące ilością powikłań, m.in.: hipotonia (bardzo niskie ciśnienie wewnątrzgałkowe) i jej następstwa: spłycenie komory przedniej oka, odłączenie naczyniówki oraz obrzęk plamki. Najczęściej wykonywaną w CM MAVIT operacją tego typu jest śródtwardówkowe wkleszczenie tęczówki obwodowej. Operacja ta polega na umiejscowieniu fragmentu naciętej tęczówki pod wytworzonym wcześniej płatkiem twardówki i wytworzeniu nowej drogi odpływu cieczy wodnistej z komory przedniej pod spojówkę.

Trabekulektomia polega na wycięciu części utkania beleczkowego za pomocą specjalnego tepanu pod wcześniej wytworzonym płatkiem twardówki. Obie operacje związane są z wytworzeniem w okresie pooperacyjnym pęcherzyka filtracyjnego, charakteryzującego się niewielkim uniesieniem na gałce ocznej pod powieką górną.

Implanty Ex-PRESS™ stosowane jako modyfikacja trabekulektomii, implantowane są pod płatkiem twardówki do komory przedniej. Operacja działa podobnie jak klasyczne operacje penetrujące – w oparciu o wytworzony pęcherzyk filtracyjny.

Operacje z zastosowaniem implantów drenujących

Zabiegi te inaczej nazywane operacjami setonowymi zarezerwowane są dla przypadków, w których brak jest normalizacji ciśnienia wewnątrzgałkowego, mimo maksymalnego leczenia zachowawczego i wcześniejszych operacji przeciwjaskrowych. W operacjach tego typu część rezerwuarowa umieszczana jest pod spojówką, natomiast część drenująca, w postaci cienkiej rurki, umiejscawiana jest w komorze przedniej lub tylnej.

Operacje mikroinwazyjne

Do operacji z tej grupy należą wszystkie interwencje chirurgiczne, które nie wymagają preparowania tkanki spojówki. Wykonuje się je z dostępu ab interno, czyli od strony komory przedniej oka. W chwili obecnej wykonuje się operacje na kanale Schlemma z zastosowaniem implantów iStent i Hydrus oraz operacje wytwarzające odpływ podspojówkowy z wykorzystaniem implantu XEM. Operacje tego typu mogą być wykonywane u pacjentów nawet we wczesnym stadium jaskry.

Powiązane artykuły

Jaskra
Chirurgiczne leczenie jaskry w Szpitalu Specjalistycznym CM MAVIT w Katowicach

Strategia leczenia chirurgicznego dostosowywana jest indywidualnie dla każdego Pacjenta. Przeprowadzane operacje mają na celu ułatwienie odpływu cieczy wodnistej…

czytaj więcej
Jaskra
Leczenie jaskry – implanty iStent

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat leczenia jaskry za pomocą implantów iStent https://www.youtube.com/watch?v=GXe_wrwb4sk

czytaj więcej
Masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości?
Nasza wykwalifikowana kadra odpowie na Twoje pytania!
lub