Porady dla Pacjentów, jak dbać o oczy

Bardzo istotne jest wczesne wykrycie powikłań ocznych w przebiegu cukrzycy.

Ważne są okresowe, profilaktyczne badania okulistyczne z rozszerzeniem źrenic, nawet przy braku jakichkolwiek objawów.

Niezwykle istotną rolę w leczeniu DME odgrywa także ścisła współpraca diabetologainternisty okulisty przy pełnym zaangażowaniu pacjenta. Stosowanie się do zaleceń, takich jak: regularne badanie oczu, kontrolowanie stężenia glukozy we krwi, mierzenie ciśnienia tętniczego, stosowanie zbilansowanej diety i ćwiczeń fizycznych może opóźnić powstanie DME.

A przy rozwoju choroby – im wcześniej chory na cukrzycę i z początkowymi zmianami w plamce trafi do okulisty, tym rokowania co do poprawy widzenia są lepsze.

Jak często badać wzrok pod kątem powikłań ocznych przy cukrzycy?

Pierwsze badanie okulistyczne

Pierwsze badanie okulistyczne (jeśli lekarz nie zaleci inaczej) należy wykonać:

  • niezwłocznie po rozpoznaniu cukrzycy – chory na cukrzycę typu 2
  • w ciągu 5 lat od zdiagnozowania choroby – chory na cukrzycę typu 1.

Okulistyczne badania kontrolne

Bardzo istotne jest też przeprowadzanie regularnych kontrolnych badań okulistycznych. Zaleca się (jeśli lekarz nie wskaże inaczej) poddawanie się badaniom:

  • raz w roku – u osób bez zdiagnozowanych zmian cukrzycowych na dnie ok
  • co 6 miesięcy – jeżeli występują niewielkie zmiany na dnie oka
  • co 3 miesiące – u osób z bardziej zaawansowanymi zmianami na dnie oka
  • co 3-4 miesiące – u osób, u których nie uzyskano wyrównania cukrzycy i nadciśnienia tętniczego
  • co miesiąc – u osób z retinopatią / u osób, u których wykonano zabieg laserowy / u osób po operacji witrektomii.

Jakie badania wykonuje okulista?

Badania, które pozwalają okuliście ocenić stan siatkówkidna oka (przy podejrzeniu obrzęku plamki lub zwiększonym ryzyku jego wystąpienia) to:

  • optyczna koherentna tomografia siatkówki (OCT)
  • angiografia fluoresceinowa (AF).

W Centrum Medycznym MAVIT stosuje się także Angio OCT – jako badanie uzupełniające, pozwalające uzyskać pełny obraz stanu oczu pacjenta.

Badania te są wykonywane ambulatoryjne, nie wymagają znieczulenia. Pozwalają one na dokładne określenie miejsca uszkodzenia naczyń siatkówki (AF) oraz obrzęku i płynu w siatkówce (OCT). Obecnie są to podstawowe badania kwalifikacyjne przez rozpoczęciem leczenia zmian cukrzycowych na dnie oka.

Dokładne badania diagnostyczne pozwalają lekarzowi na zaproponowanie optymalnej metody leczenie.

Pozostałe artykuły dotyczące Cukrzycowy obrzęk plamki

Masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości?
Nasza wykfalikowana kadra odpowie na Twoje pytania!
lub