CM Mavit - Logo
Warszawa – Bielany

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 20:00

sob: 8:00 - 15:00

Warszawa – Ursynów

Ośrodek Diagnostyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 08:00 - 20:00

Katowice

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach

ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice (Nikiszowiec)

godziny pracy:

pon-nd: 8:00-20:00 infolinia; całodobowo - ostry dyżur

Biuro Zarządu
Centrum medyczne Mavit Sp. z o.o.
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
Przedstawicieli mediów prosimy o kontakt z:
Karol Tondera
Dyrektor Operacyjny Spółki

Soczewka plamkowa do suchego AMD

Soczewka plamkowa – mikroskopijna lupa w oku dla pacjentów z suchą postacią AMD

Zabieg wszczepiania soczewki plamkowej Schariotha (SML – Scharioth Macula Lens) przeznaczony jest dla pacjentów z suchą postacią zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem i wszczepioną sztuczną soczewką wewnątrzgałkową. Soczewka plamkowa działa na zasadzie lupy w oku – ułatwia wykonywanie czynności z bliska, a tym samym poprawia komfort życia pacjentów z zaawansowanym stadium suchego AMD.

Sucha postać AMD

Sucha postać zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem, występująca u 80% chorych na AMD, postępuje powoli (przez wiele lat) i zwykle znacząco nie upośledza widzenia. Polega na stopniowo rozszerzającym się zaniku receptorów wzrokowych plamki żółtej. Proces ten jest nieodwracalny – nie istnieje leczenie pozwalające odzyskać dobre widzenie.

Sucha postać AMD najbardziej upośledza widzenie z bliska. W początkowym stadium utrudnia widzenie kilku liter w wyrazie, w miarę rozwoju zaburza czytanie całych wyrazów. Pacjent cierpiący na zaawansowaną postać suchego AMD odczuwa potrzebę korzystania z lupy ułatwiającej wykonywanie codziennych czynności, takich jak czytanie czy pisanie. Pomoce optyczne, choć są powszechnie dostępne, bywają niefunkcjonalne, stąd potrzeba poprawy komfortu życia codziennego pacjentów z suchym AMD.Soczewki wewnątrzgałkowe z systemem teleskopowym również nie są wystarczające, nie dają zadowalającego powiększenia. Wszczepiane są podczas skomplikowanych procedur chirurgicznych, często obarczonych dużym ryzykiem powikłań, wykonywane jedynie w połączeniu z chirurgią zaćmy, z ograniczoną odwracalnością zabiegu. Nowa soczewka powiększająca – plamkowa soczewka Schariotha – wychodzi naprzeciw realnym potrzebom pacjentów z zaawansowanym stadium suchego AMD.

Soczewka plamkowa Schariotha

Soczewka plamkowa Schariotha (Scharioth Macula Lens – SML) jest to soczewka dwuogniskowa o mocy +10 D, przeznaczona dla pacjentów z suchą postacią AMD oraz z wszczepioną sztuczną soczewką wewnątrzgałkową. SML implantuje się do jednego oka – dominującego (lepiej widzącego). Poprawia ona ostrość widzenia do bliży i umożliwia swobodne czytanie z odległości ok. 15 cm. Soczewka powiększa tekst, ale nie zmienia wielkości ciemnych plam, ponieważ nie zwiększa uszkodzonych części plamki. SML nie powoduje redukcji pola widzenia, nie zaburza widzenia do dali, nie wpływa na widzenie kolorów oraz nie powoduje obniżenia wrażliwości kontrastu.

SML nie leczy, implantacja soczewki nie jest częścią terapii AMD, ma jedynie za zadanie poprawę komfortu życia pacjentów.

Dla kogo przeznaczona jest SML?

Nowa technologia skierowana jest głównie do chorych w zaawansowanym stadium suchego AMD, lecz może być także pomocna w przypadku pacjentów z innymi formami zwyrodnienia plamki żółtej, takimi jak m. in. retinopatia cukrzycowa i inne dziedziczne choroby siatkówki.

Technika operacyjna

Zabieg doszczepiania plamkowej soczewki Schariotha w Szpitalu Specjalistycznym CM MAVIT w Warszawie wykonywany jest po operacji usunięcia zaćmy. Procedurę implantacji SML zaleca się w przypadku, gdy pacjent z suchym AMD nie jest usatysfakcjonowany wynikami zabiegu – odczuwa dyskomfort w widzeniu do bliży.

Soczewka zbudowana jest z hydrofilnego materiału o bardzo małej aberracji chromatycznej. Jej budowa zapewnia izolację od tęczówki oraz sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. Średnica SML wynosi 1,5 mm, ma kształt kwadratu z 4 zaczepami, które idealnie dopasowują się do budowy oka, gwarantując centrację i stabilność plamkowej soczewki Schariotha. Wszczepiana jest poprzez minimalne nacięcie (2,2 mm) i umiejscawiana w bruździe rzęskowej, w przestrzeni między tylną powierzchnią tęczówki a powierzchnią ciała rzęskowego.

Procedura trwa ok. 15 minut, zabieg jest bezpieczny i całkowicie odwracalny. Powrót do codziennych czynności następuje dosyć szybko (już tego samego dnia można czytać), a przyzwyczajenie się do używania soczewki zasadniczo nie sprawia pacjentom wielu trudności.

Przeciwwskazania do zabiegu

Wszczepienie plamkowej soczewki Schariotha nie jest możliwe w przypadku pacjentów z m.in. wysiękową postacią AMD, postępującą jaskrą, aktywną neowaskularyzacją tęczówki oraz zwichnięciem soczewki.

Plamkowa soczewka Schariotha funkcjonuje jako dodatek do sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej, przeznaczony dla pacjentów z suchą postacią AMD i po przebytej operacji zaćmy. Implantacja SML oferuje chorym proste, komfortowe i bezpieczne rozwiązanie, pozwalające na przywrócenie zadowalającego widzenia do bliży, uszkodzonego przez zwyrodnienie plamki żółtej.

Powiązane artykuły

AMD
Leczenie wysiękowej postaci AMD

Najlepsze wyniki leczenia uzyskuje się, stosując dogałkowe iniekcje leków hamujących rozwój AMD. Wysiękowa postać AMD AMD wysiękowe ma zazwyczaj…

czytaj więcej
Masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości?
Nasza wykwalifikowana kadra odpowie na Twoje pytania!
lub