Cennik Warszawa (Bielany)

Cennik obowiązuje od 2019-02-11

CENNIK USŁUG OKULISTYCZNYCH

UsługaCena
Konsultacja specjalistyczna 220 zł
Konsultacja specjalistyczna dziecięca 250 zł
Konsultacja profesorska u prof. dr. hab. n. med. Marka Rękasa 350 zł
Wizyta kontrolna do 14 dni od pierwszej konsultacji 100 zł
Dopłata do doboru okularówi 80 zł
Dotyczy konsultacji specjalistycznej.
UsługaCena
Kwalifikacja i dobór soczewek miękkich sferycznych, torycznych poniżej 2,5Dcyl, progresywnychi 150 zł
Badania wykonywane przez optometrystę. Zawiera 2 wizyty: kwalifikację wraz z doborem soczewek próbnych oraz wizytę wraz z doborem mocy soczewek, nauką zakładania i pielęgnacji.
Kwalifikacja i dobór soczewek miękkich torycznych powyżej 2,5Dcyli 200 zł
Badania wykonywane przez optometrystę. Zawiera 2 wizyty: kwalifikację wraz z doborem soczewek próbnych oraz wizytę wraz z doborem mocy soczewek, nauką zakładania i pielęgnacji.
Badanie kontrolne do miesiąca od doboru soczeweki 100 zł
Badanie wykonywane przez optometrystę.
Dobór okularówi 120 zł
Badania wykonywane przez optometrystę.
UsługaCena
Angiografia fluorescencyjna (fluoresceinowa) 250 zł
Badanie OCT (jedno oko) 160 zł
Badanie OCT (dwoje oczu) 220 zł
Angio-OCT 250 zł
Dokumentacja fotograficzna dna oka 100 zł
Badanie histopatologiczne 90 zł
Badanie na synoptoforze wraz z konsultacją 250 zł
Komputerowe badanie wzroku 20 zł
Krzywa dzienna ciśnienia wewnątrzgałkowego 120 zł
Krzywa dzienna ciśnienia wewnątrzgałkowego aparatem Corvis 150 zł
Pierwsza perymetria 60 zł
Kolejna perymetria 50 zł
Ocena biomechaniczno-tomograficzna rogówki aparatami Corvis i Pentacam z opisem 250 zł
Perymetria jednego oka 30 zł
Mikroskopia konfokalna rogówki (dwoje oczu) 200 zł
Pentacam 50 zł
Płukanie kanalików łzowych 150 zł
Pachymetria (jedno oko) aparatem Corvis 50 zł
Pachymetria (jedno oko) 20 zł
Tonometria komputerowa bezdotykowa 20 zł
Pachymetria z bezdotykowym pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego aparatem Corvis (jedno oko) 70 zł
Tomograficzna ocena rogówki aparatem Pentacam z opisem 200 zł
Tonometria aplanacyjna 40 zł
Topografia rogówki z opisem 80 zł
Topografia rogówki 50 zł
USG gałki ocznej w prezentacji A i B 120 zł
Wymaz z worka spojówkowego w kierunku bakterii (jedno oko) 40 zł
Wymaz z worka spojówkowego w kierunku grzybów (jedno oko) 45 zł
Wymaz z worka spojówkowego w kierunku Chlamydii (jedno oko) 80 zł
UsługaCena
Kwalifikacja do operacji zaćmy (jedno oko)i 400 zł
Cena obejmuje bezpłatną kwalifikację do operacji zaćmy drugiego oka w przypadku, gdy badanie zostanie wykonane w ciągu 1 roku od badania kwalifikacyjnego pierwszego oka.
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej wykonane przez prof. dr. hab. n. med. Marka Rękasai 3600 zł
Cena obejmuje pełną opieką anestezjologiczną oraz 2 bezpłatne pooperacyjne badania kontrolne.
Możliwość wszczepienia niestandardowej soczewki za dopłatą.
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej wykonane przez dr. n. med. Adama Klusia, dr n. med. Mariusza Kosatkę, dr. n. med. Radosława Różyckiegoi 3200 zł
Cena obejmuje pełną opieką anestezjologiczną oraz 2 bezpłatne pooperacyjne badania kontrolne.
Możliwość wszczepienia niestandardowej soczewki za dopłatą.
Wszczepienie soczewki Acrysof Natural zamiast standardowej soczewki zwijalnej dopłata 700 zł
Wszczepienie soczewki Acrysof IQ Natural zamiast standardowej soczewki zwijalnej dopłata 950 zł
Wszczepienie soczewki torycznej Acrysof TORIC zamiast standardowej soczewki zwijalnej dopłata 1800 zł
Wszczepienie soczewki pseudoakomodacyjnej Acrysof ReSTOR zamiast standardowej soczewki zwijalnej dopłata 3600 zł
Wszczepienie soczewki Acrysof IQ PanOptix zamiast standardowej soczewki zwijalnej dopłata 4000 zł
Wszczepienie soczewki Acrysof IQ PanOptix TORIC zamiast standardowej soczewki zwijalnej dopłata 4600 zł
Wszczepienie soczewki pseudoakomodacyjnej Acrysof ReSTOR TORIC zamiast standardowej soczewki zwijalnej dopłata 4800 zł
Usunięcie zaćmy podwichniętej z zastosowaniem pierścienia Cionnii 6250 zł
Cena obejmuje pełną opieką anestezjologiczną oraz 2 bezpłatne pooperacyjne badania kontrolne.
Operacje rekonstrukcyjne (implantacje wtórne, fiksacje transskleralne, plastyki przedniego odcinka, operacje łączone)i od 4000 zł
Cena obejmuje pełną opieką anestezjologiczną oraz 2 bezpłatne pooperacyjne badania kontrolne.
Badanie kontrolne po zabiegu zaćmy z doborem okularów 180 zł
UsługaCena
Kwalifikacja do operacji zaćmy z jaskrą (jedno oko) 400 zł
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz wkleszczeniem tęczówki obwodoweji 5650 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz trabekulektomiąi 5650 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz sklerektomią głęboką (Healaflow)i 6600 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz operacją przeciwjaskrową ze wszczepieniem implantu drenującego ExPressi 7800 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz z operacją przeciwjaskrową ze wszczepieniem implantu iStenti 7800 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz z operacją przeciwjaskrową ze wszczepieniem implantu AqueSys XENi 9600 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz z operacją przeciwjaskrową ze wszczepieniem implantu Hydrusi 9500 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz z operacją setonową (z użyciem zastawki Ahmeda lub Bervelta)i 8500 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz kanaloplastykąi 8800 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Wszczepienie soczewki Acrysof Natural zamiast standardowej soczewki zwijalnej dopłata 700 zł
Wszczepienie soczewki Acrysof IQ Natural zamiast standardowej soczewki zwijalnej dopłata 950 zł
Wszczepienie soczewki torycznej Acrysof TORIC zamiast standardowej soczewki zwijalnej dopłata 1800 zł
Wszczepienie soczewki pseudoakomodacyjnej Acrysof ReSTOR zamiast standardowej soczewki zwijalnej dopłata 3600 zł
Wszczepienie soczewki Acrysof IQ PanOptix zamiast standardowej soczewki zwijalnej dopłata 4000 zł
Wszczepienie soczewki Acrysof IQ PanOptix TORIC zamiast standardowej soczewki zwijalnej dopłata 4600 zł
Wszczepienie soczewki pseudoakomodacyjnej Acrysof ReSTOR TORIC zamiast standardowej soczewki zwijalnej dopłata 4800 zł
Badanie kontrolne po zabiegu zaćmy z jaskrą z doborem okularów 180 zł
UsługaCena
Kwalifikacja do operacji jaskry (jedno oko)i 400 zł
Bezpłatna kwalifikacja do operacji jaskry drugiego oka w przypadku, gdy badanie zostanie wykonane w ciągu 1 roku od badania kwalifikacyjnego pierwszego oka.
Wkleszczenie tęczówki obwodoweji 3850 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Trabekulektomiai 3850 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Sklerektomia głęboka (Healaflow)i 4800 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Wszczepienie implantu drenującego ExPressi 6000 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Wszczepienie implantu iStenti 6000 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Wszczepienie implantu AqueSys Xeni 7800 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Wszczepienie implantu Hydrusi 7700 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Operacja setonowa (z użyciem zastawki Ahmeda lub Bervelta)i 6500 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Kanaloplastykai 7000 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
UsługaCena
Kwalifikacja do zabiegu witrektomii (jedno oko)i 400 zł
Bezpłatna kwalifikacja do operacji jaskry drugiego oka w przypadku, gdy badanie zostanie wykonane w ciągu 1 roku od badania kwalifikacyjnego pierwszego oka.
Witrektomia tylna (jedno oko)i 8000 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Witrektomia tylna z wymianą soczewki (jedno oko)i 9000 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Witrektomia tylna z zastosowaniem śródoperacyjnym dekaliny/oleju (jedno oko)i 8500 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Witrektomia tylna z wymianą soczewki i zastosowaniem śródoperacyjnym dekaliny/oleju (jedno oko)i 9500 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
UsługaCena
Kwalifikacja do zabiegu iniekcji doszklistkowej (za jedno oko) 300 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatu Avastin (za jedno oko)i 800 zł
Cena zabiegu obejmuje badania kontrolne przez 2 tygodnie po zabiegu
Iniekcja doszklistkowa preparatu Eylea (za jedno oko)i 2500 zł
Cena zabiegu obejmuje badania kontrolne przez 2 tygodnie po zabiegu.
Iniekcja doszklistkowa preparatu Lucentis (za jedno oko)i 2200 zł
Cena zabiegu obejmuje badania kontrolne przez 2 tygodnie po zabiegu.
Iniekcja doszklistkowa preparatu Lucentis w cukrzycowym obrzęku plamki / cena do 30.04.2019 r.i 1500 zł
Cena obowiązuje w przypadku wykonania iniekcji do 30.04.2019 r. oraz ich kontynuacji przez 12 miesięcy.
Iniekcja doszklistkowa preparatu Eylea w cukrzycowym obrzęku plamki / cena do 30.04.2019 r.i 1800 zł
Cena obowiązuje w przypadku wykonania iniekcji do 30.04.2019 r. oraz ich kontynuacji przez 12 miesięcy.
Iniekcja doszklistkowa preparatu Ozurdex (za jedno oko)i 6500 zł
Cena zabiegu obejmuje badania kontrolne przez 2 tygodnie po zabiegu
UsługaCena
Kwalifikacja do zabiegu doszczepienia soczewki plamkowej 400 zł
Doszczepienie soczewki plamkowej Schariothi 7100 zł
Cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
UsługaCena
Kwalifikacja do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku – pełna 300 zł
Kwalifikacja do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku w 2 etapach:
– pierwszy etap (badania wstępne) 150 zł
– drugi etap (badania uzupełniające) 100 zł
Dopłata do kwalifikacji do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku 100 zł
Próba soczewkowa przed zabiegiem laserowej korekcji wady wzroku 100 zł
Próba soczewkowa toryczna przed zabiegiem laserowej korekcji wady wzroku 180 zł
Zabieg SMILE (jedno oko)i 4500 zł
W cenie zawarte są bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Zabiegi standardowe: cena zawiera ponadstandardowe programy Aspheric lub Tissue saving
FemtoLASIK (jedno oko)i 3600 zł
W cenie zawarte są bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Zabiegi standardowe: cena zawiera ponadstandardowe programy Aspheric lub Tissue saving
Premium FemtoLASIK (jedno oko)i 4100 zł
W cenie zawarte są bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Zabiegi Premium: rozszerzenie opcji standardowej o korekcję w oparciu o topografię rogówki i/lub wavefront (w zależności od wskazań lekarskich)
Zabieg Premium FemtoLASIK: metoda korekcji uwzględniająca korekcję laserem excimerowym MEL-80, wytworzenie płatka laserem femtosekundowym VisuMax® oraz zastosowanie indywidualnych profili opartych o topografię rogówki i/lub wavefront (w zależności od wskazań lekarskich)
EBK (jedno oko)i 3100 zł
W cenie zawarte są bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Zabiegi standardowe: cena zawiera ponadstandardowe programy Aspheric lub Tissue saving
Premium EBK (jedno oko)i 3600 zł
W cenie zawarte są bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Zabiegi Premium: rozszerzenie opcji standardowej o korekcję w oparciu o topografię rogówki i/lub wavefront (w zależności od wskazań lekarskich)
LBV (Laser Blended Vision) - korekcja presbiopii z wykorzystaniem modułu LBV i lasera femtosekundowegoi 4100 zł
W cenie zawarte są bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
PRK (jedno oko)i 2000 zł
W cenie zawarte są bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Zabiegi standardowe: cena zawiera ponadstandardowe programy Aspheric lub Tissue saving
Premium PRK (jedno oko)i 2500 zł
W cenie zawarte są bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Zabiegi Premium: rozszerzenie opcji standardowej o korekcję w oparciu o topografię rogówki i/lub wavefront (w zależności od wskazań lekarskich)
Planowana reoperacja po korekcji laserowej do 24 miesięcy po zabiegu (jedno oko)i 1300 zł
Ewentualna reoperacja do 24 miesięcy po zabiegu wykonywana jest bezpłatnie pod warunkiem przeprowadzenia w naszym ośrodku 5 badań kontrolnych: następnego dnia, 5 dni, 3-4 tygodnie, 4-5 miesięcy oraz 12 miesięcy po zabiegu.
Badanie kontrolne po zabiegu laserowej korekcji wady wzroku (przez 6 miesięcy po zabiegu) 70 zł
INFORMACJE DODATKOWEi -
Istnieje możliwość uzyskania preferencyjnych kredytów na zabiegi, których koszt jednostkowy wynosi powyżej 2000 PLN. 0% oprocentowania, 0% prowizji oraz 0% wpłaty własnej.
UsługaCena
Diagnostyka stożka rogówki 300 zł
Cross linking (jedno oko) cena zabiegu obejmuje badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu 2100 zł
Dopłata do diagnostyki stożka rogówki 100 zł
Dopłata do kwalifikacji do pierścieni śródrogówkowych (jedno oko) 150 zł
Zabieg wszczepienia pierścieni śródrogówkowych z wykorzystaniem lasera femtosekundowego (jedno oko) 7000 zł
Zabieg wszczepienia pierścienia śródrogówkowego z wykorzystaniem lasera femtosekundowego (jedno oko) 5800 zł
Badanie kontrolne po zabiegu Cross linking (przez pierwszy rok po zabiegu) 70 zł
Badanie kontrolne po wszczepieniu pierścieni śródrogówkowych (przez pierwszy rok po zabiegu) 70 zł
UsługaCena
Kwalifikacja do zabiegu wszczepienia soczewki fakijnej (dwoje oczu) 600 zł
Wszczepienie soczewki fakijnej (jedno oko)i 6500 zł
Cena obejmuje badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Wszczepienie soczewki fakijnej torycznej (jedno oko)i 7700 zł
Cena obejmuje badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
Badanie kontrolne po zabiegu wszczepienia soczewki fakijnej (przez pierwszy rok po zabiegu) 70 zł
UsługaCena
Kwalifikacja do operacji (jedno oko) 300 zł
DCR (za jedno oko)i od 4500 zł
Cena zabiegu obejmuje pierwsze badanie kontrolne.
Entropion (za jedno oko)i od 2500 zł
Cena zabiegu obejmuje pierwsze badanie kontrolne.
Ektropion (za jedno oko)i od 2500 zł
Cena zabiegu obejmuje pierwsze badanie kontrolne.
Lazy-T (za jedno oko)i od 2500 zł
Cena zabiegu obejmuje pierwsze badanie kontrolne.
Ptoza (za jedno oko)i od 2500 zł
Cena zabiegu obejmuje pierwsze badanie kontrolne.
Niedomykalność powieki (za jedno oko)i od 2500 zł
Cena zabiegu obejmuje pierwsze badanie kontrolne.
Retrakcja powieki (za jedno oko)i od 2500 zł
Cena zabiegu obejmuje pierwsze badanie kontrolne.
Wiotkość skóry (za jedno oko)i od 2500 zł
Cena zabiegu obejmuje pierwsze badanie kontrolne.
Blefaroplastyka (za jedno oko)i od 2500 zł
Cena zabiegu obejmuje pierwsze badanie kontrolne.
Wszczepienie złotego implantu (za jedno oko)i od 3500 zł
Cena zabiegu obejmuje pierwsze badanie kontrolne.
Zatyczki ZSO (za jedno oko)i 700 zł
Cena zabiegu obejmuje pierwsze badanie kontrolne.
Zatyczki Epiph. (za jedno oko)i 700 zł
Cena zabiegu obejmuje pierwsze badanie kontrolne.
Opieka anestezjologiczna 300 zł
UsługaCena
Kwalifikacja do drobnego zabiegu 150 zł
Zabieg PTKi od 1000 zł
Cena uzależniona od rozległości zabiegu
Brodawkai od 500 zł
Cena uzależniona od rozległości zabiegu. Zabieg może być przeprowadzony przy użyciu nowoczesnego aparatu Jett Plasma Medical.
Kaszak od 500 zł
Kępki żółte (jedna powieka)i od 700 zł
Cena uzależniona od rozległości zabiegu. Zabieg może być przeprowadzony przy użyciu nowoczesnego aparatu Jett Plasma Medical.
Rany skóry (powierzchowne)i od 350 zł
Cena uzależniona od rozległości zabiegu
Włókniaki skóry powieki od 500 zł
Cena uzależniona od rozległości zabiegu. Zabieg może być przeprowadzony przy użyciu nowoczesnego aparatu Jett Plasma Medical.
Naczyniaki skóry powieki od 500 zł
Cena uzależniona od rozległości zabiegu. Zabieg może być przeprowadzony przy użyciu nowoczesnego aparatu Jett Plasma Medical.
Usunięcie gradówkii od 450 zł
Cena uzależniona od rozległości zabiegu
Ostrzyknięcie gradówki 200 zł
Skrzydlik 1000 zł
Elektroliza rzęs (elektrokoagulacja) 300 zł
Elektroliza rzęs (elektrokoagulacja) – kolejny zabieg 150 zł
UsługaCena
Fotokoagulacja ogniskowa (za jedno oko) 300 zł
Panfotokoagulacja laserowa (za jedno oko) 450 zł
YAG – irydotomia, kapsulotomia (za jedno oko) 300 zł
Badanie kontrolne do 4 tygodni po zabiegu 100 zł
UsługaCena
Kwalifikacja do witreolizy/wizyta kontrolna (za jedno oko) 220 zł
Witreoliza (za jedno oko)i 600 zł
Zalecane są min. 2 zabiegi.
Cena zabiegu obejmuje badania kontrolne przez 2 tygodnie po zabiegu.
UsługaCena
Wypisanie recepty 20 zł
Wypisanie zaświadczenia lekarskiego 120 zł
Do góry