Pozostałe konsultacje, zabiegi i operacje

W CM MAVIT oferujemy specjalistyczne konsultacje z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej. Wykonywane są również zabiegi ambulatoryjne w zakresie chirurgii stomatologicznej oraz operacje w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej.

main-serveces-img

Operacje w ramach chirurgii szczękowo-twarzowej

Poza standardowymi konsultacjami z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej w naszym Szpitalu wykonujemy:

 • rekonstrukcje kości twarzoczaszki
 • chirurgiczne korekcje kostnych wad zgryzu
 • remodeling kości
 • operacyjne leczenie złamań kości w obrębie twarzoczaszki
 • operacyjne leczenie urazów zębów i wyrostków zębodołowych
 • wyłuszczanie dużych torbieli
 • chirurgiczne leczenie nowotworów
 • przeszczepy kości twarzoczaszki
 • leczenie stanów zapalnych kości
 • operacje zatok szczękowych
 • operacje na nerwach czaszkowych
 • inne operacje kości twarzoczaszki.

System śródoperacyjnego monitorowania nerwów

W Szpitalu Specjalistycznym CM MAVIT w Katowicach podczas przeprowadzania wybranych zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej stosowany jest nowoczesny system śródoperacyjnego monitorowania nerwów (neuromonitoring) NIM 3 firmy Medtronic.

Urządzenie składa się z monitora oraz elektrod. Podczas operacji za pomocą elektrody tworzone są mapy struktur nerwowych danego pacjenta. Dzięki czemu system umożliwia precyzyjną lokalizację nerwów i kontrolowanie czynności w trakcie procedury, informując operatora za pomocą sygnałów dźwiękowych o zbliżaniu się narzędziami do miejsca występowania nerwów. Neuromonitoring wspomaga procedurę wycięcia zmian chorobowych, przy minimalnym narażeniu zdrowych tkanek. System NIM 3 weryfikuje integralności nerwu jeszcze przed zakończeniem zabiegu.

Pełna kontrola nad przebiegiem operacji, jaką zyskuje operator podczas stosowania neuromonitoringu, zwiększa skuteczność procedury oraz przewidywalność zabiegu, co w konsekwencji pozwala uniknąć ryzyka powikłań związanych z uszkodzeniem nerwów, m.in.: chrypki oraz przejściowego lub stałego bezgłosu.

Masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości?
Nasza wykwalifikowana kadra odpowie na Twoje pytania!
lub