Kontakt – media

Centrum medyczne Mavit Sp. z o.o.

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, NIP: 118-14-95-039, REGON: 016209390, KRS: 0000035148.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 4.017.000 PLN, w całości opłacony.

biuro zarządu: +48 22 569 59 14

Przedstawicieli mediów prosimy o kontakt z:

Magdalena Żółtowska 
Dyrektor ds. marketingu i PR

+48 667 549 675

mzoltowska@mavit.pl

Masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości?
Nasza wykwalifikowana kadra odpowie na Twoje pytania!
lub