CM Mavit - Logo
Warszawa – Bielany

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 20:00

sob: 8:00 - 15:00

Warszawa – Ursynów

Ośrodek Diagnostyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 08:00 - 20:00

Katowice

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach

ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice (Nikiszowiec)

godziny pracy:

pon-nd: całodobowo

Biuro Zarządu
Centrum medyczne Mavit Sp. z o.o.
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
Przedstawicieli mediów prosimy o kontakt z:
Karol Tondera
Dyrektor Operacyjny Spółki

prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

specjalista chorób oczu

W Centrum Medycznym Mavit, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas zajmuje się:

Leczenie zaćmyLeczenie jaskrySoczewki fakijne

Specjalista chorób oczu, absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2004 r. W 2008 r. odbył staż w Jules Gonin Eye Hospital na Uniwersytecie w Lozannie, pod kierownictwem prof. Andre Mermouda – jednego z najbardziej znanych i cenionych specjalistów w zakresie chirurgii jaskry na świecie, a w szczególności zabiegów niepenetrujących. Zainteresowanie zawodowe związane z chirurgią jaskry zaowocowało rozprawą habilitacyjną na ten temat i uzyskaniem w 2009 r. stopnia doktora habilitowanego. W 2014 r. uzyskał tytuł profesora.

W latach 2013–2016 r. pełnił funkcję Konsultanta wojskowej służby zdrowia ds. okulistyki. W 2016 r. został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Konsultanta krajowego ds. okulistyki.
Główne zainteresowania zawodowe: chirurgia jaskry, chirurgia zaćmy, chirurgia rekonstrukcyjna przedniego odcinka oka, chirurgia rogówki. Jest pionierem technik niepenetrujących z zakresu leczenia jaskry w Polsce, natomiast z zakresu chirurgii małoinwazyjnej jaskry – na świecie. Jest również pierwszym chirurgiem w Polsce, który przeprowadził kanaloplastykę, operację która ma na celu ułatwienie odpływu cieczy wodnistej drogą konwencjonalną. Rozpropagował tę technikę chirurgicznego leczenia jaskry w Polsce. Dzięki temu zyskał tytuł eksperta i lidera w zakresie chirurgii jaskry w ramach technik niepenetrujących.

Na uwagę zasługuje także praca naukowa i kliniczna nad udoskonalaniem techniki usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem soczewek wewnątrzgałkowych. Spopularyzował stosowanie wewnątrzgałkowych soczewek multifokalnych, wykazując na licznych przykładach, że zastosowanie sztucznych implantów soczewkowych o skomplikowanej budowie optyki daje lepszą jakość widzenia aniżeli w przypadku soczewek standardowych.
Jest także propagatorem trwałej korekcji wzroku za pomocą doszczepienia soczewki fakijnej. Doświadczenie w tym zakresie potwierdza prestiżowe wyróżnienie otrzymane w 2016 r. za wszczepienie największej liczby soczewek fakijnych w Polsce w latach 2015–2016.

W Klinice Okulistyki WIM był inicjatorem powstania banku tkanek oka oraz wprowadził przeszczepy rogówki do codziennej praktyki.

Doświadczenie zawodowe

Staż podyplomowy w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. W latach 2000–2002 – Ordynator Oddziału Okulistyki 6. Wojskowego Szpitala w Dęblinie. Od 2002 r. zawodowo związany z Kliniką Okulistyczną Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, rozpoczynając pracę na stanowisku starszego asystenta. W 2005 r. otrzymał stanowisko adiunkta i awans na podpułkownika. W 2009 roku – awans do stopnia pułkownika i stanowisko docenta, a następnie profesora nadzwyczajnego w Wojskowym Instytucie Medycznym. Od 2011 r. – Kierownik Kliniki Okulistyki, a od 2017 r. Zastępca Dyrektora ds. nauki WIM. W 2014 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.
Z Centrum Medycznym MAVIT współpracuje od sierpnia 2001 r.

Masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości?
Nasza wykwalifikowana kadra odpowie na Twoje pytania!
lub