dr hab. n. med. prof. nadzw. Pol. Śl. Piotr Malara

specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

W Centrum Medycznym Mavit, dr hab. n. med. prof. nadzw. Pol. Śl. Piotr Malara zajmuje się:

Chirurgiczne leczenie progeniiOperacje zatok szczękowychOperacje ślinianki

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, absolwent Wydziału Lekarskiego (Oddział Stomatologii) Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów rekonstrukcyjnych wymagających przeszczepów tkanki kostnej z miejsc zewnątrzustnych i wewnątrzustnych. Specjalizuje się także w nowoczesnej implantologii stomatologicznej i implantoprotetyce szczękowo-twarzowej. Przeprowadza zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej wspomagające leczenie ortodontyczne i protetyczne.Obecnie oprócz codziennej praktyki lekarskiej połączonej z wykonywaniem  zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej pełni także funkcję Profesora nadzwyczajnego Politechniki Śląskiej, gdzie zajmuje się interdyscyplinarną dziedziną: Inżynieria stomatologiczna, w której zawiera się także nowoczesna protetyka szczękowo-twarzowa.

Doświadczenie zawodowe
Liczne staży zawodowe i naukowe w renomowanych ośrodkach krajowych i zagranicznych, m.in. na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie oraz w Klinice Chirurgii Stomatologicznej, Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Strassburgu. Asystent, a następnie adiunkt w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Katowicach.
Z Centrum Medycznym MAVIT współpracuje od 2012 roku.

Masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości?
Nasza wykwalifikowana kadra odpowie na Twoje pytania!
lub