Nasi Lekarze

Dr n. med. Anna Bronder

specjalista audiologii, specjalista otolaryngologii

Specjalista otolaryngologii, specjalista audiologii, w trakcie specjalizacji z audiologii i foniatrii. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Przewód doktorski: „Badanie przyczyn zaburzeń narządu głosu nauczycieli i opracowanie zasad profilaktyki”.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń narządu słuchu i głosu ze szczególnym uwzględnieniem chorób zawodowych i orzecznictwa lekarskiego w tym zakresie.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe: pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, kierownik Poradni Otolaryngologii w Przychodni Chorób Zawodowych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Z Centrum Medycznym MAVIT współpracuje od stycznia 2011 roku.

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice

T: +48 (32) 358 77 00

Do góry