Nasi Lekarze

Dr n. med. Lidia Mazur-Psonka

specjalista chirurgii szczękowej

Specjalista chirurgii szczękowej, specjalista chirurgii stomatologicznej, absolwentka Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa w Ochronie Zdrowia. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej wymagające przeszczepu tkanki kostnej z miejsc zewnątrzustnych i zewnątrzustnych, implantologii stomatologicznej i implantoprotetyki szczękowo-twarzowej. Przeprowadza także zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej wspomagające leczenie ortodontyczne i protetyczne.

Doświadczenie zawodowe

Wieloletni pracownik naukowy Śląskiej Akademii Medycznej (adiunkt Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej), opiekun specjalizacji kilku lekarzy stomatologów w zakresie chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, wieloletni kierownik indywidualnej praktyki stomatologicznej, od kilkunastu lat kierownik NZOZ Vita-Dent w Katowicach. Ponadto lekarz sądowy, lekarz orzecznik Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Z Centrum Medycznym MAVIT współpracuje od 2010 roku.


Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice

T: +48 (32) 358 77 00

Do góry