Nasi Lekarze

Dr n. med. Marcin Mazur

specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, specjalista chirurgii stomatologicznej

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, specjalista chirurgii stomatologicznej, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu schorzeń w chirurgii szczękowo-twarzowej oraz chirurgii stomatologicznej. Uczestnik wielu szkoleń i sympozjów krajowych oraz zagranicznych. W latach 2005 – 2009 r. członek Komisji Stomatologicznej Śląskiej Izby Lekarskiej. Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy V, VI oraz VII Kadencji (od 2005 r. do dzisiaj). Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w VI i VII kadencji (od 2009 r. do dzisiaj). Kierownik specjalizacji lekarzy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

Zainteresowania zawodowe: urazy szkieletu czaszkowo-twarzowego i leczenie ich następstw, leczenie stanów zapalnych tkanek miękkich i kości twarzowej części czaszki, diagnostyka i leczenie zębopochodnych schorzeń zatok przynosowych, chirurgia jamy ustnej, implantologia stomatologiczna, współpraca interdyscyplinarna chirurgiczno-ortodontyczna i chirurgiczno-protetyczna, współczesne metody obrazowania radiologicznego i diagnostyki w chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej.

Doświadczenie zawodowe

Staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu (w latach 1999 – 2000). Młodszy asystent, a następnie starszy asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej/Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiej Akademii Medycznej/Śląskiego Uniwersytetu Medycznego/Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach (w latach 2000 – 2007). Starszy asystent na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Barbary w Sosnowcu (w latach 2007 – 2015).

Z Centrum Medycznym MAVIT współpracuje od września 2015 roku.

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice

T: +48 (32) 358 77 00

Do góry