Nasi Lekarze

Dr n. med. Piotr Pawlas

specjalista otolaryngologii, specjalista otolaryngologii dziecięcej

Specjalista otolaryngologii, specjalista otolaryngologii dziecięcej, absolwent Wydziału Lekarskiego 

w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 2008 obronił rozprawę doktorską „Ocena głosu chorych leczonych z powodu raka fałdów głosowych chordektomią laserową lub radioterapią”. Jest także absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Autor i współautor kilku publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych.

Specjalizuje się w chirurgii głowy i szyi dzieci i dorosłych.

Doświadczenie zawodowe

Sanitariusz zespołu karetki „R” Oddziału Pomocy Doraźnej, lekarz stażysta Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zabrzu, asystent Oddziału Laryngologii w Szpitalu Miejskim Rudzie Śląskiej, starszy asystent Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii, staż specjalizacyjny w Klinice Laryngologii w Zabrzu, staż specjalizacyjny w Klinice Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Prowadzi indywidualną praktykę lekarską w Rudzie Śląskiej. 

Z Centrum Medycznym MAVIT współpracuje od 2012 roku. Od października 2018 r. pełni funkcję Kierownika oddziału otolaryngologii w Szpitalu Specjalistycznym CM MAVIT w Katowicach.

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice

T: +48 (32) 358 77 00

Do góry