Nasi Lekarze

Dr n. med. Witold Korzekwa

dyrektor ds. medycznych, specjalista chorób oczu

Specjalista chorób oczu, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Autor rozprawy doktorskiej: „Ocena skuteczności laseroterapii klinicznie znamiennego obrzęku plamki w przebiegu nieproliferacyjnej retinopatii cukrzycowej”. Uczestnik wielu polskich i zagranicznych kursów i szkoleń.

Specjalizuje się w chirurgii zaćmy, jaskry. Wykonuje zabiegi witreoretinalne, laseroterapię przedniego odcinka gałki ocznej.

Doświadczenie zawodowe

Od 2001 roku Szpital Miejski Nr 2 im. Karola Zahorskiego w Sosnowcu – mł. asystent; Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Oczu pod kierownictwem Pani Prof. Wandy Romaniuk – st. asystent i wykładowca akademicki; Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 W Sosnowcu – st. asystent, PCDL Komed w Częstochowie.

Z Centrum Medycznym MAVIT współpracuje od 2012 roku. Od czerwca 2018 r. pełni funkcję Kierownika oddziału okulistycznego i pododdziału okulistycznego dla dzieci w Szpitalu Specjalistycznym CM MAVIT w Katowicach.

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice

T: +48 (32) 358 77 00

Do góry