Nasi Lekarze

Lek. Krystian Czajkowski

specjalista chorób oczu

Specjalista chorób oczu II stopnia, absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Uczestniczy w szkoleniach specjalistycznych, konferencjach, zjazdach naukowych. Przeprowadza szkolenia współpracowników oraz personelu średniego.

Specjalizuje się w chirurgii aparatu ochronnego i gałki ocznej ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii przedniego odcinka gałki. Wykonuje operacje zaćmy, chirurgię jaskry oraz rekonstrukcje pourazowe. Zajmuje się także diagnostyką obrazową USG.

Doświadczenie zawodowe

St. asystent I Kliniki Okulistyki w Katowicach (chirurgia okulistyczna, diagnostyka obrazowa USG, szkolenie teoretyczne i praktyczne studentów); emerytowany ordynator oddziału okulistycznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie, od 1985 prowadzi specjalistyczną praktykę prywatną, obecnie przyjmuje w gabinetach w: Wiśle, Cieszynie i Jastrzębiu.

Z Centrum Medycznym MAVIT współpracuje od 2010 roku, od początku założenia placówki w Katowicach.

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice

T: +48 (32) 358 77 00

Do góry