Nasi Lekarze

dr n. med. Mateusz Tłustochowicz

specjalista chorób oczu

Specjalista chorób oczu, doktor nauk medycznych, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie - Warszawski Uniwersytet Medyczny) urodzony w 1976 r. w Warszawie. Ukończył Liceum im.Stefana Batorego w Warszawie.  Przeprowadza operacje zaćmy, wtórne wszczepy soczewek wewnątrzgałkowych, 

Tytuł pracy doktorskiej: Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa chirurgicznych metod leczenia skrzydlika (2019 r).

Doświadczenie zawodowe

Pracuje nieprzerwanie w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie od 2001 roku (od 2008 r., po uzyskaniu tytułu Specjalista chorób oczu /dawniej II-gi stopień specjalizacji/ na stanowisku starszego asystenta). 

Z Centrum Medycznym Mavit związany od 2011 roku. 

Rocznie przeprowadza ponad 1700 operacji zaćmy, wszczepów soczewek torycznych korygujących astygmatyzm, wtórnych wszczepów soczewek wewnątrzgałkowych, rekonstrukcji przedniego odcinka oka, operacji usunięcia skrzydlika z zastosowaniem różnych technik chirurgicznych.  

Jest wykładowcą w „Warsztatach chirurgi zaćmy” organizowanych przez Klinikę Okulistyki WIM i firmę Alcon. Szkoli chirurgów w  technikach operacyjnych na wykładach i podczas zajęć praktycznych. 

Ponadto zajmuje się diagnostyką schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, takich jak np. zaćma, jaskra, zapalenie błony naczyniowej (zapalenie tęczówki, ciała rzęskowego, części pośredniej błony, zapalenie siatkówki). 

Jest współautorem w 1 pracy oryginalnej z impact factor 2.991, współautorem 11 polskich artykułów o wartości punktów MNISW 75, autorem artykułu oryginalnego i pracy poglądowej.  

Autor 23 referatów na konferencjach, przedstawił 11 wystąpień zjazdowych w tym 4 zagraniczne. Członek Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, European Society of Cataract & Refractive Surgeons.

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

T: +48 (22) 569 59 00

Do góry