Nasi Lekarze

Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

specjalista chorób oczu

Specjalista chorób oczu, absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2004 r. W 2008 r. odbył staż w Jules Gonin Eye Hospital na Uniwersytecie w Lozannie, pod kierownictwem prof. Andre Mermouda – jednego z najbardziej znanych i cenionych specjalistów w zakresie chirurgii jaskry na świecie, a w szczególności zabiegów niepenetrujących. Zainteresowanie zawodowe związane z chirurgią jaskry zaowocowało rozprawą habilitacyjną na ten temat i uzyskaniem w 2009 r. stopnia doktora habilitowanego. W 2014 r. uzyskał tytuł profesora.

W latach 2013–2016 r. pełnił funkcję Konsultanta wojskowej służby zdrowia ds. okulistyki. W 2016 r. został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Konsultanta krajowego ds. okulistyki.

Główne zainteresowania zawodowe: chirurgia jaskry, chirurgia zaćmy, chirurgia rekonstrukcyjna przedniego odcinka oka, chirurgia rogówki. Jest pionierem technik niepenetrujących z zakresu leczenia jaskry w Polsce, natomiast z zakresu chirurgii małoinwazyjnej jaskry – na świecie. Jest również pierwszym chirurgiem w Polsce, który przeprowadził kanaloplastykę, operację która ma na celu ułatwienie odpływu cieczy wodnistej drogą konwencjonalną. Rozpropagował tę technikę chirurgicznego leczenia jaskry w Polsce. Dzięki temu zyskał tytuł eksperta i lidera w zakresie chirurgii jaskry w ramach technik niepenetrujących.

Na uwagę zasługuje także praca naukowa i kliniczna nad udoskonalaniem techniki usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem soczewek wewnątrzgałkowych. Spopularyzował stosowanie wewnątrzgałkowych soczewek multifokalnych, wykazując na licznych przykładach, że zastosowanie sztucznych implantów soczewkowych o skomplikowanej budowie optyki daje lepszą jakość widzenia aniżeli w przypadku soczewek standardowych.

Jest także propagatorem trwałej korekcji wzroku za pomocą doszczepienia soczewki fakijnej. Doświadczenie w tym zakresie potwierdza prestiżowe wyróżnienie otrzymane w 2016 r. za wszczepienie największej liczby soczewek fakijnych w Polsce w latach 2015–2016.

W Klinice Okulistyki WIM był inicjatorem powstania banku tkanek oka oraz wprowadził przeszczepy rogówki do codziennej praktyki.

Doświadczenie zawodowe

Staż podyplomowy w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. W latach 2000–2002 – Ordynator Oddziału Okulistyki 6. Wojskowego Szpitala w Dęblinie. Od 2002 r. zawodowo związany z Kliniką Okulistyczną Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, rozpoczynając pracę na stanowisku starszego asystenta. W 2005 r. otrzymał stanowisko adiunkta i awans na podpułkownika. W 2009 roku – awans do stopnia pułkownika i stanowisko docenta, a następnie profesora nadzwyczajnego w Wojskowym Instytucie Medycznym. Od 2011 r. – Kierownik Kliniki Okulistyki, a od 2017 r. Zastępca Dyrektora ds. nauki WIM. W 2014 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Z Centrum Medycznym MAVIT współpracuje od sierpnia 2001 r.W ramach leczenia jaskry nabył duże doświadczenie chirurgiczne oraz poświęcił jej najwięcej naukowej aktywności twórczej. Obok propagowania wyżej wspominanych technik niepenetrujacych w leczeniu jaskry, zajmuje się także promowaniem w Polsce innowacyjnych technik wczesnych mikroinwazyjnych zabiegów przeciwjaskrowych (MIGS). Klinika Okulistyczna WIM, jako jedyny ośrodek w Polsce, brała udział w badaniach klinicznych nad implantami Hydrus, i-Stent, XEN oraz Cypass, które wykorzystywane są do chirurgii MIGS. W 2015 r. podczas Jesiennych Warsztatów Okulistycznych zaprezentował zabieg przeciwjaskrowy (zaliczany do grupy MIGS) z jednoczasowym usunięciem zaćmy i wszczepieniem soczewki multifokalnej. Była to wówczas pierwsza w Polsce tego typu operacja przeciwjaskrowa połączona z wszczepieniem soczewki multifokalnej.

W ramach leczenia zaćmy torycznej umocowanej do pierścienia torebkowego w korekcji – jako pierwszy na świecie zaproponował zastosowanie usunięcia zaćmy z wszczepem soczewki torycznej w korekcji astygmatyzmu u chorych z rogówką olbrzymią.

Wprowadził w Klinice Okulistyki WIM przeszczepy warstwowe rogówek. Przeszczepy te wiążą się z mniejszą liczbą śród- i pooperacyjnych powikłań, dają lepsze wyniki refrakcyjne, pozwalają na szybszą rehabilitację widzenia i zmniejszają ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu okulistyki, publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach. Uczestnik licznych zjazdów naukowych krajowych i zagranicznych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i Stanach Zjednoczonych. Członek wielu towarzystw okulistycznych w Polsce i za granicą, m.in.: Amerykańskiej Akademii Okulistyki, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Refrakcyjnej i Zaćmy oraz ARVO. Członek zarządu Sekcji Jaskrowej, Okulistyki Wojskowej i Rogówkowej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Członek rady naukowej kwartalnika naukowego „OphthaTherapy”. W latach 2004–2010 pełnił funkcje zastępcy Redaktora Naczelnego czasopisma okulistycznego „Kliniki Ocznej”. Od 2012 do 2014 r. redaktor naczelny sekcji jaskry internetowego serwisu edukacyjnego dla lekarzy okulistów.

Wybrane publikacje naukowe >> przejdź do spisu.

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

T: +48 (22) 569 59 00

Do góry