Szpital CM MAVIT w Katowicach

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach istnieje od lutego 2010 r. W placówce świadczony jest szeroki zakres usług diagnostycznych oraz operacyjnych z zakresu okulistyki, laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej. Otaczamy opieką medyczną dorosłych i dzieci.

Szpital posiada własną pracownię RTG, która pozwala na skrócenie czasu diagnozy oraz przyspieszenie procesu leczenia. 

W Poradni Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach przyjmujemy Pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Szpital CM MAVIT w Katowicach

Usługi

W Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach znaczna część usług realizowana jest w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług lecznictwa szpitalnego z zakresu laryngologii dzieci i dorosłych, chirurgii szczękowo-twarzowej i okulistyki dzieci i dorosłych oraz umowy na świadczenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie laryngologii, audiologii, foniatrii i chirurgii szczękowo-twarzowej.

Usługi realizowane w ramach kontraktu z NFZ:

OKULISTYKA

 • operacje usunięcia zaćmy
 • operacje jaskry
 • witrektomia
 • operacje zeza
 • operacje powiekowe
 • leczenie wysiękowej postaci AMD – program lekowy
 • płukanie i sondowanie dróg łzowych (dzieci)

LARYNGOLOGIA

 • usuwanie migdałków (dzieci)
 • wycinanie wędzidełka języka (dzieci)
 • korekcja przegrody nosa

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA

 • operacje zatok szczękowych
 • usuwanie zębów w znieczuleniu ogólnym
 • wycinanie drobnych zmian z badaniem histopatologicznym

AUDIOLOGIA I FONIATRIA

 • badanie BERA

Usługi komercyjne realizowane w Szpitalu Specjalistycznym CM MAVIT w Katowicach:

OKULISTYKA

 • operacje usunięcia zaćmy
 • operacje jaskry
 • operacje zaćmy z jaskrą
 • witrektomia
 • operacje powiek
 • leczenie wysiękowej postaci AMD
 • laseroterapia w cukrzycy i jaskrze
 • fotokoagulacja siatkówki
 • witreoliza
 • dobór soczewek kontaktowych

LARYNGOLOGIA

 • korekcja małżowin nosowych
 • korekcja przegrody nosowej
 • korekcja wyglądu nosa zewnętrznego
 • leczenie chrapania
 • leczenie zatok
 • operacje uszu
 • operacje ślinianki
 • operacje z wykorzystaniem lasera diodowego
 • usuwanie i korekcja migdałków
 • usuwanie polipów.

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA

 • chirurgiczne leczenie kostnych wad zgryzu
 • chirurgiczne leczenie nowotworów
 • chirurgiczne leczenie progenii
 • rekonstrukcje kości twarzoczaszki
 • leczenie torbieli
 • operacje na nerwach czaszkowych
 • operacje ślinianki
 • operacje zatok szczękowych.


Spis usług komercyjnych znajduje się w cenniku usług


Przewodnik dla pacjenta

W celu zapewnienia wysokiego komfortu pobytu w naszym Szpitalu każdy pokój jest wyposażony w klimatyzację oraz codziennie sprzątany. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące czystości w pokoju prosimy zgłaszać do pielęgniarki dyżurnej. W salach chorych, w przypadku posiadania własnego laptopa, dajemy możliwość dostępu do bezpłatnego, szybkiego, bezprzewodowego Internetu. Na sali chorych z Pacjentem mogą przebywać jednocześnie tylko 2 osoby odwiedzające. 

Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia. Pacjenci oraz ich goście mogą zaparkować swój pojazd na parkingu znajdującym się tuż przed bramą Szpitala

W celu zachowania bezpieczeństwa naszych Pacjentów oraz Personelu zastosowaliśmy następujące rozwiązania:

 • Szpital jest chroniony 24 godziny na dobę przez firmę ochroniarską
 • w najważniejszych miejscach na terenie Szpitala zostały umiejscowione kamery wideo
 • wszystkie sale dla dzieci są całodobowo monitorowane przez personel pielęgniarski
 • odwiedzający powinni zgłosić się do pielęgniarki dyżurnej
 • konieczne jest przedstawienie się osób odwiedzających personelowi oddziałowemu.

Personel Szpitala ma obowiązek noszenia identyfikatorów.

Pacjent, który zechce być hospitalizowany w Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego MAVIT, powinien wcześniej odbyć konsultację kwalifikacyjną. Podczas takiej konsultacji lekarz omawia stan zdrowia Pacjenta, zaleca zabiegi i przybliżony czas hospitalizacji oraz decyduje o trybie przyjęcia do Szpitala. Istnieją dwa rodzaje przyjęć do Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego MAVIT: przyjęcie planowe oraz przyjęcie w nagłych wypadkach.

Przyjęcie planowe

Pacjent, który otrzymał po konsultacji lekarskiej w naszym Szpitalu skierowanie na leczenie, powinien zgłosić się we wcześniej wyznaczonym terminie do Izby przyjęć. Oprócz skierowania do Szpitala, należy okazać ważny dokument tożsamości zawierający numer PESEL (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). W przypadku korzystania z usług CM MAVIT w ramach umowy z NFZ Pacjent powinien przedstawić dokument umożliwiający weryfikację uprawnień do tych świadczeń. Dokumentem umożliwiającym weryfikację uprawnień Pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, może być także obecnie obowiązująca elektroniczna „karta chipowa”, która nadal pozostaje aktualnym dokumentem ubezpieczenia zdrowotnego w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. Wprowadzenie systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) nie zwalnia z obowiązku jej posiadania.

W przypadku osoby do 18 roku życia, dokumentem potwierdzającym tożsamość jest legitymacja szkolna. W przypadku jej braku należy przedstawić jeden z dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub „kartę chipową”.

Potwierdzenie tożsamości u dzieci do 6 roku życia odbywa się na podstawie paszportu lub dowodu biometrycznego. W przypadku ich braku możliwe jest ustne lub pisemne oświadczenie rodzica 
lub opiekuna dziecka.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dziecka do 3 miesiąca życia, które nie posiada jeszcze nadanego własnego numeru PESEL, potwierdzane jest numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.

Okazane dokumenty umożliwiają weryfikację w eWUŚ prawa Pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej. W sytuacji negatywnej weryfikacji uprawnień w eWUŚ, Pacjent powinien przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

 • zgłoszenie do ubezpieczenia
 • zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczenia
 • imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej – RMUA
 • legitymację ubezpieczeniową
 • legitymację rencisty/emeryta
 • decyzję wójta, burmistrza, prezydenta miasta
 • dokument potwierdzający dodatkowe uprawnienia, np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę zakaźną (gruźlica, HIV)
 • inny dokument potwierdzający uprawienia, np. odcinek renty lub emerytury
 • Kartę Polaka – tylko w sytuacjach nagłych

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Pacjenta, istnieje możliwość złożenia oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Osoba nieubezpieczona pokrywa koszty leczenia.

Po rejestracji i dokonaniu niezbędnych formalności pielęgniarka zaprowadza Pacjenta na teren Oddziału, wskazując salę, w której będzie przebywał w trakcie hospitalizacji.

Przyjęcie w nagłych wypadkach

Wszystkie przypadki nagłe (osoby z wypadku, stany bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu) są orzekane i konsultowane przez lekarza dyżurnego. W przypadku przyjęcia nieplanowego (nagłego), czyli bez wyznaczonej wcześniej daty i godziny i bez skierowania od lekarza, Pacjent powinien zgłosić się na Izbę Przyjęć z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość, zawierającym numer PESEL (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Dokumentem umożliwiającym weryfikację uprawnień Pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, może być także obecnie obowiązująca elektroniczna „karta chipowa”, która nadal pozostaje aktualnym dokumentem ubezpieczenia zdrowotnego w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. Wprowadzenie systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) nie zwalnia z obowiązku jej posiadania.

W przypadku osoby do 18 roku życia, dokumentem potwierdzającym tożsamość jest legitymacja szkolna. W przypadku jej braku należy przedstawić jeden z dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub „kartę chipową”.

Potwierdzenie tożsamości u dzieci do 6 roku życia odbywa się na podstawie paszportu lub dowodu biometrycznego. W przypadku ich braku możliwe jest ustne lub pisemne oświadczenie rodzica 
lub opiekuna dziecka.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dziecka do 3 miesiąca życia, które nie posiada jeszcze nadanego własnego numeru PESEL, potwierdzane jest numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.

Powyższe dokumenty umożliwiają weryfikację prawa Pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w eWUŚ. W sytuacji negatywnej weryfikacji uprawnień w eWUŚ, Pacjent powinien przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

 • zgłoszenie do ubezpieczenia
 • zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczenia
 • imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej – RMUA
 • legitymację ubezpieczeniową
 • legitymację rencisty/emeryta
 • decyzję wójta, burmistrza, prezydenta miasta
 • dokument potwierdzający dodatkowe uprawnienia, np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę zakaźną (gruźlica, HIV)
 • inny dokument potwierdzający uprawienia, np. odcinek renty lub emerytury
 • Kartę Polaka – tylko w sytuacjach nagłych

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Pacjenta, istnieje możliwość złożenia oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Osoba nieubezpieczona pokrywa koszty leczenia.

Gdy stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na przygotowanie powyższych dokumentów w Izbie Przyjęć, rejestratorka/pielęgniarka zbiera dane w gabinecie, gdzie pacjent jest badany lub ewentualnie uzyskuje wszelkie potrzebne informacje od rodziny bądź opiekuna Pacjenta.

W dniu operacji Pacjent powinien pamiętać, aby:

 • pozostać na czczo
 • przyjąć codzienną dawkę leków zaleconych przez lekarza
 • przynieść ze sobą wyniki dotychczasowych badań
 • wziąć ciepły prysznic/kąpiel
 • nie pić alkoholu, kawy ani innych napojów z kofeiną
 • założyć wygodne, czyste ubranie
 • nie stosować makijażu
 • nie zakładać biżuterii
 • pozostawić w depozycie wartościowe przedmioty
 • zaplanować bezpieczny powrót do domu.

Należy bezwzględnie poinformować personel medyczny, jeżeli w dniu przyjęcia wystąpi:

 • podwyższona temperatura
 • kaszel
 • katar
 • opryszczka
 • miesiączka u kobiet.

Na minimum 5 dni przed zabiegiem należy odstawić acenokumarol (Sintorom), na 7 dni przed zabiegiem nie powinno stosować się leków zawierających kwas acetylosalicylowy (acard, polocard, polopiryna, scorbolamid, aspiryna, etopiryna, itp.) oraz inhibitorów płytkowych (Plavix). Na 14 dni przed zabiegiem należy odstawić ticlopidynę (Aclotin, Apo Clodin, Ticlo, Ifapidin). Te leki zwiększają ryzyko krwawienia śród- i pooperacyjnego. Odstawienie ww. leków i włączenie heparyny drobnocząsteczkowej odbywa się zawsze po konsultacji z lekarzem prowadzącym lub rodzinnym.

 • Lekarz przebywa na Oddziale do momentu wypisu Pacjenta.
 • Pacjent udają się do domu wieczorem w dniu zabiegu lub jeśli jest taka potrzeba pozostaje dłużej.
 • przez 24 godziny po zabiegu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani podejmować ważnych decyzji.
W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa podczas zabiegu lekarze Centrum Medycznego MAVIT stosują jednorazowe zestawy chirurgiczne CUSTOM-PAK® firmy Alcon. Zestawy te zostały zaprojektowane specjalnie do stosowania w chirurgii okulistycznej. CUSTOM-PAK® zawierają wszystkie jednorazowe, jałowe materiały medyczne i akcesoria sprzętowe. Materiały te są wstępnie przygotowane (rozpakowane) do usunięcia zaćmy, zestawione w uzgodnionej kolejności w opakowaniu jednostkowym. Stosowanie CUSTOM-PAK® zapewnia najwyższy standard realizacji zabiegu
oraz gwarantuje największe bezpieczeństwo jego wykonania.
 • Należy stosować się do indywidualnych zaleceń lekarskich.
 • Należy stosować zimne okłady na okolicę operowanego miejsca.
 • Należy unikać sytuacji mogących prowadzić do powstawania urazów w okolicy operowanego miejsca.
 • Należy stosować dietę miękką w okresie pooperacyjnym.
 • Należy zgłaszać się w ustalonym terminie na wizyty kontrolne.
 • Zaleca się ograniczenie aktywności fizycznej (tj. basen, siłownia) i zawodowej.
 • Zaleca się unikanie długiego przebywania w dużych skupiskach ludzi (tj. centra handlowe, kina, itp.).

Pacjent jest informowany o terminie wypisu ze Szpitala z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W dniu wyjścia ze Szpitala Pacjent otrzymuje kartę informacyjną (wypis), w której zawarte są wszystkie istotne informacje na temat hospitalizacji, wyniki badań konsultacyjnych i diagnostycznych, terminy wizyt kontrolnych oraz zalecane leki.

W Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego MAVIT oferujemy Pacjentom również usługi po odbytej hospitalizacji:

 • wizyty kontrolne w naszym Szpitalu
 • kontynuację leczenia w trybie ambulatoryjnym
 • wystawienie zwolnienia lekarskiego – w przypadku niezdolności do pracy.

Lekarz wystawia zaświadczenie na formularzu ZUS ZLA, w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby lub konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny. Do wystawienia zwolnienia lekarskiego niezbędne są dane:

 • PESEL
 • NIP zakładu pracy.

Druk ZUS-ZLA dedykowany jest wyłącznie dla pracowników pozostających w stosunku pracy. Zatrudnieni w innej formie nie otrzymują druku ZUS-ZLA

Do uzyskania recepty na leki refundowane wymagana jest pozytywna weryfikacja w systemie eWUŚ potwierdzająca uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku weryfikacji negatywnej oraz odmowy wypełnienia przez Pacjenta oświadczenia o objęciu ubezpieczeniem zostanie wystawiona pełnopłatna recepta.

Sprzęt i innowacyjność

Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Katowicach, jako pierwsza placówka na Śląsku, oferuje diagnostykę chrapania za pomocą nowoczesnego badania Apnografem

W Szpitalu w Katowicach, jako jednym z niewielu ośrodków w Polsce, podczas przeprowadzania wybranych zabiegów endoskopowych stosuje się nawigację śródoperacyjną Fusion firmy Medtronic. Używanie systemu służy przede wszystkim zapewnieniu Pacjentom jak największego bezpieczeństwa podczas operacji. Urządzenie pozwala na zwiększenie precyzji procedury oraz komfortu pracy operatora, a tym samym zapewnienie przewidywalności operacji oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powikłań.

W Szpitalu w Katowicach podczas przeprowadzania wybranych operacji laryngologicznych oraz z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej stosuje się także nowoczesny system śródoperacyjnego monitorowania nerwów (neuromonitoring) – NIM 3 firmy Medtronic. Neuromonitoring służy przede wszystkim zapewnieniu Pacjentom jak największego bezpieczeństwa w czasie operacji. Pełna kontrola nad przebiegiem procedury, jaką zyskuje operator podczas stosowania neuromonitoringu pozwala na uniknięcie ryzyka powikłań związanych z uszkodzeniem nerwów oraz zapewnia szybszy powrót do zdrowia bez komplikacji i konieczności przeprowadzania rehabilitacji.


Blok operacyjny:

 • Lampa operacyjna BERCHTOLD CHROMOPHARE D66O Endo/D510
 • Lampa operacyjna Trumph Helion
 • Mikroskop operacyjny Carl Zeiss OPMI PRO Ergo
 • Aparat do elektrochirurgii EMED ES350 Argon
 • Aparat do elektrochirurgii EMED ES120
 • Tor wizyjny HDTV Karl Storz XENON 300
 • System do redukcji tkanek Sutter RAVOR
 • Piezon master surgery EMS
 • Piezotom Solo LED
 • Unit implantologiczny IMPLANTMED SI 923
 • Konsola SHAVER Medtronic IPC\M4
 • Konsola Hydrodebrider Medtronic
 • Pneumatyczny mikronapęd chirurgiczny SYNTHES AIR PEN - DRIVE
 • Aparat do narkozy DATEX-OHMEDA AESTIVA/5
 • Kardiomonitor DATEX-OHMEDA Cardiocap/5
 • Kardiomonitor Shenzen Conen STAR 8000C
 • Defibrylator PHILIPS HEARTSTART XL
 • Stymulator nerwów LIFE-TECH ES400
 • Kapnograf RESPIRONICS NOVAMETRIX 1264
 • Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa ASCOR AP 14
 • Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa ASCOR AP 22
 • Ssak przenośny ATOMOS C161
 • Ssak próżniowy VACUSILL
 • Stół operacyjny MERIVAARA PRACTICO
 • Stół operacyjny AKRUS SC-500
 • Destylarka GETINGE DEST-MAX
 • Myjka dezynfektor GETINGE TORNADO
 • Fakoemulsyfikator Alcon INFINITY
 • Laser PUREPOINT
 • Defibrylator CARDIAC SCIENCE POWER HEART G3 Pro
 • Sterylizator parowy STATIM 5000
 • Autoklaw GETINGE HS-22 (K7+)
 • Sterylizator parowy GETINGE HS 33
 • Myjka GETINGE WD15 CLARO
 • Diodowy system laserowy Biolitec Ceralas Evolve E30
 • Aparat do narkozy GE Aespire 7100
 • Monitor anestezjologiczny GE S/5 CAM
 • Respirator GE iVent 201
 • Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Aitecs 2015
 • Videolaryngoskop AirCraft Medical Seria 5
 • Unit implantologiczny SI-1023
 • Detektor przepływu naczyniowego MD4-CW8
 • System do witrektomii Alcon Constellation XT
 • Laser CO2 Deka SmartXide DOT
 • Rinoskop Karl Storz 11001R01
 • Zestaw mobilnych monitorów diagnostycznych Barco E-3620
 • Nawigacja śródoperacyjna Medtronic FUSION
 • Neuromonitoring Medtronic NIM 3.0
 • Wiertarka Medtronic Indigo
 • Wiertarka Medtronic Skeeter

Część diagnostyczno-zabiegowa:

 • Unit stomatologiczny ADEC 300
 • Unit laryngologiczny ATMOS SERVANT S61
 • Lampa operacyjna BERCHTOLD CHROMOPHARE D540
 • Zestaw do videostroboskopii XION ENDOSTROB DH
 • Mikroskop diagnostyczny Carl Zeiss OPMI PICO
 • Mikroskop diagnostyczny ze zintegrowaną kamerą Carl Zeiss OPMI PICO\720p
 • Ultrasonograf ALOKA SSD 1100 Flexus
 • Aparat EKG Shenzen Conen CM 300
 • Aparat EKG Aspel AsCARD GREY 7
 • Aparat do elektrochirurgii EMED ES120
 • Stół operacyjny DEXTA 80DX/610
 • Urządzenie do diagnostyki zaburzeń snu ApneaGraphAG 200
 • Inhalator AMSA
 • Spirometr z modułem Rhinomanometr LUNGTEST 1000
 • Aparat EKG Mortara ELI 150C
 • Aparat do wykrywania zmian nowotworowych w jamie ustnej Vizilite PRO
 • USG zatok UltraMax Sinus
 • Ultra Aparat do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu Alice NightONE Philips Respironics
Pracownia audiologiczna:
 • Audiometr GN Otometrics MADSEN ITERA II
 • Audiometr GN Otometrics MADSEN XETA
 • Tympanometr GN Otometrics MADSEN OTOFLEX 100
 • System kliniczny do badań otoemisji akustycznych ICS GN Otometrics MADSEN CAPELLA
 • Aparat do badań potencjałów wywołanych ICS GN Otometrics CHARTR EP 200
 • Wideonystagmograf VNG Ulmer
 • Audiometr z przystawką do rehabilitacji szumów usznych Audio4LAB

Pracownia RTG:

 • Aparat RTG SIEMENS MULTIX PRO
 • Aparat do zdjęć pantomograficznych GENDEX ORTHORALIX 8500
 • Aparat RTG punktowy SIRONA HELIODENT PLUS
 • Zestaw do radiografii cyfrowej SIRONA XIOS PLUS
 • System CR/PACS do ucyfrowienia aparatów RTG oraz archiwizacji i dystrybucji obrazów AGFA
Sprzęt okulistyczny:
 • Lampa szczelinowa Carl Zeiss SL 115
 • Tonometr aplanacyjny Carl Zeiss AT 020
 • Tomograf okulistyczny Carl Zeiss OCT Cirrus 5000
 • Polomierz komputerowy Carl Zeiss HFA 745i
 • Biometr optyczny Carl Zeiss IOL Master 500
 • Autorefraktometr NIDEK ARK-500A
 • Tonometr bezdotykowy NIDEK NT-530
 • Automatyczny system optometryczny NIDEK RT 3100
 • Unit okulistyczny Meccanotica Mazza
 • Rzutnik optotypów NIDEK CP-770T
 • Dioptriomierz NIDEK LM 600P
 • Ultrasonograf okulistyczny NIDEK US-4000 A+B
 • Oftalmoskop HEINE OMEGA 500
 • Synoptofor Takagi MT-364
 • Topograf / keratograf Oculus 4E
 • Fundus kamera z systemem cyfrowej archiwizacji obrazów Zeiss FF 450
 • Fundus kamera TOPCON TRC-NW 8
 • Laser Lightmed jednofalowy 577
 • Laser Lightmed LIGHTLAS SLT/YAG
 • Auto Ref/Kerato/Tonometr NIDEC RKT-7700
 • Oftalmoskop HEINE Beta 200S
 • Pentacam HR

Dojazd do Szpitala

Najdogodniejszy dojazd do Szpitala komunikacją miejską to linie autobusowe: 30, 109 (przystanek: Nikiszowiec Szpital), 72, 108, 109, 292, 692, 920 (przystanek: Nikiszowiec Kościół), 930 (przystanek: Nikiszowiec Pętla).

Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 32 358 77 00

Do góry