Szpital CM MAVIT w Warszawie

Szpital Specjalistyczny CM MAVIT na warszawskich Bielanach to jeden z największych prywatnych szpitali okulistycznych w Polsce. Oferujemy w nim kompleksową opiekę okulistyczną m.in. pełen zakres zabiegów laserowej korekcji wad wzroku, korekcji wzroku za pomocą soczewek fakijnych, leczenie zaćmy z wszczepieniem soczewek premium, leczenie jaskry, AMD, wykonujemy również operacje witrektomii. CM MAVIT, jako pierwszy ośrodek w Polsce, wprowadziło stosowanie rewolucyjnej metody korekcji wzroku FemtoLASIK. W placówce od 2013 r. wykonywana jest również najbardziej innowacyjny zabieg korekcji wzroku metodą trzeciej generacji - ReLEx® Smile (zaaprobowana przez lekarzy medycyny wojskowej Marynarki Wojennej USA). Wprowadzenie tych rozwiązań było możliwe dzięki zakupowi laserów: excimerowego MEL® 80 oraz femtosekundowego VisuMax® firmy Carl Zeiss Meditec.
Ośrodek świadczy usługi zarówno komercyjnie, jak i w ramach umowy z NFZ.


Szpital CM MAVIT w Warszawie został uznany za najlepszy prywatny ośrodek w dziedzinie Okulistyki, według Rankingu Szpitali „Wprost” w 2018 i 2017 r.

W Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie przyjmujemy Pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-15.00.

Szpital CM MAVIT w Warszawie

Usługi

Świadczenia z zakresu nowoczesnej okulistyki w Szpitalu w Warszawie realizujemy w ramach usług komercyjnych oraz w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (lecznictwo szpitalne).

W ramach usług komercyjnych w Szpitalu Specjalistycznym CM MAVIT w Warszawie oferujemy m.in.:

 • laserową korekcję wad wzroku
 • leczenie stożka rogówki (cross-linking, wszczepianie pierścieni śródrogówkowych)
 • korekcję wysokiej krótkowzroczności z zastosowaniem soczewki fakijnej
 • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
 • operacje łączone zaćmy z jaskrą
 • wszczepianie soczewek plamkowych przy suchej postaci AMD
 • leczenie wysiękowej postaci AMD
 • chirurgia witreoretinalna (witrektomia)
 • operacje powiek
 • leczenie jaskry
 • witreolizę laserową
 • laseroterapię
 • badania pola widzenia, również aparatem MATRIX
 • OCT,  IOL-MASTER
 • dobór soczewek kontaktowych

Spis usług komercyjnych znajduje się w cenniku usług.


Usługi w ramach kontraktu z NFZ:

 • operacje usunięcia zaćmy
 • operacje jaskry
 • operacje łączone zaćmy z jaskrą
 • leczenie wysiękowej postaci AMD – program lekowy
 • witrektomia
 • drobne zabiegi okulistyczne
 • laseroterapia

Przewodnik dla pacjenta

Projektując wnętrza, szczególnie zwracano uwagę na przyjazny wystrój pomieszczeń. Naszym Pacjentom proponujemy obszerne pomieszczenia recepcyjne oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny gabinety diagnostyczne. Natomiast bezpośrednio po zabiegu zapraszamy Pacjentów na wypoczynek do komfortowych i cichych pokoi wypoczynkowych.

W celu zachowania bezpieczeństwa Pacjentów oraz personelu umieszczono kamery wideo w najważniejszych miejscach na terenie Szpitala, a personel ma obowiązek noszenia identyfikatorów.

Pacjent, który otrzymał po konsultacji lekarskiej skierowanie na leczenie, powinien zgłosić się we wcześniej wyznaczonym terminie do Rejestracji. Oprócz skierowania należy okazać ważny dokument tożsamości, zawierający numer PESEL (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

W przypadku korzystania z usług CM MAVIT w ramach umowy z NFZ Pacjent powinien przedstawić dokument umożliwiający weryfikację uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Okazane dokumenty umożliwiają weryfikację w systemie eWUŚ prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej. W sytuacji negatywnej weryfikacji uprawnień w eWUŚ, Pacjent powinien przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

 • zgłoszenie do ubezpieczenia
 • zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczenia
 • imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej – RMUA
 • legitymację ubezpieczeniową
 • legitymację rencisty/emeryta
 • decyzję wójta, burmistrza, prezydenta miasta
 • dokument potwierdzający dodatkowe uprawnienia, np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę zakaźną (gruźlica, HIV)
 • inny dokument potwierdzający uprawienia, np. odcinek renty lub emerytury
 • Kartę Polaka – tylko w sytuacjach nagłych.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Pacjenta istnieje możliwość złożenia oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Osoba nieubezpieczona pokrywa koszty leczenia.

Po dokonaniu niezbędnych formalności pielęgniarka zaprowadza Pacjenta na teren Oddziału, wskazując miejsce oczekiwania na zabieg.

W dniu zabiegu Pacjent powinien pamiętać, aby:

 • zjeść posiłek do wskazanej przez lekarza prowadzącego godziny
 • przyjąć codzienną dawkę leków zaleconych przez lekarza
 • przynieść ze sobą wyniki dotychczasowych badań
 • wziąć ciepły prysznic/kąpiel
 • nie pić alkoholu, kawy ani innych napojów z kofeiną
 • założyć wygodne, czyste ubranie
 • nie stosować makijażu
 • nie zakładać biżuterii
 • pozostawić w depozycie wartościowe przedmioty
 • zaplanować bezpieczny powrót do domu.

 Należy bezwzględnie poinformować personel medyczny, jeżeli w dniu przyjęcia wystąpi:

 • podwyższona temperatura
 • kaszel
 • katar
 • opryszczka
 • miesiączka u kobiet
 • Pacjenci udają się do domu wieczorem w dniu zabiegu po kilkugodzinnym odpoczynku w Szpitalu.
 • Przez 24 godziny po zabiegu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani podejmować ważnych decyzji.

W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa podczas zabiegu chirurdzy Centrum Medycznego MAVIT stosują jednorazowe zestawy chirurgiczne CUSTOM-PAK® firmy Alcon. Zestawy te zostały zaprojektowane specjalnie do stosowania w chirurgii okulistycznej. CUSTOM-PAK® zawierają wszystkie jednorazowe, jałowe materiały medyczne i akcesoria sprzętowe. Materiały te są wstępnie przygotowane (rozpakowane) do usunięcia zaćmy, zestawione w uzgodnionej kolejności w opakowaniu jednostkowym. Stosowanie CUSTOM-PAK® zapewnia najwyższy standard realizacji zabiegu oraz gwarantuje największe bezpieczeństwo jego wykonania.

Podczas opuszczania Szpitala Pacjent otrzymuje kartę informacyjną (wypis), w której zawarte są wszystkie istotne informacje na temat hospitalizacji, wyniki badań konsultacyjnych i diagnostycznych, terminy wizyt kontrolnych oraz zalecane leki.

W Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego MAVIT oferujemy Pacjentom również usługi po odbytej hospitalizacji:

 • wizyty kontrolne w naszym Szpitalu
 • kontynuację leczenia w trybie ambulatoryjnym
 • wystawienie zwolnienia lekarskiego – w przypadku niezdolności do pracy.

Lekarz wystawia e-zwolnienie, w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby lub konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny. Do wystawienia takiego elektronicznego zwolnienia lekarskiego niezbędne są dane:

 • NIP zakładu pracy.

E-zwolnienie dedykowane jest wyłącznie dla pracowników pozostających w stosunku pracy. Zatrudnieni w innej formie nie otrzymują e-zwolnienia.

Do uzyskania recepty na leki refundowane wymagana jest pozytywna weryfikacja w systemie eWUŚ potwierdzająca uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku weryfikacji negatywnej oraz odmowy wypełnienia przez Pacjenta oświadczenia o objęciu ubezpieczeniem zostanie wystawiona pełnopłatna recepta.

Sprzęt i innowacyjność

Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Warszawie posiada najnowszej generacji lasery do korekcji wad wzroku firmy Carl Zeiss Meditec. Dzięki temu w Szpitalu wprowadzone zostały, jako pionierskie w Polsce, innowacyjne metody laserowej korekcji wad wzroku – femtoLASIK, ReLEx® Smile i ReLEx® Flex.

W 2015 roku Szpital w Warszawie został doposażony w laser Ultra Q Reflex™ firmy Ellex przeznaczony do wykonywania witreolizy. Specjaliści ze Szpitala w Warszawie rozpoczęli procedury leczenia mętów w ciele szklistym przy zastosowaniu tego urządzenia.

W 2016 roku w Szpitalu rozpoczęto stosowanie dwóch nowoczesnych urządzeń firmy Alcon: VERION™ Image Guided System oraz Centurion® Vision System do planowania i wykonywania operacji zaćmy.

Od 2017 r. w Szpitalu w Warszawie, jako jednym z niewielu ośrodków w Polsce, proponowana jest najnowocześniejsza wewnątrzgałkowa soczewka multifokalna drugiej generacji – AcrySof® IQ PanOptix® Toric – do wszczepiania podczas operacji usunięcia zaćmy. Implant ten został zaprojektowany, aby zapewnić osobom po operacji zaćmy bardzo dobrą jakość widzenia nie tylko z bliska i z daleka, lecz także z odległości pośredniej – 60 cm – najbardziej dogodnej do wykonywania wielu codziennych czynności, takich jak np. praca przy komputerze czy czytanie. Szczegółowe informacje na temat nowoczesnej soczewki: Nowa soczewka wewnątrzgałkowa PanOptix® Toric dostępna w CM MAVIT.

Blok operacyjny:

 • System operacyjny ALCON CONSTELLATION
 • VERION™ Image Guided System
 • Centurion® Vision System
 • Fakoemulsyfikatory ALCON INFINITI
 • Mikroskop operacyjny ZEISS LUMERA 700
 • Mikroskop operacyjny Moller-Wedel Hi-R900
 • Oftalmoskop operacyjny Moller-Wedel EIBOS2
 • Mikroskop operacyjny ZEISS VISU 150
 • Monitory pacjenta GE EAGLE 4000
 • Monitor pacjenta EDAN M9B INSTRUMENTS
 • Monitor pacjenta CRITICARE NCOMPASS 8100H
 • Kardiomonitor Datex-OHMEDA CARDICAP/5
 • Aparat do znieczulenia ogólnego PENLON PRIMA SP102 (z kardiomonitorem CRITICARE NCOMPASS 8100) 
 • Pulsoksymetr transportowy ręczny BIOLIGHT MEDITECH M700
 • Monitor oceny stopnia zwiotczenia EZSTIM II
 • Defibrylator ZOOL M
 • Stół operacyjny BRUMABA GENIUS
 • Stół operacyjny BRUMABA PRIMUS
 • Fotel zabiegowy DEXTA
 • Ssak operacujny ATMOS C451
 • Ssak elektryczny MEDELA VARIO 18AC
 • Lampa szczelinowa NIDEK SL-1600 
 • Aparat elektrochirurgiczny EMED ES120
 • Podgrzewacz płynów infuzyjnych ANIMEC AM-25
 • Pompa infuzyjna ASCOR AP-12
 • Pompa infuzyjna ASCOR AP-22
 • Pompa infuzyjna AITECS 2015
 • Oświetlacz światłowodowy ILUMIN
 • Sterylizatory parowe GETINGE K7+
 • Sterylizator parowy GETINGE K5+
 • Myjki ultradźwiękowe, destylarka
 • Laser femtosekundowy VISUMAX
 • Laser excimerowy MEL-80
 • Mikrokeratom AMADEUS II
 • Mikrokeratom MORIA EVOLUTION 3E
 • Lampa do crosslinkingu LIGHTMED LIGHTLINK CX L
 • Defibrylator CARDIAC SCIENCE POWER HEART G3
 • Pachymetr ultradźwiękowy TOMEY SP-3000
 • Sterylizator parowy STATIM 5000
 • Sterylizator parowy EXTREMA MOCOM PLUS
 • Myjka ultradźwiękowa POLSONIC SONIC-6
Część diagnostyczno-zabiegowa:

 • Platforma diagnostyczna ZEISS MEDITEC CRS-MASTER  (CRS-MASTER (TWIN LINE))
 • Automatyczny system optometryczny z foropterem NIDEK RT-2100 
 • Automatyczny system optometryczny z foropterem NIDEK RT-5100 
 • Autorefraktometry NIDEK ARK-530A 
 • Autorefraktometry NIDEK ARK-560A
 • Autokeratorefraktometry NIDEK ARK 1A
 • Tonometry bezkontaktowe NIDEK NT-530
 • Tonometry aplanacyjne ZEISS AT-020
 • Lampy szczelinowe ZEISS SL-115
 • Kamera do lampy szczelinowej ZEISS SL cam. 5.0
 • Videokeratograf OCULUS 70515
 • Pentacam OCULUS HR
 • Mikroskop konfokalny NIDEK CONFOSCAN CS-4
 • Mikroskop spekularny CEM-530
 • Ultrasonograf okulistyczny Quantel Aviso
 • USG projekcja A SONOMED VUMAX II
 • Optyczny koherentny tomograf (OCT) OTI 
 • Optyczny koherentny tomograf ZEISS Cirrus 5000
 • Synoptofor OCULUS 58100 
 • Rzutnik optotypów NIDEK CP-670
 • Rzutnik optotypów NIDEK CP-690
 • Rzutniki optotypów NIDEK CP-770T
 • EKG MORTARA
 • Dioptromierz NIDEK LM-500
 • Dioptromierz NIDEK LM-1200
 • Kamery FUNDUS ZEISS FF450 z systemem cyfrowej archiwizacji obrazów
 • Polomierz ZEISS HUMPHREY 745
 • Polomierz ZEISS HUMPHREY 720I
 • Laser ZEISS VISULAS TRION
 • Laser YAG/SLT LIGHTMED SELECTOR DEUX
 • Laser do witreolizy ELLEX ULTRAQ REFLEX
 • Laser YAG NIDEK YC-1600
 • Bezkontaktowe biometry IOL MASTER ZEISS
 • Pachymetr ultradźwiękowy TOMEY SP-3000
 • Pachymetr okulistyczny z biometrią ALCON OCUSCAN 
 • Mikroskop spekularny TOPCON SP-2000
 • Defibrylator CARDIAC SCIENCE POWER HEART G3
 • Oftalmometr JAVALA OMTE-1
 • Wzierniki, kasety ze szkłami i inne
 • Polomierz ZEISS MATRIX 800
 • Angio-OCT ZEISS Cirrus 5000
 • Polomierz ZEISS HUMPHREY FIELD ANALYZER 3
 • Tonometr OCULUS Corvis® ST
 • Jett Plasma Lift Medical

Dojazd do Szpitala w Warszawie

Najdogodniejszy dojazd do Szpitala komunikacją miejską to linie tramwajowe: 6, 17 (przystanek: Podleśna IMiGW), linie autobusowe: 121, 181, 197 (przystanek: Podleśna IMiGW).

Aby ułatwić dostęp do lekarzy, a tym samym usprawnić obsługę Pacjentów wprowadziliśmy oddzielne punkty rejestracyjne dla Pacjentów leczonych w ramach kontraktu z NFZ (Wejście A) oraz dla Pacjentów komercyjnych (Wejście B). Rejestracja, do której powinien się zgłosić Pacjent jest potwierdzana telefonicznie.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 22 569 59 00

Do góry