Ustawy i rozporządzenia

Przechowanie zwłok Pacjenta zmarłego w Szpitalu jest bezpłatne do 72 godzin.

W przypadku konieczności przechowywania przez okres dłuższy niż 72 godziny, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2011.112.654), dopuszcza się pobieranie opłaty od osób i instytucji za przechowywanie zwłok.

Opłata za przechowywanie zwłok – Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Warszawa

Zwłoki zmarłego Pacjenta są przewożone do chłodni Zakładu Pogrzebowego "Laur" (ul. Kochanowskiego 39/7, 01-864 Warszawa), na podstawie zawartej umowy z dnia 12 grudnia 2015 roku.

Opłata za przechowanie zwłok powyżej 72 godzin ponoszona jest przez najbliższe osoby zmarłego Pacjenta i wynosi 123 zł brutto za dobę.

Opłata za przechowywanie zwłok – Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Katowicach

Zwłoki zmarłego Pacjenta są przewożone do chłodni Katowickich Cmentarzy Komunalnych (ul. Murckowskiej 9, 40-266 Katowice), na podstawie zawartej umowy z dnia 11 sierpnia 2016 roku.

Opłata za przechowanie zwłok powyżej 72 godzin ponoszona jest przez najbliższe osoby zmarłego Pacjenta i wynosi 104,97 zł brutto za dobę.

Do góry