Aktualności

Justyna Domienik-Karłowicz objęła stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Medycznego MAVIT

2021-09-07

Od 6 września 2021 r. stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Medycznego MAVIT objęła dr hab. n. med. Justyna Domienik-Karłowicz.

Pani Doktor jest związana z Grupą LUX MED od 2006 r. Obecnie pełni obowiązki Dyrektora Pionu Zarządzania Siecią. Ukończyła studia o specjalizacji kardiologicznej na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na tej samej uczelni uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a następnie doktora habilitowanego nauk medycznych. Jest również absolwentką Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej”, MBA w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Massachusetts Institute of Technology. Należy do Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Zarządu Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wysokie kompetencje merytoryczne i bogate doświadczenie zawodowe nowej Pani Prezes w połączeniu z jej zaangażowaniem i otwartością na potrzeby pacjentów z pewnością przysłużą się dalszemu rozwojowi placówek CM MAVIT, a także wzmacnianiu współpracy z Grupą LUX MED.

Podczas realizacji powierzonych zadań Pani Doktor będzie miała na celu przede wszystkim zapewnienie pacjentom możliwie najlepszej opieki medycznej.

Do góry