Aktualności

Laser FEMTOsekundowy VISUMAX w Centrum Medycznym MAVIT!

2012-02-19

Jak wcześniej informowaliśmy, Centrum Medycznemu MAVIT Sp. z o.o. zostało przyznane dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup nowoczesnego lasera femtosekundowego.

Jako jeden z najbardziej doświadczonych ośrodków chirurgii refrakcyjnej w Polsce od zawsze stawiamy na innowacyjność i sprawdzone metody leczenia oraz korekcji wad wzroku! Z tego też powodu, po dokładnej analizie właściwości, funkcji oraz parametrów technicznych dostępnych na światowym rynku laserów femtosekundowych, zdecydowaliśmy się na laser femtosekundowy VISUMAX firmy Carl Zeiss Meditec.

Zastosowanie lasera femtosekundowego VISUMAX wraz z posiadanym najnowszej generacji laserem excimerowym MEL-80 firmy Carl Zeiss Meditec daje nam możliwość oferowania metody laserowej korekcji wad wzroku dotychczas w Polsce nie stosowanej - femtoLASIK.

W przeciwieństwie do metody LASIK, w której płatek jest tworzony przy użyciu mechanicznego mikrokeratomu, w naszym ośrodku - jako pierwszym w Polsce - możliwe jest tworzenie płatka przy użyciu innowacyjnego lasera femtosekundowego wiązką laserową sterowaną przez komputer i tym samym przeprowadzanie unikalnych zabiegów femtoLASIK.

FemtoLASIK to jeszcze większe bezpieczeństwo, precyzja i przewidywalność! 

Jako jedyny ośrodek w Polsce, oferujemy naszym Pacjentom większość dostępnych na świecie metod laserowej korekcji wad wzroku (PRK, LASEK, LASIK, EPI-LASIK, SBK-LASIK, femtoLASIK, EBK, LBV)!

Dzięki temu, mamy możliwość idealnego doboru stosowanej metody do potrzeb naszych Pacjentów.
 

Ceny badania kwalifikacyjnego i zabiegów przedstawiają się następująco:

  • Badanie kwalifikacyjne pełne - 300 PLN
  • Badania kwalifikacyjne I część (badania wstępne) - 150 PLN
  • Badania kwalifikacyjne II część (badania uzupełniające) - 100 PLN
  • Metoda femtoLASIK – 3600 PLN (jedno oko)

(W cenie zabiegu zawarte są badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.)

Zapisów można dokonywać telefonicznie pod numerem: +48 22 569 59 00

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.femtolasik.pl

Do góry