Aktualności

Soczewki fakijne – promocja jesień 2020

2020-10-14

„Soczewki fakijne – promocja jesień 2020” obowiązuje w terminie 14.10.2020 r. – 30.11.2020 r. i obejmuje zniżki na zabiegi wszczepienia soczewek fakijnych wg poniższego cennika:

Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:

 • odbycie zabiegu od 14.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

Na czym polega zabieg wszczepienia soczewki fakijnej?

Technika ta polega na wszczepieniu, poprzez niewielkie nacięcie w przestrzeń między tęczówką a soczewką własną, sztucznej cienkiej soczewki, korygującej wady wzroku (bez usuwania i naruszania naturalnej soczewki). Jest to rozwiązanie adresowane przede wszystkim do pacjentów z krótkowzrocznością, nadwzrocznością bądź astygmatyzmem, ale również do pacjentów ze zdiagnozowanym stożkiem rogówki. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, trwa kilka minut i jest w pełni odwracalny.

Soczewka VISIAN ICL przeznaczona jest do korekcji:

 • krótkowzroczności w zakresie mocy od -0,5 D do -20 D
 • nadwzroczności w zakresie mocy od +0,5 D do +10,0 D
 • astygmatyzmu w zakresie mocy do 6,0 D.

Miejsce osadzenia soczewki VISIAN ICL – za tęczówką – powoduje najlepszą ochronę śródbłonka ze wszystkich dostępnych soczewek fakijnych.

Implantacja soczewki fakijnej (w odróżnieniu od innych metod, w tym metod laserowych) jest zabiegiem odwracalnym, bowiem soczewkę można zawsze usunąć!

Możesz być kandydatem do chirurgicznej korekcji wady wzroku przy wykorzystaniu soczewki fakijnej, jeśli:

 • skończyłeś 20 lat
 • masz stabilną wadę wzroku od co najmniej roku
 • masz krótkowzroczność (w zakresie mocy od -0,5 D do -20 D, nadwzroczność (w zakresie mocy od +0,5 D do +10,0 D) bądź astygmatyzm (w zakresie mocy do 6,0 D)
 • zostałeś zdyskwalifikowany z zabiegu laserowej korekcji wzroku ze względu na:
  - suche oko
  - zbyt cienką rogówkę
  - stożek rogówki, który jest u Ciebie stabilny.

Znakomici specjaliści w CM MAVIT

Zabiegi wszczepiania soczewek fakijnych w CM MAVIT wykonuje prof. dr hab. n. med. Marek Rękas. Zastępca dyrektora ds. naukowych Wojskowego Instytutu Medycznego. Konsultant krajowy ds. okulistyki. Lekarz, który jako pierwszy w Polsce, wszczepił tylnokomorową soczewkę fakijną, a w 2015 r. i 2019 r. otrzymał wyróżnienie od firmy STAAR (producenta soczewek fakijnych) za największą liczbę wszczepów soczewek fakijnych w Polsce w tych latach.

Kwalifikacje do zabiegów wszczepienia soczewek fakijnych w CM MAVIT wykonuje

lek. Rafał Pawlik. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Starszy asystent w Klinice Okulistyki WIM w Warszawie. Lekarz specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka. Doktor posiada wieloletnie doświadczenie w kwalifikacji i kalkulacji soczewek fakijnych EVO ICL, za co otrzymał wyróżnienie od firmy STAAR w 2019 r.

Warunki „Soczewki fakijne  promocja Jesień 2020”

Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:

 • odbycie zabiegu od 14.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

Miejsce wykonywania zabiegów:

 • Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT przy ul. Podleśnej 61, 01-673 Warszawa.
Do góry