Aktualności

System śródoperacyjnego monitorowania nerwów

2017-04-04

W Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach podczas przeprowadzania wybranych operacji laryngologicznych oraz z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej stosuje się nowoczesny system śródoperacyjnego monitorowania nerwów (neuromonitoring) – NIM 3 firmy Medtronic.

System bezbłędnie lokalizuje położenie narzędzi chirurgicznych podczas zabiegu, informując operatora za pomocą sygnałów dźwiękowych o zbliżaniu się narzędziami do miejsca występowania nerwów. Zapobiega to przypadkowym uszkodzeniom nerwów obwodowych podczas wycinania zmienionych chorobowo tkanek.

Neuromonitoring służy przede wszystkim zapewnieniu Pacjentom jak największego bezpieczeństwa w czasie operacji. Pełna kontrola nad przebiegiem procedury, jaką zyskuje operator podczas stosowania neuromonitoringu pozwala na uniknięcie ryzyka powikłań związanych z uszkodzeniem nerwów oraz zapewnia szybszy powrót do zdrowia bez komplikacji i konieczności przeprowadzania rehabilitacji.

Do góry