Aktualności

Usługa optometryczna dostępna w warszawskich ośrodkach CM MAVIT

2018-09-06

Centrum Medyczne MAVIT wprowadziło do swojej oferty usługę optometryczną. W ramach wizyty wykwalifikowany optometrysta przeprowadza: pełne optometryczne badanie wzroku oraz dobór korekcji okularowej.

Usługa dostępna jest w warszawskich ośrodkach Centrum Medycznego MAVIT.

Optometrysta to specjalista w zakresie ochrony zdrowia, który zajmuje się badaniem stanu układu wzrokowego i procesu widzenia. Specjalizuje się w korygowaniu wad wzroku – takich jak: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm – za pomocą soczewek okularowych. Optometrysta może także zlecić lub przeprowadzić rehabilitację układu wzrokowego, jeśli zdiagnozuje taką konieczność. Ponadto optometrysta sprawdza, czy w układzie wzrokowym nie występują zmiany chorobowe, a w przypadku ich obecności kieruje pacjenta do lekarza okulisty bądź innego specjalisty.

Wizyta optometryczna w ośrodkach CM MAVIT obejmuje:
  • pomiar refrakcji
  • pomiar i ocenę stanu widzenia obuocznego i akomodacji
  • pomiar krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki
  • dobór i przepisanie okularów korekcyjnych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia
  • udzielanie porad związanych ze stanem narządu wzroku.

Optometrysta w CM MAVIT udzieli pomocy w zakresie doboru korekcji okularowej oraz wstępnej diagnostyki chorób oczu, a w razie konieczności – zleci rehabilitację układu wzrokowego.

W przypadku, gdy okaże się, że zastosowanie zaleconych pomocy wzrokowych nie przynosi pożądanej ulgi, należy badanie optometryczne uzupełnić konsultacją u lekarza okulisty.

Szczegółowe informacje: Badania diagnostyczne.

Do góry