Aktualności

Usługa optometryczna dostępna w ośrodku CM MAVIT na warszawskich Bielanach

2018-09-06

Nie kwalifikujesz się do chirurgii refrakcyjnej? Potrzebujesz profesjonalnie dobranej korekcji okularowej lub dopasowania soczewek kontaktowych? Skorzystaj z usługi optometrycznej w Szpitalu Specjalistyczny CM MAVIT na warszawskich Bielanach.

W ramach wizyty wykwalifikowany optometrysta przeprowadza: pełne optometryczne badanie wzroku oraz dobór korekcji okularowej/dopasowanie soczewek kontaktowych.

Usługa dostępna jest w Centrum Medycznym MAVIT na warszawskich Bielanach.

Optometrysta to specjalista w zakresie ochrony zdrowia, który zajmuje się badaniem stanu układu wzrokowego i procesu widzenia. Specjalizuje się w korygowaniu wad wzroku – takich jak: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm – za pomocą soczewek okularowych lub soczewek kontaktowych. Optometrysta może także zlecić lub przeprowadzić rehabilitację układu wzrokowego, jeśli zdiagnozuje taką konieczność. Ponadto optometrysta sprawdza, czy w układzie wzrokowym nie występują zmiany chorobowe, a w przypadku ich obecności kieruje pacjenta do lekarza okulisty bądź innego specjalisty.

Wizyta optometryczna w CM MAVIT obejmuje:
  • pomiar refrakcji
  • pomiar i ocenę stanu widzenia obuocznego i akomodacji
  • pomiar krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki
  • dobór i przepisanie okularów korekcyjnych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia
  • dobór soczewek kontaktowych z nauką zakładania, zdejmowania oraz pielęgnacji
  • udzielanie porad związanych ze stanem narządu wzroku.

Optometrysta w CM MAVIT udzieli pomocy w zakresie doboru korekcji okularowej / dopasowania soczewek kontaktowych oraz wstępnej diagnostyki chorób oczu, a w razie konieczności – zleci rehabilitację układu wzrokowego.

W przypadku, gdy okaże się, że zastosowanie zaleconych pomocy wzrokowych nie przynosi pożądanej ulgi, należy badanie optometryczne uzupełnić konsultacją u lekarza okulisty.

Grafika – okulista vs optometrysta

Szczegółowe informacje: Badania diagnostyczne.

Do góry