Polityka Jakości

Starania Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. zostały zweryfikowane prze DNV GL – Business Assurance, czego wynikiem są liczne prestiżowe Certyfikaty Zarządzania Jakością otrzymywane przez zarówno Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Warszawie, jak i Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Katowicach. 

Zintegrowany System Zarządzania – Warszawa

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. w podejmowanych działaniach kieruje się wysoką jakością świadczonych usług, czego dowodem są otrzymane Certyfikaty Zarządzania Jakością zgodne z normami:

 • ISO 9001 (od maja 2005 r.) 
 • ISO 14001 (od maja 2015 r.)
 • ISO 45001 (od maja 2021 r., poprzednio: OHSAS 18001 – od czerwca 2015 r. do maja 2021 r.).

Certyfikaty obejmują zakres: „Diagnostyka i leczenie chorób oczu u dorosłych oraz dzieci. Zabiegi korygujące wady wzroku za pomocą lasera excimerowego i femtosekundowego”.

Otrzymane certyfikaty są wynikiem wielomiesięcznych przygotowań i działań personelu na rzecz porządkowania systemu zarządzania jakością w firmie.

Najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych usług osiągamy poprzez:

 • wysokie i stale rozwijane kwalifikacje pracowników, ich świadomość i pełne zaangażowanie
 • stworzenie przyjaznej atmosfery i warunków, w jakich świadczone są usługi medyczne
 • wdrożone Standardy Obsługi Pacjenta
 • używanie sprzętu i materiałów medycznych najnowszej generacji
 • zastosowanie pakietów indywidualnych, tzw. Custom Pack®, do bezpiecznego wykonywania zabiegów usuwania zaćmy
 • przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych
 • spełnianie przepisów prawa oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Zintegrowany System Zarządzania – Katowice

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. w podejmowanych działaniach kieruje się wysoką jakością świadczonych usług, czego dowodem są otrzymane Certyfikaty Zarządzania Jakością zgodne z normami:

 • ISO 9001 (od kwietnia 2011 r.)
 • ISO 14001 (od maja 2015 r.)
 • ISO 45001 (od maja 2021 r., poprzednio: OHSAS 18001 – od czerwca 2015 r. do maja 2021 r.).

Certyfikaty obejmują zakres: „Diagnostyka leczenia chorób z zakresu laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej i okulistyki u dzieci oraz dorosłych. Badania audiologiczne. Diagnostyka obrazowa”.

Otrzymane certyfikaty są wynikiem wielomiesięcznych przygotowań i działań personelu na rzecz porządkowania Systemu Zarządzania Jakością w firmie.

Wysoką jakość i bezpieczeństwo oferowanych usług osiągamy poprzez:

 • wysokie i stale rozwijane kwalifikacje pracowników, ich świadomość i pełne zaangażowanie
 • stworzenie przyjaznej atmosfery i warunków, w jakich świadczone są usługi medyczne
 • staranny dobór dostawców usług i materiałów medycznych
 • opiekę i staranny monitoring wszystkich procesów realizowanych w Centrum Medycznym MAVIT Sp. z o.o.
 • zakup sprzętu najnowszej generacji do wczesnego wykrywania schorzeń oraz przeprowadzania zabiegów
 • wprowadzenie zasad ochrony danych osobowych
 • spełnianie przepisów prawa oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

W 2015 roku Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Katowicach otrzymał Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia. Akredytacja została przyznana w ramach projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikat Ministra Zdrowia uzyskuje placówka po pozytywnej ocenie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Uzyskanie certyfikatu świadczy o spełnieniu przez Szpital standardów poprawiających jakość opieki medycznej przy jednoczesnym zapewnieniu Pacjentom największego bezpieczeństwa świadczonych usług oraz komfortowych warunków leczenia.

Do góry