Programy Partnerskie i Kredyty

Programy Partnerskie

Grupa LUX MED

Na podstawie ważnego skierowania lekarskiego oraz posiadanego abonamentu medycznego, Pacjenci posiadający kartę jednego z brandów Grupy LUX MED (Centrum Medyczne LIM, LUX MED, PROMEDIS, Medycyna Rodzinna) mogą korzystać z zabiegów okulistycznych i usług diagnostycznych.

Pacjenci posiadający skierowanie oraz kartę Grupy LUX MED mogą skorzystać z 7% zniżki na wszystkie metody laserowej korekcji wad wzroku. Dodatkowo, Pacjenci, którzy nie posiadają skierowania, a okażą przed poddaniem się zabiegowi kartę Grupy LUX MED, mogą otrzymać 5% rabatu.


SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Osobom ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego SIGNAL IDUNA świadczymy usługi ambulatoryjne.


Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie

Na podstawie ważnego skierowania lekarskiego Pacjenci mogą poddać się badaniu GDxVCC w naszym ośrodku na Ursynowie.


Medical NZOZ Sp. z o.o., ul. Okrzei 79, 07-200 Wyszków

Na podstawie ważnego skierowania lekarskiego Pacjenci mogą poddać się badaniu GDxVCC w naszym ośrodku na Ursynowie.


Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPL-VITAMED Sp. z o.o.

Na podstawie ważnego skierowania lekarskiego Pacjenci mogą poddać się badaniu USG gałki ocznej w naszym ośrodku na Bielanach.


NZOZ Starówka Sp. z o.o.

Na podstawie ważnego skierowania lekarskiego Pacjenci mogą poddać się badaniu USG gałki ocznej w naszym ośrodku na Bielanach.


Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.

Na podstawie ważnego skierowania lekarskiego Pacjenci mogą poddać się zabiegowi irydotomii laserowej w naszym ośrodku na Bielanach.


MEDITIVA Sp. z o.o.

Na podstawie ważnego skierowania lekarskiego Pacjenci mogą poddać się badaniu GDxVCC w naszym ośrodku na Ursynowie.


ROYALMED Sp. z o.o.

Na podstawie ważnego skierowania lekarskiego Pacjenci mogą poddać się badaniu angiografii fluoresceinowej w ośrodku na Bielanach.


Polskie Stowarzyszenie Kart Młodzieżowych – Karty Młodzieżowe EURO26

Posiadacze ważnych Kart EURO26 mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek: 

 • 5% rabatu na zabiegi laserowej korekcji wady wzroku
 • 10% rabatu na podstawowe konsultacje specjalistyczne.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Posiadacze Karty Absolwenta Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie mogą korzystać ze zniżek na zabiegi laserowej korekcji wzroku w Centrum medycznym MAVIT w Warszawie:

 • 10% rabatu na standardowe zabieg laserowej korekcji wad wzroku (dotyczy wszystkich dostępnych w Ośrodku metod)
 • 15% rabatu na zindywidualizowane zabiegi laserowej korekcji wzroku (dotyczy wszystkich dostępnych w Ośrodku metod).MEDICOVER

Osoby ubezpieczone w ramach ubezpieczeń zdrowotnych MEDICOVER, na podstawie ważnego skierowania lekarskiego, mogą korzystać z konsultacji oraz zabiegów z zakresu laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej, a także poddać się badaniu RTG.


EPIONE Katarzyna Wrześniewska, Narcyz Wrześniewski Sp. j. 

Na podstawie ważnego skierowania lekarskiego Pacjenci mogą poddać się badaniu RTG.

Upusty nie łączą się z innymi promocjami.

Kredyty

W Centrum Medycznym MAVIT istnieje możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu 3 x 0% na wszystkie zabiegi i operacje, których koszt jednostkowy wynosi powyżej 2000 zł.

Proponowany przez nas „kredyt bez odsetek” to szybka decyzja, minimum formalności, bez pierwszej wpłaty, bez poręczycieli, bez oprocentowania!

Zasady udzielania kredytu

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem kredytu wykonywane są na miejscu – przez personel Centrum Medycznego MAVIT.

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. występujący w roli pośrednika kredytowego w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A – sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup usług, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Pacjenta zostaje podjęta przez Santander Consumer Bank S.A.

Całkowity koszt „Kredytu bez odsetek” to: 0 PLN (0% oprocentowania, 0% prowizji, 0% wpłaty własnej). Kredyt przyznawany jest na 6 lub 12 miesięcy. Rata wynosi 1/6 lub 1/12 ceny zabiegu i może być powiększona o koszt nieobowiązkowego ubezpieczenia.

Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. dla propozycji 3 x 0%, zawartego na okres 6 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 5.09.2016 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 2000,00 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 2000,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 2000,00 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; wysokość 6 równych rat miesięcznych 333,33 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 26.04.2017 r. do dnia 31.12.2018 r.

Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. dla propozycji 3 x 0%, zawartego na okres 12 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 5.09.2016 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 2000,00 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 2000,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 2000,00 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; wysokość 12 równych rat miesięcznych 166,66 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 26.04.2017 r. do dnia 31.12.2018 r.

Możliwe jest także rozłożenie kosztu zabiegu na dowolną ilość rat (od 6 do 48 miesięcy), ustalając raty do swoich potrzeb i możliwości. Taki kredyt wówczas oprocentowany jest na zasadzie „Rata za 1,00% miesięcznie”.

Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. dla propozycji 1,00% Miesięcznie, zawartego na okres 12 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 5.09.2016 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 23,79%; cena towaru 2000,00 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 10,00%; całkowita kwota kredytu 2123,20 zł; całkowita kwota do zapłaty 2239,96 zł; całkowity koszt kredytu 239,96 zł; wysokość 12 równych rat miesięcznych: 186,66 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 26.04.2017 r. do dnia 31.12.2018 r.

Wymagane dokumenty:

1. dowód osobisty (do wglądu)

2. zaświadczenie o źródle i wysokości dochodów:

a) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

b) emeryci

 • decyzja o przyznaniu lub waloryzacji emerytury lub ostatni odcinek przekazu emerytury*

c) renciści

 • decyzja o przyznaniu renty*, (jeśli na decyzji nie jest określony czas, na jaki przyznane zostało świadczenie, dodatkowo: orzeczenie lekarskie lub decyzja o waloryzacji renty)
 • ostatni odcinek przekazu renty

d) osoby prowadzące działalność gospodarczą

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej*
 • oryginał zaświadczenia ZUS o niezaleganiu z wpłatami składek lub 3 ostatnie odcinki wpłat składek ZUS*

e) osoby prowadzące gospodarstwo rolne

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej, w tym z gospodarstwa użytkowanego na podstawie umowy dzierżawy

oraz

 • osoby rozliczające się na zasadach ogólnych – oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za okres co najmniej 3 miesięcy lub PIT-5 (potwierdzony przez Urząd Skarbowy) z dowodem wpłaty podatku dochodowego*
 • osoby rozliczające się w formie ryczałtu – ostatni PIT-28 oraz dowody wpłat zaliczek na podatek dochodowy za ostatnie 3 miesiące*
 • osoby rozliczające się na podstawie karty podatkowej – decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości karty podatkowej oraz dowody wpłat zaliczek na podatek dochodowy za ostatnie 3 miesiące*.

Po podpisaniu umowy kredytowej Pacjenci otrzymują pocztą książeczkę spłat, na podstawie której dokonują płatności.

Oferta ratalna nie łączy się z obowiązującymi promocjami.


* Kopia, oryginał do wglądu.


Do góry