Zarząd i Zespół Centrum Medycznego MAVIT

Zarząd i Dyrekcja

dr Andrzej Mądrala

Prezes Zarządu

Maciej Mądrala

Członek Zarządu, Dyrektor Generalny

Magdalena Kowalczyk

Dyrektor ds. finansowych

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

NIP: 118-14-95-039
REGON: 016209390
KRS: 0000035148

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 4.017.000 PLN, w całości opłacony.

Adres do korespondencji:

ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
T: (22) 569 59 00
F: (22) 569 59 19
E: info@mavit.pl

PR i marketing:

marketing@mavit.pl

Kierownictwo zespołu

Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Warszawie (Bielany)

Małgorzata Mądrala-Porębska

Kierownik ds. organizacyjnych

lek. Jolanta Kramasz

Kierownik ds. medycznych

Aleksandra Polisiakiewicz

Pielęgniarka naczelna

Beata szewczyk

Kierownik bloku operacyjnego

Anna Król

Pielęgniarka koordynująca

Marta Szarawarska

Pielęgniarka koordynująca

Barbara Witkiewicz

Kierownik Recepcji

Anna Putrzyńska

Zastępca Kierownika Recepcji

Iwona Materka

Kierownik zmiany Recepcji

Natalia Chrobok

Kierownik zmiany Recepcji

Kierownictwo zespołu

Ośrodek Diagnostyczny CM MAVIT w Warszawie (Ursynów)

Małgorzata Mądrala-Porębska

Kierownik ds. organizacyjnych

lek. Renata Krzysztofik

Kierownik ds. medycznych

Agata Turska

Pielęgniarka koordynująca

Anna Massalska

Koordynator Recepcji

Kierownictwo zespołu

Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Katowicach (Nikiszowiec)

Małgorzata Lipińska

Kierownik organizacyjny

dr n. med. Justyn Bogusz

Kierownik ds. medycznych

lek. Jolanta Mniszek

Kierownik oddziału otolaryngologii dziecięcej

dr n. med. Lidia Mazur-Psonka

Kierownik odcinka chirurgii szczękowo-twarzowej oddziału otolaryngologii

prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz

Kierownik ds. medycznych w zakresie okulistyki

dr n. med. Witold Korzekwa

Zastępca Kierownika ds. medycznych w zakresie okulistyki

Agnieszka Piszel

Pielęgniarka oddziałowa

Jolanta Stokłosa

Kierownik bloku operacyjnego

Barbara Domagała

Pielęgniarka koordynująca poradni

Katarzyna Kmiecik

Kierownik Recepcji

Do góry