Zarząd i Zespół Centrum Medycznego MAVIT

Zarząd

dr hab. n. med. Justyna Domienik-Karłowicz

Prezes Zarządu

Paweł Zaremba

Członek Zarządu ds. finansowych

Rada Nadzorcza

Anna Rulkiewicz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Dr Andrzej Mądrala

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jakub Tatak

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kurek

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kulpa

Członek Rady Nadzorczej

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

NIP: 118-14-95-039
REGON: 016209390
KRS: 0000035148

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 4.017.000 PLN, w całości opłacony.

Adres do korespondencji:

ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
T: (22) 569 59 00
F: (22) 569 59 19
E: info@mavit.pl

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT:

Adres do korespondencji:
ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice (Nikiszowiec)
T: (32) 358 77 15
F: (32) 358 77 19
E: biuro_katowice@mavit.pl

PR i marketing:

marketing@mavit.pl

Kierownictwo Administracji Centralnej

Magdalena Kowalczyk

Dyrektor ds. finansowych

Edyta Ziembowska

Dyrektor ds. obsługi pacjenta

Barbara Witkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. obsługi pacjenta

Magdalena Żółtowska

Kierownik ds. marketingu i PR

Anna Kuczewska

Główna Księgowa

Agnieszka Mazurek

Kierownik Działu Personalnego

Katarzyna Pocztowska

Menedżer projektów

Kierownictwo Zespołu Ośrodków w Warszawie

Małgorzata Mądrala-Porębska

Dyrektor operacyjny

lek. Jolanta Kramasz

Dyrektor ds. medycznych

lek. Renata Krzysztofik

Kierownik ds. medycznych Ursynów

Beata Szewczyk

Kierownik bloku operacyjnego

Iwona Materka

Kierownik ds. pacjenta operacyjnego

Agnieszka Sieńko

Kierownik działu farmacji

Marek Oleczek

Kierownik działu technicznego

Kierownictwo zespołu ośrodka w Katowicach

Małgorzata Lipińska

Dyrektor operacyjny

dr n. med. Witold Korzekwa

Dyrektor ds. medycznych; Kierownik oddziału okulistycznego i pododdziału okulistycznego dla dzieci

lek. Jolanta Mniszek

Kierownik oddziału laryngologii dziecięcej

dr n. med. Piotr Pawlas

Kierownik oddziału otolaryngologii

dr n. med. Lidia Mazur-Psonka

Kierownik odcinka chirurgii szczękowo-twarzowej oddziału otolaryngologii

Agnieszka Salamon

Kierownik zespołu techników radiologii i pracowni audiologicznych

Barbara Domagała

Pielęgniarka koordynująca

Małgorzata Wojciech

Pielęgniarka oddziałowa

Agnieszka Grodzka

Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego

Katarzyna Kmiecik

Kierownik rejestracji

Monika Krupa

Kierownik działu farmacji

Do góry