Zarząd i Zespół Centrum Medycznego MAVIT

Zarząd i Dyrekcja

Maciej Mądrala

Prezes Zarządu

Paweł Zaremba

Członek Zarządu ds. finansowych

Magdalena Kowalczyk

Dyrektor ds. finansowych

Rada Nadzorcza

Anna Rulkiewicz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Dr Andrzej Mądrala

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jakub Tatak

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kurek

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kulpa

Członek Rady Nadzorczej

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

NIP: 118-14-95-039
REGON: 016209390
KRS: 0000035148

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 4.017.000 PLN, w całości opłacony.

Adres do korespondencji:

ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
T: (22) 569 59 00
F: (22) 569 59 19
E: info@mavit.pl

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT:

Adres do korespondencji:
ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice (Nikiszowiec)
T: (32) 358 77 15
F: (32) 358 77 19
E: biuro_katowice@mavit.pl

PR i marketing:

marketing@mavit.pl

Kierownictwo zespołu

Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Warszawie (Bielany)

Małgorzata Mądrala-Porębska

Kierownik ds. organizacyjnych

lek. Jolanta Kramasz

Kierownik ds. medycznych

Beata szewczyk

Kierownik bloku operacyjnego

Urszula Śmietańska

p.o. Zastępcy Pielęgniarki koordynującej

Iwona Materka

Kierownik ds. obsługi pacjenta operacyjnego

Barbara Witkiewicz

Kierownik Recepcji

Anna Putrzyńska

Zastępca Kierownika Recepcji

Agnieszka Bednarska

Kierownik zmiany Recepcji

Kierownictwo zespołu

Ośrodek Diagnostyczny CM MAVIT w Warszawie (Ursynów)

Małgorzata Mądrala-Porębska

Kierownik ds. organizacyjnych

lek. Renata Krzysztofik

Kierownik ds. medycznych

Agata Turska

Pielęgniarka koordynująca

Marta Sokołowska

Koordynator Recepcji

Kierownictwo zespołu

Ośrodek Diagnostyczny CM MAVIT w Warszawie (Wola)

Małgorzata Mądrala-Porębska

Kierownik ds. organizacyjnych

lek. Jolanta Kramasz

Kierownik ds. medycznych

Barbara Witkiewicz

Kierownik Recepcji

Kierownictwo zespołu

Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Katowicach (Nikiszowiec)

Małgorzata Lipińska

Kierownik organizacyjny

dr n. med. Witold Korzekwa

Kierownik ds. medycznych, Kierownik oddziału okulistycznego i pododdziału okulistycznego dla dzieci

dr n. med. Piotr Pawlas

Kierownik oddziału otolaryngologii

lek. Jolanta Mniszek

Kierownik oddziału otolaryngologii dziecięcej

dr n. med. Lidia Mazur-Psonka

Kierownik odcinka chirurgii szczękowo-twarzowej oddziału otolaryngologii

Małgorzata Wojciech

Pielęgniarka oddziałowa

Jolanta Stokłosa

Kierownik bloku operacyjnego

Barbara Domagała

Pielęgniarka koordynująca poradni

Katarzyna Kmiecik

Kierownik Recepcji

Do góry