Laserowa korekcja wad wzroku

Szpital CM MAVIT w Warszawie jest jednym z najbardziej doświadczonych ośrodków chirurgii refrakcyjnej w Polsce. W 2010 roku, jako pierwsi w Polsce, wprowadziliśmy metodę laserowej korekcji wad wzroku FemtoLasik. Zaledwie trzy lata później, znów jako pierwsi w Polsce, zaczęliśmy wykonywać najnowocześniejsze do dziś zabiegi laserowej korekcji wzroku techniką trzeciej generacji – ReLEx Smile

main-serveces-img

Laserowa korekcja wad wzroku polega na, odpowiedniej do wady wzroku, zmianie kształtu rogówki za pomocą lasera excimerowego lub lasera femtosekundowego tak, aby załamywane przez nią promienie padały na siatkówkę, tworząc wyraźny obraz.

Efekty zabiegu są trwałe. Procedura trwa ok. 20 sekund i jest bezbolesna ponieważ wykonuje się ją w znieczuleniu miejscowym za pomocą kropli do oczu. 

Do zabiegu kwalifikowani są Pacjenci:

 • między 20 a 60 r.ż.
 • osoby powyżej 40 r.ż. do zabiegu Presbyond
 • ze stabilną wadą wzroku od co najmniej roku

Metody laserowej korekcji wad wzroku

ReLEx® Smile

ReLEx Smile – najnowsza technika trzeciej generacji korekcji krótkowzroczno – ści i astygmatyzmu krótkowzrocznego. W tej metodzie zmiana krzywizny rogówki następuje na skutek wytworzenia za pomocą lasera femtosekundowego VisuMax ® lenticuli, którą usuwa się przez niewielkie nacięcie w rogówce. Do tej pory wykona – no 3 500 000 zabiegów ReLEx Smile na świecie. W 2013 r. w CM MAVIT wykonano pierwszy zabieg ReLEx Smile w Polsce.

Korekcja:

 • Krótkowzroczności od -0,5 D do -10 D
 • Astygmatyzmu do 5 D

wiecej

Zalety zabiegu:
 • krótka, praktycznie bezbólowa rehabilitacja, wysoka przewidywalność (ten sam czas trwania zabiegu niezależnie od wady)
 • brak nacięcia przednich (najmocniejszych) warstw rogówki – lepsza biochemika po operacji
 • brak/niewielkie naruszenie splotu nerwowego ponadnabłonkowego rogówki – znacznie zmniejszone ryzyko wystąpienia „suchego oka”

Femtolasik

FemtoLasik – innowacyjna technika drugiej generacji korekcji wad wzroku. Mo – delowanie głębszych warstw rogówki za pomocą lasera excimerowego MEL-80 ® następuje po odchyleniu płatka rogówki wcześniej utworzonego przy użyciu lasera femtosekundowego VisuMax ® . Zabieg FemtoLasik na świecie stosuje się od 2000 r. Pierwszy zabieg FemtoLasik w Polsce został wykonany w szpitalu CM MAVIT w Warszawie w 2010 r.

Korekcja:

 • Krótkowzroczności od -0,5 D do -8 D
 • Nadwzroczności od +0.5 D do +6 D
 • Astygmatyzmu do 5 D

wiecej

Zalety zabiegu:
 • krótka, praktycznie bezbólowa rehabilitacja; zabieg, po którym najszybciej stabilizuje się ostrość wzroku
 • większy zakres operowanych wad wzroku, lepsze rezultaty w korekcji nadwzroczności w porównaniu z zabiegami powierzchownymi.

Presbyond

Presbyond (korekcja starczowzroczności) – modelowanie głębszych warstw ro – gówki za pomocą lasera excimerowego MEL-80 ® następuje po odchyleniu płatka rogówki wcześniej utworzonego przy użyciu lasera femtosekundowego VisuMax ® . Korekcję jednego oka (najczęściej dominującego) ustala się do patrzenia w dal, zaś drugie oko (najczęściej niedominujące) koryguje się tak, aby pozostała wada wzroku wynosiła od -0,75 do -1,5 dioptrii. Równocześnie modyfikuje się kształt rogówki, kreując odpowiedni poziom tzw. aberracji sferycznych, które powiększają głębię ostrości (z języka angielskiego „depth of focus”). Uzyskany stan nazywamy „mikromonowizją”. Mózg po okresie tzw. neuroadaptacji, dzięki połączeniu obrazów z obojga oczu, widzi obrazy zarówno z daleka, jak i z bliska. Strefa pośrednia, w której obraz jest ostry dla obojga oczu, nazywana jest „blended vision” (czyli „strefa mieszana”).

Korekcja:

 • Presbiopii
 • Krótkowzroczności od 0 D do -8 D
 • Nadwzroczności od 0 D do +4 D
 • Astygmatyzmu do 2 D

wiecej

Metoda Presbyond, według angielskich statystyk, jest akceptowana przez 97% pacjentów.

Ocena, czy pacjent toleruje „mikromonowizję” i czy można u niego zastosować procedurę Presbyond, następuje w każdym przypadku w trakcie przedoperacyjnej próby okularowej obrazującej widzenie pooperacyjne.

Podczas zabiegu Presbyond można jednocześnie korygować wady wzroku: krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm.

Do zabiegu kwalifikują się osoby, które:
 • kwalifikują się do procedury FemtoLasik
 • ukończyły 40. rok życia
 • mają wadę wzroku w zakresie od -8,0 D do +4,0 D
 • mają zauważalne trudności z widzeniem z bliska lub już stosują okulary do pracy z bliska.

 Ebk

EBK – powierzchowna metoda korekcji wad wzroku. Modelowanie rogówki za pomocą lasera excimerowego MEL-80 ® następuje po usunięciu nabłonka rogówki przy użyciu specjalnego separatora. Regeneracja nabłonka następuje po 3-4 dniach od zabiegu. Aby przyspieszyć regenerację nabłonka rogówki i zmniejszyć dolegli – wości bólowe towarzyszące gojeniu się oka, po zabiegu założona zostaje opatrun – kowa soczewka kontaktowa.

Korekcja:

 • Krótkowzroczności od -0,5 D do -8 D
 • Nadwzroczności od +0,5 D do +3 D
 • Astygmatyzmu do 5 D

wiecej

Zalety zabiegu:
 • można wykonać go w przypadku cienkiej, ale prawidłowej rogówki
 • nie ograniczają nas głębokie oczodoły, wąskie szpary powiekowe ani nietypowo płaska lub stroma rogówka
 • może być wykonany u pacjentów z nawracającymi erozjami oraz ze zwyrodnieniami błony podstawnej nabłonka

Prk

PRK – powierzchowna metoda korekcji wad wzroku. Modelowanie rogówki za pomocą lasera excimerowego MEL-80 ® następuje po mechanicznym usunięciu na – błonka rogówki (po uprzednim zastosowaniu roztworu alkoholu). Regeneracja na – błonka następuje po 3-4 dniach od zabiegu. Aby przyspieszyć regenerację nabłonka rogówki i zmniejszyć dolegliwości bólowe towarzyszące gojeniu się oka, po zabiegu założona zostaje opatrunkowa soczewka kontaktowa.

Korekcja:

 • Krótkowzroczności od -0,5 D do -8 D
 • Nadwzroczności od +0,5 D do +3 D
 • Astygmatyzmu do 5 D

wiecej

Zalety zabiegu:
 • można wykonać go w przypadku cienkiej, ale prawidłowej rogówki
 • nie ograniczają nas głębokie oczodoły, wąskie szpary powiekowe ani nietypowo płaska lub stroma rogówka
 • może być wykonany u pacjenta z nawracającymi erozjami oraz ze zwyrodnieniem błony podstawnej nabłonka.

Webinary

baza wiedzy

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania

cennik

Sprawdź ile będzie kosztowała usługa

nazwa
cena
cena promocyjna
luxmed
nfz
zakres usługi

1. Komputerowe badanie wady wzroku autorefraktometrem, 2. Badanie ciśnienia śródgałkowego metodą bezdotykową, 3. Ocena ostrości wzroku do dali i bliży (bez i z korekcją), 4. Topografia rogówki, 5. Ocena przedniego i tylnego odcinka rogówki – Pentacam, 6. Biomechanika rogówki – Corvis, 7. Topografia rogówki – ATLAS, 8. Badanie abberacji – Wavefront, 9. Wykonanie biometrii optycznej – IOL master, 10. Badanie komórek śródbłonka, 11. Test Shirmera, 12. Komputerowe badanie wady wzroku autorefraktometrem po cykloplegii, 13. Ponowne badanie ciśnienia śródgałkowego metodą bezdotykową po cykloplegii, 14. Tonometria aplanacyjna, 15. Badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic.

dodatkowe informacje

Kwalifikacja dwojga oczu

10% rabatu dla pacjentów ubezpieczonych w LuxMed, od ceny cennikowej nie uwzględniającej promocji.
zakres usługi

1. Badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic, 2. Badanie ciśnienia śródgałkowego metodą bezdotykową, 3. Ocena ostrości wzroku do dali i bliży (bez i z korekcją), 4. Topografia rogówki, 5. Ocena przedniego i tylnego odcinka rogówki – Pentacam, 6. Biomechanika rogówki – Corvis, 7. Ocena przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej

dodatkowe informacje

Kwalifikacja dwojga oczu

10% rabatu dla pacjentów ubezpieczonych w LuxMed, od ceny cennikowej nie uwzględniającej promocji.
zakres usługi

1. Topografia rogówki – ATLAS, 2. Badanie abberacji – Wavefront, 3. Wykonanie biometrii optycznej – IOL master, 4. Badanie komórek śródbłonka, 5. Test Shirmera, 6. Komputerowe badanie wady wzroku autorefraktometrem po cykloplegii, 7. Ponowne badanie ciśnienia śródgałkowego metodą bezdotykową po cykloplegii, 8. Asysta podczas wykonywania przez lekarza pachymetrii oraz badania dna oka (w trójlustrze), 9. Badanie refrakcji za pomocą foroptera (AOS), 10. Ocena przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, 11. Pachymetria, 12. Tonometria aplanacyjna, 13. Badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic.

dodatkowe informacje

Kwalifikacja dwojga oczu

10% rabatu dla pacjentów ubezpieczonych w LuxMed, od ceny cennikowej nie uwzględniającej promocji.
dodatkowe informacje

Cena do miesiąca po kwalifikacji do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku

zakres usługi

1. Komputerowe badanie wady wzroku autorefraktometrem, 2. Badanie ciśnienia śródgałkowego metodą bezdotykową, 3. Ocena ostrości wzroku do dali i bliży (bez i z korekcją), 4. Topografia rogówki, 5. Ocena przedniego i tylnego odcinka rogówki – Pentacam, 6. Biomechanika rogówki – Corvis, 7. Topografia rogówki – ATLAS, 8. Badanie abberacji – Wavefront, 9. Wykonanie biometrii optycznej – IOL master, 10. Badanie komórek śródbłonka, 11. Test Shirmera, 12. Komputerowe badanie wady wzroku autorefraktometrem po cykloplegii, 13. Ponowne badanie ciśnienia śródgałkowego metodą bezdotykową po cykloplegii, 14. Tonometria aplanacyjna, 15. Badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic.

dodatkowe informacje

Kwalifikacja dwojga oczu

10% rabatu dla pacjentów ubezpieczonych w LuxMed, od ceny cennikowej nie uwzględniającej promocji.
zakres usługi

1. Badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic, 2. Badanie ciśnienia śródgałkowego metodą bezdotykową, 3. Ocena ostrości wzroku do dali i bliży (bez i z korekcją), 4. Topografia rogówki, 5. Ocena przedniego i tylnego odcinka rogówki – Pentacam, 6. Biomechanika rogówki – Corvis, 7. Ocena przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej

dodatkowe informacje

Kwalifikacja dwojga oczu

10% rabatu dla pacjentów ubezpieczonych w LuxMed, od ceny cennikowej nie uwzględniającej promocji.
zakres usługi

1. Topografia rogówki – ATLAS, 2. Badanie abberacji – Wavefront, 3. Wykonanie biometrii optycznej – IOL master, 4. Badanie komórek śródbłonka, 5. Test Shirmera, 6. Komputerowe badanie wady wzroku autorefraktometrem po cykloplegii, 7. Ponowne badanie ciśnienia śródgałkowego metodą bezdotykową po cykloplegii, 8. Asysta podczas wykonywania przez lekarza pachymetrii oraz badania dna oka (w trójlustrze), 9. Badanie refrakcji za pomocą foroptera (AOS), 10. Ocena przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, 11. Pachymetria, 12. Tonometria aplanacyjna, 13. Badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic.

dodatkowe informacje

Kwalifikacja dwojga oczu

10% rabatu dla pacjentów ubezpieczonych w LuxMed, od ceny cennikowej nie uwzględniającej promocji.
5% rabatu dla pacjentów ubezpieczonych w LuxMed, od ceny cennikowej nie uwzględniającej promocji.
5% rabatu dla pacjentów ubezpieczonych w LuxMed, od ceny cennikowej nie uwzględniającej promocji.
dodatkowe informacje

Cena zabiegu dotyczy jednego oka.
W cenie zawarte są bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu oraz zestaw leków pooperacyjnych o wartości ok. 100 zł.
Ewentualna reoperacja do 24 miesięcy po zabiegu wykonywana jest bezpłatnie pod warunkiem przeprowadzenia w naszym ośrodku 5 badań kontrolnych: następnego dnia, 5 dni, 3-4 tygodnie, 4-5 miesięcy oraz 12 miesięcy po zabiegu.

Cena promocyjna obejmuje pacjentów, którzy wykonają zabieg na dwoje oczu.

5% rabatu dla pacjentów ubezpieczonych w LuxMed, od ceny cennikowej nie uwzględniającej promocji.
dodatkowe informacje

Cena zabiegu dotyczy jednego oka.
W cenie zawarte są bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu oraz zestaw leków pooperacyjnych o wartości ok. 100 zł.
Ewentualna reoperacja do 24 miesięcy po zabiegu wykonywana jest bezpłatnie pod warunkiem przeprowadzenia w naszym ośrodku 5 badań kontrolnych: następnego dnia, 5 dni, 3-4 tygodnie, 4-5 miesięcy oraz 12 miesięcy po zabiegu.

Cena promocyjna obejmuje pacjentów, którzy wykonają zabieg na dwoje oczu.

5% rabatu dla pacjentów ubezpieczonych w LuxMed, od ceny cennikowej nie uwzględniającej promocji.
dodatkowe informacje

Cena zabiegu dotyczy jednego oka.
W cenie zawarte są bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu oraz zestaw leków pooperacyjnych o wartości ok. 100 zł.
Ewentualna reoperacja do 24 miesięcy po zabiegu wykonywana jest bezpłatnie pod warunkiem przeprowadzenia w naszym ośrodku 5 badań kontrolnych: następnego dnia, 5 dni, 3-4 tygodnie, 4-5 miesięcy oraz 12 miesięcy po zabiegu.

Cena promocyjna obejmuje pacjentów, którzy wykonają zabieg na dwoje oczu.

5% rabatu dla pacjentów ubezpieczonych w LuxMed, od ceny cennikowej nie uwzględniającej promocji.
dodatkowe informacje

Cena zabiegu dotyczy jednego oka.
W cenie zawarte są bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu oraz zestaw leków pooperacyjnych o wartości ok. 100 zł.
Ewentualna reoperacja do 24 miesięcy po zabiegu wykonywana jest bezpłatnie pod warunkiem przeprowadzenia w naszym ośrodku 5 badań kontrolnych: następnego dnia, 5 dni, 3-4 tygodnie, 4-5 miesięcy oraz 12 miesięcy po zabiegu.

Cena promocyjna obejmuje pacjentów, którzy wykonają zabieg na dwoje oczu.

5% rabatu dla pacjentów ubezpieczonych w LuxMed, od ceny cennikowej nie uwzględniającej promocji.
dodatkowe informacje

Cena zabiegu dotyczy jednego oka.
W cenie zawarte są bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu oraz zestaw leków pooperacyjnych o wartości ok. 100 zł.
Ewentualna reoperacja do 24 miesięcy po zabiegu wykonywana jest bezpłatnie pod warunkiem przeprowadzenia w naszym ośrodku 5 badań kontrolnych: następnego dnia, 5 dni, 3-4 tygodnie, 4-5 miesięcy oraz 12 miesięcy po zabiegu.

Cena promocyjna obejmuje pacjentów, którzy wykonają zabieg na dwoje oczu.

5% rabatu dla pacjentów ubezpieczonych w LuxMed, od ceny cennikowej nie uwzględniającej promocji.
dodatkowe informacje

Cena zabiegu dotyczy jednego oka. Ewentualna reoperacja do 24 miesięcy po zabiegu wykonywana jest bezpłatnie pod warunkiem przeprowadzenia w naszym ośrodku 5 badań kontrolnych: następnego dnia, 5 dni, 3-4 tygodnie, 4-5 miesięcy oraz 12 miesięcy po zabiegu.

5% rabatu dla pacjentów ubezpieczonych w LuxMed, od ceny cennikowej nie uwzględniającej promocji.
dodatkowe informacje

Cena dopłaty dotyczy jednego oka.

zakres usługi

1. Komputerowe badanie wady wzroku autorefraktometrem, 2. Badanie ciśnienia śródgałkowego metodą bezdotykową, 3. Ocena ostrości wzroku do dali i bliży (bez i z korekcją, 4. Topografia rogówki, 5. Ocena przedniego i tylnego odcinka rogówki – Pentacam.

zakres usługi

1. Komputerowe badanie wady wzroku autorefraktometrem, 2. Badanie ciśnienia śródgałkowego metodą bezdotykową, 3. Ocena ostrości wzroku do dali i bliży (bez i z korekcją), 4. Topografia rogówki, 5. Ocena przedniego i tylnego odcinka rogówki – Pentacam, 6. Ocena przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej, 7. Badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic, 8. Ewentualny dobór okularów.

lekarze

Nasi wybitni specjaliści zajmą się Twoim wzrokiem

lek.
Joanna Wojtyła

specjalista chorób oczu

Warszawa Bielany
lek.
Klaudia Półtorak

specjalista chorób oczu

Warszawa Bielany
lek.
Aleksandra Kicińska

specjalista chorób oczu

Warszawa Bielany
lek.
Jolanta Kramasz

dyrektor ds. medycznych, specjalista chorób oczu

Warszawa Bielany
lek.
Robert Gilewski

specjalista chorób oczu

Warszawa Bielany
lek.
Danuta Horodyńska

specjalista chorób oczu

Warszawa Bielany
Masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości?
Nasza wykwalifikowana kadra odpowie na Twoje pytania!
lub