Leczenie zeza u dzieci i dorosłych

Zez jest chorobą, która najczęściej charakteryzuje się nieprawidłowym ustawieniem osi widzenia obu oczu, uciekaniem oka w kierunku nosa lub skroni. Może wynikać zarówno z zaburzenia mięśni poruszających gałką oczną, co przyczynia się do zmiany kąta patrzenia jednego oka względem drugiego, jak i z chorób dziedzicznych, zapalnych lub nowotworowych oczu.

main-serveces-img
Specjalistyczna diagnostyka i leczenie zeza Diagnozę choroby zezowej rozpoczynamy od szczegółowego wstępnego wywiadu lekarskiego oraz przeprowadzenia podstawowych badań okulistycznych, takich jak:
 • określenie ostrości widzenia
 • ocena ustawienia oczu
 • zmierzenie kąta zeza
 • sprawdzenie obuocznego widzenia.
Badania te pozwalają określić typ zeza oraz ustalić kolejne etapy leczenia. W razie konieczności lekarz może skierować na dodatkowe badania diagnostyczne oraz konsultacje u lekarzy innych specjalności. Podjęcie decyzji o jak najwcześniejszym leczeniu zeza jest bardzo istotne, gdyż zjawisko to jest normą jedynie u noworodków i może potrwać maksymalnie do wczesnego okresu niemowlęctwa. Nieprawdziwe jest twierdzenie, że z zeza się wyrasta. Zaburzenie w nieprawidłowym ułożeniu osi widzenia obu oczu już u trzymiesięcznego niemowlęcia jest zjawiskiem nieprawidłowym, wymagającym konsultacji z lekarzem okulistą. W ramach specjalistycznej diagnostyki choroby zezowej w CM MAVIT przeprowadzamy:
 • badanie ostrości wzroku – w zależności od wieku: test uprzywilejowanego spojrzenia, karty do badania ostrości wzroku, test E, obrazkowy
 • test refleksów rogówkowych (Hirschberga, Krimskiego, Brucknera)
 • test zasłaniania i odsłaniania oka, naprzemiennego zakrycia oczu
 • badanie ruchomości gałek ocznych
 • badanie refrakcji (skiaskopia, badanie refraktometrem)
 • badanie przedniego odcinka i dna oczu*
 • badanie fiksacji (wizuskop)
 • pomiar kąta zeza: za pomocą refleksów rogówkowych, za pomocą synoptoforu, za pomocą pryzmatu, przy użyciu krzyża Maddoxa
 • badanie korespondencji, fuzji i widzenia obuocznego: na synoptoforze, test Wortha, Bagoliniego, testy polaryzacyjne, testy stereoskopowe (stereoskopy, testy: Titmusa, TNO, Langa, Frisby’ego)
 • badanie zaburzeń akomodacji i konwergencji za pomocą linijki RAF
 • ocena widzenia z użyciem tablic Lei Hyvarinen
*Badanie dna oka przeprowadza się przy rozszerzonych źrenicach, czyli tzw. porażeniu akomodacji. Ze względu na charakter badania, przewidziany czas trwania wizyty to około 2 godziny. Po badaniu, ze względu na rozszerzone źrenice, które nie będą reagować na światło, może wystąpić światłowstręt i gorsze widzenie w szczególności do bliży. Efekt ten może utrzymywać się od 4 do 5 godzin. Istnieją przypadki, w których diagnoza choroby zezowej wymaga dłuższej obserwacji pacjenta. Wynikać to może z budowy gałki ocznej, która może stwarzać wrażenie zeza pozornego.
lekarze

Nasi wybitni specjaliści zajmą się Twoim wzrokiem

lek.
Aleksandra Bednarczyk

specjalista chorób oczu

Katowice
lek.
Aleksandra Zielińska

specjalista chorób oczu

Katowice
Masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości?
Nasza wykwalifikowana kadra odpowie na Twoje pytania!
lub