CM Mavit - Logo
Warszawa – Bielany

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 20:00

sob: 8:00 - 15:00

Warszawa – Ursynów

Ośrodek Diagnostyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 08:00 - 20:00

Katowice

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach

ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice (Nikiszowiec)

godziny pracy:

pon-nd: 8:00-20:00 infolinia; całodobowo - ostry dyżur

Biuro Zarządu
Centrum medyczne Mavit Sp. z o.o.
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
Przedstawicieli mediów prosimy o kontakt z:
Karol Tondera
Dyrektor Operacyjny Spółki

Polityka jakości

Starania Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. zostały zweryfikowane prze DNV GL – Business Assurance, czego wynikiem są liczne prestiżowe Certyfikaty Zarządzania Jakością otrzymywane przez zarówno Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Warszawie, jak i Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Katowicach. 

Zintegrowany System Zarządzania – Warszawa

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. w podejmowanych działaniach kieruje się wysoką jakością świadczonych usług, czego dowodem są otrzymane Certyfikaty Zarządzania Jakością zgodne z normami:

 • ISO 9001 (od maja 2005 r.) 
 • ISO 14001 (od maja 2015 r.)

Certyfikaty obowiązują do 2027 r.

Certyfikaty obejmują zakres: „Diagnostyka i leczenie chorób oczu u dorosłych oraz dzieci. Zabiegi korygujące wady wzroku za pomocą lasera oraz z zastosowaniem soczewek fakijnych.” oraz „Hospitalizacja w trybie jednodniowym: okulistyka dorosłych. Izba Przyjęć. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne i zabiegowe w zakresach: okulistyka dzieci i dorosłych.”

Otrzymane certyfikaty są wynikiem wielomiesięcznych przygotowań i działań personelu na rzecz porządkowania systemu zarządzania jakością w firmie.

Najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych usług osiągamy poprzez:

 • wysokie i stale rozwijane kwalifikacje pracowników, ich świadomość i pełne zaangażowanie
 • stworzenie przyjaznej atmosfery i warunków, w jakich świadczone są usługi medyczne
 • wdrożone Standardy Obsługi Pacjenta
 • używanie sprzętu i materiałów medycznych najnowszej generacji
 • zastosowanie pakietów indywidualnych, tzw. Custom Pack®, do bezpiecznego wykonywania zabiegów usuwania zaćmy
 • przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych
 • spełnianie przepisów prawa oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Zintegrowany System Zarządzania – Katowice

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. w podejmowanych działaniach kieruje się wysoką jakością świadczonych usług, czego dowodem są otrzymane Certyfikaty Zarządzania Jakością zgodne z normami:

 • ISO 9001 (od kwietnia 2011 r.)
 • ISO 14001 (od maja 2015 r.)

Certyfikaty obowiązują do 2027 r.

Certyfikaty obejmują zakres: „Diagnostyka leczenia chorób z zakresu laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej i okulistyki u dzieci oraz dorosłych. Badania audiologiczne. Diagnostyka obrazowa” oraz „Hospitalizacja w trybie całodobowym, planowym i jednodniowym: otorynolaryngologia dzieci i dorosłych, okulistyka dzieci i dorosłych, chirurgia szczękowo – twarzowa dzieci i dorosłych. Izba przyjęć. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne i zabiegowe w zakresach: otorynolaryngologia dzieci i dorosłych, okulistyka dzieci i dorosłych, chirurgia szczękowo – twarzowa dzieci i dorosłych, leczenie zeza, audiologia i foniatria, alergologia, logopedia. Diagnostyka obrazowa.”

Otrzymane certyfikaty są wynikiem wielomiesięcznych przygotowań i działań personelu na rzecz porządkowania Systemu Zarządzania Jakością w firmie.

Wysoką jakość i bezpieczeństwo oferowanych usług osiągamy poprzez:

 • wysokie i stale rozwijane kwalifikacje pracowników, ich świadomość i pełne zaangażowanie
 • stworzenie przyjaznej atmosfery i warunków, w jakich świadczone są usługi medyczne
 • staranny dobór dostawców usług i materiałów medycznych
 • opiekę i staranny monitoring wszystkich procesów realizowanych w Centrum Medycznym MAVIT Sp. z o.o.
 • zakup sprzętu najnowszej generacji do wczesnego wykrywania schorzeń oraz przeprowadzania zabiegów
 • wprowadzenie zasad ochrony danych osobowych
 • spełnianie przepisów prawa oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

W 2023 roku Szpitale Specjalistyczne Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie przy ul. Podleśnej 61 oraz w Katowicach przy ul. Szopienickiej 65 otrzymały Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia.

Certyfikat Ministra Zdrowia uzyskuje placówka po pozytywnej ocenie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Uzyskanie certyfikatu świadczy o spełnieniu przez Szpital standardów poprawiających jakość opieki medycznej przy jednoczesnym zapewnieniu Pacjentom największego bezpieczeństwa świadczonych usług oraz komfortowych warunków leczenia.

Masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości?
Nasza wykwalifikowana kadra odpowie na Twoje pytania!
lub