Projekty unijne

Warszawa

– „Rozwój technologii informatycznych wspomagających zarządzanie w firmie Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.”.

Całkowita wartość projektu: 709 503,35 zł.

Kwota dofinansowania projektu: 302 102,46 zł.

W czerwcu 2012 roku Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. zawarło umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych, której przedmiotem było dofinansowanie projektu „Rozwój technologii informatycznych wspomagających zarządzanie w firmie Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

Celem głównym projektu był rozwój technologii informatycznych wspomagających zarządzenie
w Centrum Medycznym MAVIT Sp. z o.o.

Projekt zakładał rozbudowę funkcjonującego systemu informatycznego w obszarach:

  • wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)
  • wprowadzenie elementów CRM (zarządzanie relacjami z klientami)
  • wprowadzenie elementów ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa).

– „Dostosowanie infrastruktury NZOZ Centrum Medycznego MAVIT do obowiązujących przepisów prawa poprzez rozbudowę o blok operacyjny i oddział szpitalny wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu okulistycznego, poprawiającego jakość świadczonych usług”.

Całkowita wartość projektu: 3 172 547,76 zł.

Kwota dofinasowania projektu: 670 832,89 zł.

W styczniu 2012 r. Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. (reprezentowane przez Prezes Zarządu Andrzeja Mądralę) podpisało umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego (reprezentowanym przez: Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Wicemarszałka Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego) na dofinansowanie unijne rozbudowy Ośrodka na warszawskich Bielanach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

Celem projektu było dostosowanie infrastruktury Ośrodka do obowiązujących przepisów prawa poprzez rozbudowę o blok operacyjny i oddział szpitalny, a także zakup nowoczesnego sprzętu okulistycznego.

Zakupiony sprzęt jest niezbędny do wyposażenia bloku operacyjnego oraz umożliwienia przeprowadzania zabiegów o wyższej jakości – bardziej bezpiecznych dla pacjentów (nowoczesny fakoemulsyfikator) oraz rozszerzenia zakresu oferowanych usług, a tym samym ich dostępności dla pacjentów (zabiegi witrektomii). Centrum Medyczne MAVIT rozszerzyło również działalność diagnostyczną oraz operacyjną o zabiegi zaćmy z jaskrą oraz operacje jaskry.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Katowice

– „Zakup kluczowej aparatury medycznej umożliwiającej świadczenie usług okulistycznych w formie lecznictwa szpitalnego i opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Specjalistycznym CM MAVIT w Katowicach”.

Całkowita wartość projektu: 1 566 274,55 zł.

Kwota dofinasowania projektu: 716 808,19 zł.

W kwietniu 2013 r. Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. (reprezentowane przez Członka Zarządu – Macieja Mądralę) podpisało umowę ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości (reprezentowanym
przez Zastępcę Dyrektora – Bartosza Rozpondeka) na dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Zakup kluczowej aparatury medycznej umożliwiającej świadczenie usług okulistycznych w formie lecznictwa szpitalnego i opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Specjalistycznym CM MAVIT w Katowicach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Celem projektu było umocnienie pozycji Centrum Medycznego MAVIT na krajowym rynku prywatnych usług medycznych w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w dziedzinie okulistyki.

Realizacja projektu umożliwiła zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla: nowej specjalistycznej Poradni okulistycznej, nowego Okulistycznego oddziału szpitalnego dla dzieci i dorosłych, Sali operacyjnej oraz Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach.

– „Uruchomienie specjalistycznego oddziału laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej wraz z blokiem operacyjnym w Katowicach”.

Całkowita wartość projektu: 1 379 312,08 zł.

Kwota dofinasowania projektu: 605 006,22 zł.

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu „Uruchomienie specjalistycznego oddziału laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej wraz z blokiem operacyjnym w Katowicach” został złożony w 2009 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Przedsięwzięcie trwało od listopada 2009 roku do września 2011 roku.

Celem projektu było umocnienie pozycji konkurencyjnej Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o.
na rynku usług medycznych poprzez uruchomienie nowoczesnego Oddziału szpitalnego
wraz z Blokiem operacyjnym i wprowadzenie nowych usług w zakresie lecznictwa zamkniętego
w obszarze laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

Dofinansowanie umożliwiła zakupienie nowoczesnych sprzętów medycznych, aparatury, wyposażenia meblowego i sprzętu komputerowego. Dzięki realizacji tego projektu województwo śląskie zyskało profesjonalną placówkę świadczącą kompleksowe usługi na najwyższym poziomie w zakresie laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej.

– „Uruchomienie nowoczesnej poradni laryngologicznej, audiologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej w Katowicach”.

Całkowita wartość projektu: 1 172 561,72 zł.

Kwota dofinasowania projektu: 529 753,06 zł.

W czerwcu 2014 r. Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. zawarło ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości umowę obejmującą zwrot części środków, które Centrum Medyczne MAVIT przeznaczyło na realizację projektu „Uruchomienie nowoczesnej poradni laryngologicznej, audiologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Celem projektu było uruchomienie nowoczesnej Poradni laryngologicznej, audiologicznej
oraz chirurgii szczękowo-twarzowej w Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego MAVIT
w Katowicach. Realizacja projektu obejmowała zakup nowoczesnych aparatów medycznych, wyposażenie gabinetów, a także zakup nowoczesnych zestawów komputerowych wspierających prawidłowe funkcjonowanie Poradni.

Realizacja projektu umożliwia świadczenie kompleksowych usług w zakresie konsultacji laryngologicznych, audiologicznych oraz chirurgii szczękowo-twarzowej na terenie województwa śląskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości?
Nasza wykwalifikowana kadra odpowie na Twoje pytania!
lub