CM Mavit - Logo
Warszawa – Bielany

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 20:00

sob: 8:00 - 15:00

Warszawa – Ursynów

Ośrodek Diagnostyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 08:00 - 20:00

Warszawa – Wola

Ośrodek Diagnostyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 08:00 - 20:00

sob: (wybrane) 08:00 - 15:00

Katowice

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach

ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice (Nikiszowiec)

godziny pracy:

pon-pt: całodobowo

Biuro Zarządu
Centrum medyczne Mavit Sp. z o.o.
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
Przedstawicieli mediów prosimy o kontakt z:
Magdalena Żółtowska
Dyrektor ds. marketingu i PR
Warszawa – Bielany

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 8:00 - 20:00

sob: 8:00 - 15:00

Zobacz na mapie
Warszawa – Ursynów

Ośrodek Diagnostyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 08:00 - 20:00

Zobacz na mapie
Warszawa – Wola

Ośrodek Diagnostyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie

ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa

godziny pracy:

pon-pt: 08:00 - 20:00

sob: (wybrane) 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie
Katowice

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach

ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice (Nikiszowiec)

godziny pracy:

pon-pt: całodobowo

Zobacz na mapie

Projekty unijne

Warszawa

– „Rozwój technologii informatycznych wspomagających zarządzanie w firmie Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.”.

Całkowita wartość projektu: 709 503,35 zł.

Kwota dofinansowania projektu: 302 102,46 zł.

W czerwcu 2012 roku Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. zawarło umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych, której przedmiotem było dofinansowanie projektu „Rozwój technologii informatycznych wspomagających zarządzanie w firmie Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

Celem głównym projektu był rozwój technologii informatycznych wspomagających zarządzenie
w Centrum Medycznym MAVIT Sp. z o.o.

Projekt zakładał rozbudowę funkcjonującego systemu informatycznego w obszarach:

  • wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)
  • wprowadzenie elementów CRM (zarządzanie relacjami z klientami)
  • wprowadzenie elementów ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa).

– „Dostosowanie infrastruktury NZOZ Centrum Medycznego MAVIT do obowiązujących przepisów prawa poprzez rozbudowę o blok operacyjny i oddział szpitalny wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu okulistycznego, poprawiającego jakość świadczonych usług”.

Całkowita wartość projektu: 3 172 547,76 zł.

Kwota dofinasowania projektu: 670 832,89 zł.

W styczniu 2012 r. Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. (reprezentowane przez Prezes Zarządu Andrzeja Mądralę) podpisało umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego (reprezentowanym przez: Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Wicemarszałka Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego) na dofinansowanie unijne rozbudowy Ośrodka na warszawskich Bielanach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

Celem projektu było dostosowanie infrastruktury Ośrodka do obowiązujących przepisów prawa poprzez rozbudowę o blok operacyjny i oddział szpitalny, a także zakup nowoczesnego sprzętu okulistycznego.

Zakupiony sprzęt jest niezbędny do wyposażenia bloku operacyjnego oraz umożliwienia przeprowadzania zabiegów o wyższej jakości – bardziej bezpiecznych dla pacjentów (nowoczesny fakoemulsyfikator) oraz rozszerzenia zakresu oferowanych usług, a tym samym ich dostępności dla pacjentów (zabiegi witrektomii). Centrum Medyczne MAVIT rozszerzyło również działalność diagnostyczną oraz operacyjną o zabiegi zaćmy z jaskrą oraz operacje jaskry.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Katowice

– „Zakup kluczowej aparatury medycznej umożliwiającej świadczenie usług okulistycznych w formie lecznictwa szpitalnego i opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Specjalistycznym CM MAVIT w Katowicach”.

Całkowita wartość projektu: 1 566 274,55 zł.

Kwota dofinasowania projektu: 716 808,19 zł.

W kwietniu 2013 r. Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. (reprezentowane przez Członka Zarządu – Macieja Mądralę) podpisało umowę ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości (reprezentowanym
przez Zastępcę Dyrektora – Bartosza Rozpondeka) na dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Zakup kluczowej aparatury medycznej umożliwiającej świadczenie usług okulistycznych w formie lecznictwa szpitalnego i opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Specjalistycznym CM MAVIT w Katowicach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Celem projektu było umocnienie pozycji Centrum Medycznego MAVIT na krajowym rynku prywatnych usług medycznych w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w dziedzinie okulistyki.

Realizacja projektu umożliwiła zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla: nowej specjalistycznej Poradni okulistycznej, nowego Okulistycznego oddziału szpitalnego dla dzieci i dorosłych, Sali operacyjnej oraz Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach.

– „Uruchomienie specjalistycznego oddziału laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej wraz z blokiem operacyjnym w Katowicach”.

Całkowita wartość projektu: 1 379 312,08 zł.

Kwota dofinasowania projektu: 605 006,22 zł.

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu „Uruchomienie specjalistycznego oddziału laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej wraz z blokiem operacyjnym w Katowicach” został złożony w 2009 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Przedsięwzięcie trwało od listopada 2009 roku do września 2011 roku.

Celem projektu było umocnienie pozycji konkurencyjnej Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o.
na rynku usług medycznych poprzez uruchomienie nowoczesnego Oddziału szpitalnego
wraz z Blokiem operacyjnym i wprowadzenie nowych usług w zakresie lecznictwa zamkniętego
w obszarze laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

Dofinansowanie umożliwiła zakupienie nowoczesnych sprzętów medycznych, aparatury, wyposażenia meblowego i sprzętu komputerowego. Dzięki realizacji tego projektu województwo śląskie zyskało profesjonalną placówkę świadczącą kompleksowe usługi na najwyższym poziomie w zakresie laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej.

– „Uruchomienie nowoczesnej poradni laryngologicznej, audiologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej w Katowicach”.

Całkowita wartość projektu: 1 172 561,72 zł.

Kwota dofinasowania projektu: 529 753,06 zł.

W czerwcu 2014 r. Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. zawarło ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości umowę obejmującą zwrot części środków, które Centrum Medyczne MAVIT przeznaczyło na realizację projektu „Uruchomienie nowoczesnej poradni laryngologicznej, audiologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Celem projektu było uruchomienie nowoczesnej Poradni laryngologicznej, audiologicznej
oraz chirurgii szczękowo-twarzowej w Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego MAVIT
w Katowicach. Realizacja projektu obejmowała zakup nowoczesnych aparatów medycznych, wyposażenie gabinetów, a także zakup nowoczesnych zestawów komputerowych wspierających prawidłowe funkcjonowanie Poradni.

Realizacja projektu umożliwia świadczenie kompleksowych usług w zakresie konsultacji laryngologicznych, audiologicznych oraz chirurgii szczękowo-twarzowej na terenie województwa śląskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013

Masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości?
Nasza wykwalifikowana kadra odpowie na Twoje pytania!
lub