Diagnostyka niedosłuchu centralnego

Zaburzenie przetwarzania słuchowego (Niedosłuch centralny) to dysfunkcja uniemożliwiająca pełne zrozumienie i wykorzystanie zasłyszanego dźwięku oraz zaburzenie pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie ośrodkowego układu nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej, czyli uszu).


Symptomy Niedosłuchu centralnego u dziecka:

  • trudności ze zrozumieniem złożonych poleceń, szczególnie tych ze złożoną strukturą gramatyczną i zawierających nowe słownictwo
  • trudności ze zrozumieniem mowy w hałasie lub w pomieszczeniach o dużym pogłosie (np. w klasie)
  • trudności ze zrozumieniem mowy przy równoczesnej wypowiedzi kilku osób
  • trudności z opanowaniem techniki czytania i pisania
  • trudności ze skoncentrowaniem uwagi na poleceniach nauczyciela
  • obniżona pamięć słuchowa, zaburzenia koncentracji uwagi
  • nadwrażliwość słuchowa (brak tolerancji niektórych dźwięków – głównie tych o stałej częstotliwości, tj. odkurzacz, suszarka)
  • częste infekcje ucha środkowego (stany zapalne, wysięki) lub przerośnięty trzeci migdał
  • impulsywność
  • brak umiejętności muzycznych.

W CM MAVIT diagnozujemy dzieci od 6 roku życia.

Chcesz umówić wizytę
lub dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

Do góry