Diagnostyka niedosłuchu centralnego

Zaburzenie przetwarzania słuchowego (Niedosłuch centralny) to dysfunkcja uniemożliwiająca pełne zrozumienie i wykorzystanie zasłyszanego dźwięku oraz zaburzenie pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie ośrodkowego układu nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej, czyli uszu).

Dzieci z niedosłuchem centralnym mogą słyszeć prawidłowo i rozpoznawać pojedyncze dźwięki w bardzo cichym otoczeniu. Dysfunkcja polega jednak na trudności zrozumienia mowy, gdy niewielkie są różnice pomiędzy dźwiękami w słowach. Do takich sytuacji często dochodzi w miejscach, w których panuje hałas, np. na placu zabaw.

Przyczyny niedosłuchu centralnego

Przyczyny nie są do końca poznane, jednak jest kilka czynników, które mogą mieć wpływ na występowanie niedosłuchu centralnego, m.in.:

 • genetyczne dyspozycje – dysleksja
 • niedotlenienie w czasie porodu
 • wcześniactwo
 • zatrucie ołowiem
 • uraz głowy
 • częste i przewlekłe infekcje, zapalenia ucha środkowego.

Objawy niedosłuchu centralnego

Symptomy niedosłuchu centralnego u dziecka to m.in.:

 • trudności ze zrozumieniem złożonych poleceń, szczególnie tych ze złożoną strukturą gramatyczną i zawierających nowe słownictwo
 • trudności ze zrozumieniem mowy w hałasie lub w pomieszczeniach o dużym pogłosie (np. w klasie)
 • trudności ze zrozumieniem mowy przy równoczesnej wypowiedzi kilku osób
 • trudności z opanowaniem techniki czytania i pisania
 • trudności ze skoncentrowaniem uwagi na poleceniach nauczyciela
 • obniżona pamięć słuchowa, zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadwrażliwość słuchowa (brak tolerancji niektórych dźwięków – głównie tych o stałej częstotliwości, tj. odkurzacz, suszarka)
 • częste infekcje ucha środkowego (stany zapalne, wysięki) lub przerośnięty trzeci migdał
 • impulsywność
 • brak umiejętności muzycznych.

Odpowiednia diagnoza

Bardzo istotna jest diagnoza, która pozwoli na odpowiednio wczesne zastosowanie terapii. Pozwoli to na uniknięcie lub zminimalizowanie opóźnień w rozwoju mowy i problemów w nauce.

Obecnie stosuje się m.in. standardowe metody pracy terapeutycznej oraz nowoczesne metody rehabilitacji – treningi słuchowe.

W CM MAVIT diagnozujemy dzieci już od 6 roku życia.

Chcesz umówić wizytę
lub dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

Do góry