Konsultacje logopedyczne

Konsultacje logopedyczne skierowane są do pacjentów, u których podejrzewa się:

  • wady wymowy
  • opóźniony rozwój mowy
  • zaburzenia słuchu fonemowego i fonematycznego
  • szeroko rozumiane problemy szkolne (np. z głoskowaniem, czytaniem, pisaniem).

Podczas prostych ćwiczeń, obserwacji dziecka i wywiadu z rodzicami logopeda jest w stanie ocenić poziom rozwoju zachowań komunikacyjnych i językowych dziecka oraz stwierdzić, czy odchylenia w zakresie artykulacji wymagają terapii logopedycznej.

W CM MAVIT oferujemy również konsultacje surdologopedyczne dla osób z zaburzeniami słuchu, szczególnie dzieci. W przypadku niedosłuchu konieczne jest podjęcie terapii logopedycznej przy wsparciu surdologopedy. Pozwoli to na odpowiednio szybką stymulację rozwoju percepcji słuchowej oraz osiągnięcie prawidłowego poziomu rozwoju mowy.

Katowice:

Chcesz umówić wizytę
lub dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

Do góry