Konsultacje logopedyczne

Konsultacje logopedyczne skierowane są do pacjentów, u których podejrzewa się:

  • wady wymowy
  • opóźniony rozwój mowy
  • zaburzenia słuchu fonemowego i fonematycznego
  • szeroko rozumiane problemy szkolne (np. z głoskowaniem, czytaniem, pisaniem).

Podczas prostych ćwiczeń, obserwacji dziecka i wywiadu z rodzicami logopeda jest w stanie ocenić poziom rozwoju zachowań komunikacyjnych i językowych dziecka oraz stwierdzić, czy odchylenia w zakresie artykulacji wymagają terapii logopedycznej.

W CM MAVIT oferujemy również konsultacje surdologopedyczne dla osób z zaburzeniami słuchu, szczególnie dzieci. W przypadku niedosłuchu konieczne jest podjęcie terapii logopedycznej przy wsparciu surdologopedy. Pozwoli to na odpowiednio szybką stymulację rozwoju percepcji słuchowej oraz osiągnięcie prawidłowego poziomu rozwoju mowy.

Chcesz umówić wizytę
lub dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

Do góry