Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to spotkania z psychologiem, które mają na celu określenie aktualnego poziomu rozwoju procesów poznawczych u dzieci, ewentualnych odchyleń od normy oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem problemu.

Niepokojące objawy, które mogą świadczyć o konieczności konsultacji psychologicznej to:

  • trudności adaptacyjne, nieśmiałość, zalęknienie
  • opóźnienia w rozwoju psychoruchowym
  • trudności z nauką
  • agresja, brak akceptacji przyjętych zasad społecznych
  • przebyte traumatyczne zdarzenie
  • częste konflikty
  • milczenie w sytuacjach, w których mówienie jest oczekiwane, np. w szkole, w przedszkolu, w obecności określonych osób.

Konsultacje psychologiczne pozwalają rozwiązać wszelkie wątpliwości dotyczące niepokojących objawów zaobserwowanych u dziecka.

Czas trwania sesji to 30-60 min.

Chcesz umówić wizytę
lub dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

Do góry