Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to spotkania z psychologiem, które mają na celu określenie aktualnego poziomu rozwoju procesów poznawczych u dzieci, ewentualnych odchyleń od normy oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem problemu.

Niepokojące objawy, które mogą świadczyć o konieczności konsultacji psychologicznej to:

  • trudności adaptacyjne, nieśmiałość, zalęknienie
  • opóźnienia w rozwoju psychoruchowym
  • trudności z nauką
  • agresja, brak akceptacji przyjętych zasad społecznych
  • przebyte traumatyczne zdarzenie
  • częste konflikty
  • milczenie w sytuacjach, w których mówienie jest oczekiwane, np. w szkole, w przedszkolu, w obecności określonych osób.

Konsultacje psychologiczne pozwalają rozwiązać wszelkie wątpliwości dotyczące niepokojących objawów zaobserwowanych u dziecka.

Czas trwania sesji to 30-60 min.

Katowice:

Chcesz umówić wizytę
lub dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu umawiania wizyt, udzielania odpowiedzi na pytania i udzielania informacji o usługach CM MAVIT zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO). Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Medycznym MAVIT dostępne są w naszych placówkach oraz pod adresem www.mavit.pl/o-nas/dane-osobowe.


lub zadzwoń

Do góry