Problemy ze wzrokiem

Do najczęstszych problemów okulistycznych u dzieci należą:

 • wady wzroku – krótkowzroczność, nadwzroczność, niezborność (astygmatyzm).
 • różnowzroczność – jest to występowanie dużej różnicy wady wzroku między okiem lewym i prawym. Może to prowadzić do „rozleniwienia” oka z większą wadą, a to z kolei powoduje niedowidzenia.
 • zez – choroba polegająca na nierównoległym ustawieniu oczu. Zez może występować od urodzenia. Może ujawnić się dopiero między 6 miesiącem a 7 rokiem życia dziecka – jest to tzw. zez akomodacyjny, związany z nadwzrocznością.
 • nieprawidłowe widzenie obuoczne – czyli brak postrzegania głębi obrazu. Problem ten występuje u dzieci z niewyrównaną wadą wzroku, różnowzrocznością lub zezem.

Wczesne wykrycie zaburzeń wzroku daje szanse na odzyskanie prawidłowych funkcji narządu wzroku w wyniku leczenia.

Zaburzenia funkcjonalne

Leczenie zaburzeń funkcjonalnych u dzieci (wad wzroku, różnowzroczności, zeza lub nieprawidłowego widzenia obuocznego) wymaga cierpliwości oraz ścisłej współpracy rodziców z lekarzem. W leczeniu wad wzroku stosuje się:

 • korekcję okularową
 • zasłanianie, czyli obturację oka lepiej widzącego, w celu pobudzenia do pracy oka z niedowidzeniem
 • ćwiczenia ortoptyczne na synoptoforze, pobudzające widzenie obuoczne
 • operacyjne leczenie zeza, w przypadku, gdy metody zachowawcze okażą się nieskuteczne i kąt odchylenia wciąż pozostaje duży.

Choroby o podłożu genetycznym

Do tej grupy chorób zalicza się:

 • nowotwór złośliwy wywodzący się z pierwotnych komórek siatkówki retinoblastoma, czyli siatkówczak
 • zaćma wrodzona
 • jaskra
 • czerniak i inne.

Choroby o podłożu genetycznym to wyjątkowo groźna grupa chorób. Szczególnie narażone na nie są dzieci, u których rodzinnie występowało obciążenie tymi schorzeniami. Dzieci obciążone chorobami genetycznymi należy poddawać częstym badaniom specjalistycznym:

 • w 2 tygodniu po urodzeniu
 • co 3 miesiące w 1 roku życia
 • co 4 miesiące w 2 roku życia
 • co 6 miesięcy do ukończenia 6 roku życia.

Najczęściej pierwszymi objawami nieprawidłowego widzenia u dzieci zauważalnymi przez rodziców jest biała źrenica lub zez. Objawy te występują już w zaawansowanym stadium choroby, dlatego ważne jest terminowe wykonywanie badań kontrolnych.

Choroby oczu wywodzące się ze środowiska

Do tej grupy chorób zalicza się:

 • toxoplazmoza
 • toxocaroza
 • borelioza.

Ta grupa chorób zagraża dzieciom, które mają stały kontakt z psami, kotami lub często przebywają na terenach leśnych. Regularne kontrole u lekarza okulisty są w takich wypadkach konieczne, ponieważ ww. choroby nieleczone mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian anatomicznych i funkcjonalnych.

W przypadku retinopatii wcześniaczej, u dzieci urodzonych przedwcześnie, leczenie prowadzone jest metodą laserowania (fotokoagulacji). Zapobiega to postępowi schorzenia i daje dziecku szansę na normalne widzenie. Pozostałe zaburzenia narządu wzroku u wcześniaków leczy się tak jak u innych dzieci.

W Centrum Medycznym MAVIT nie zajmujemy się diagnostyką i leczeniem retinopatii wcześniaczej oraz siatkówczaka. Choroby te wymagają diagnostyki i leczenia w ośrodkach referencyjnych, głównie w ambulatoriach przyszpitalnych.

Warszawa Bielany

od 250 zł

Warszawa Ursynów

od 250 zł

Katowice Nikiszowiec

od 200 zł

Chcesz umówić wizytę
lub dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

Do góry