Zez u Dzieci

Operacje zeza u dzieci w ramach kontraktu z NFZ

Zez jest chorobą, która najczęściej charakteryzuje się nieprawidłowym ustawieniem osi widzenia obu oczu, uciekaniem oka w kierunku nosa lub skroni. Może wynikać zarówno z zaburzenia mięśni poruszających gałką oczną, co przyczynia się do zmiany kąta patrzenia jednego oka względem drugiego, jak i z chorób dziedzicznych, zapalnych lub nowotworowych oczu.

Specjalistyczna diagnostyka i leczenie zeza

Już podczas pierwszej wizyty specjalista chorób oczu może określić, czy u dziecka występuje choroba zezowa.

Diagnozę choroby zezowej rozpoczynamy od szczegółowego wstępnego wywiadu lekarskiego oraz przeprowadzenia podstawowych badań okulistycznych, takich jak:

 • określenie ostrości widzenia
 • ocena ustawienia oczu
 • zmierzenie kąta zeza
 • sprawdzenie obuocznego widzenia.

Badania te pozwalają określić typ zeza oraz ustalić kolejne etapy leczenia. W razie konieczności lekarz może skierować na dodatkowe badania diagnostyczne oraz konsultacje u lekarzy innych specjalności. Podjęcie decyzji o wczesnym leczeniu zeza jest bardzo istotne, gdyż zjawisko to jest normą jedynie u noworodków i może potrwać maksymalnie do wczesnego okresu niemowlęctwa. Nieprawdziwe jest twierdzenie, że z zeza dziecko wyrośnie. Zaburzenie w nieprawidłowym ułożeniu osi widzenia obu oczu już u trzymiesięcznego niemowlęcia jest zjawiskiem nieprawidłowym, wymagającym konsultacji z lekarzem okulistą.

W ramach specjalistycznej diagnostyki choroby zezowej w CM MAVIT przeprowadzamy:

 • badanie ostrości wzroku – w zależności od wieku: test uprzywilejowanego spojrzenia, karty do badania ostrości wzroku, test E, obrazkowy
 • test refleksów rogówkowych (Hirschberga, Krimskiego, Brucknera)
 • test zasłaniania i odsłaniania oka, naprzemiennego zakrycia oczu
 • badanie ruchomości gałek ocznych
 • badanie refrakcji (skiaskopia, badanie refraktometrem)
 • badanie przedniego odcinka i dna oczu*
 • badanie fiksacji (wizuskop)
 • pomiar kąta zeza: za pomocą refleksów rogówkowych, za pomocą synoptoforu, za pomocą pryzmatu, przy użyciu krzyża Maddoxa
 • badanie korespondencji, fuzji i widzenia obuocznego: na synoptoforze, test Wortha, Bagoliniego, testy polaryzacyjne, testy stereoskopowe (stereoskopy, testy: Titmusa, TNO, Langa, Frisby'ego)
 • badanie zaburzeń akomodacji i konwergencji za pomocą linijki RAF
 • ocena widzenia z użyciem tablic Lei Hyvarinen

*Badanie dna oka przeprowadza się przy rozszerzonych źrenicach, czyli tzw. porażeniu akomodacji. Ze względu na charakter badania, przewidziany czas trwania wizyty to około 2 godziny. Po badaniu, ze względu na rozszerzone źrenice, które nie będą reagować na światło, może wystąpić światłowstręt i gorsze widzenie w szczególności do bliży. Efekt ten może utrzymywać się od 4 do 5 godzin.

Istnieją przypadki, w których diagnoza choroby zezowej wymaga dłuższej obserwacji pacjenta. Wynikać to może z budowy gałki ocznej, która może stwarzać wrażenie zeza pozornego.

Metody leczenia zeza

Leczenie zachowawcze przy wykorzystaniu okularów oraz soczewek

Dzieciom z zezem akomodacyjnym, związanym z nadwzrocznością średnią lub wysoką, proponuje się noszenie specjalnych okularów korygujących, które wyrównują wadę wzroku, powodują lepsze ustawienie oczu i dają możliwość rozwoju widzenia obuocznego. U niemowląt wykorzystuje się miękkie, silikonowe okulary lub soczewki kontaktowe. W przypadku obuocznej wady wzroku i braku możliwości noszenia okularów stosuje się specjalistyczne soczewki kontaktowe. Leczenie zachowawcze nie zawsze jest wystarczające, w niektórych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie operacji.


Operacje zeza u dzieci

Celem leczenia operacyjnego, w zależności od operowanego przypadku, jest wzmocnienie 
lub osłabienie mięśni poruszających gałką oczną. Operacje zeza przeprowadzamy pod pełną narkozą 
i opieką anestezjologiczną. Czas operacji to około 30 minut. Przez około 1–2 dni po zabiegu pacjent przebywa na oddziale szpitalnym. Okres rekonwalescencji trwa do 6 tygodni.

 

Przed przeprowadzeniem zabiegu zlecamy wykonanie dodatkowych badań:

 • morfologia
 • poziom cukru we krwi (na czczo)
 • badanie HCV
 • badanie krzepnięcia (APTT i INR)
 • badanie poziomu sodu i potasu we krwi

Zabiegi przeprowadzane są na czczo, wskazane jest zatem, by ostatni posiłek był na 6 godzin 
przed planowaną operacją. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.

Katowice:

Chcesz umówić wizytę
lub dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

Do góry