Metoda LASEK/EPI-LASIK

Metody LASEK i EPI-LASIK są modyfikacją metody PRK. W metodach tych u części pacjentów występują mniejsze dolegliwości bólowe i sprawniej przebiega proces gojenia. Za pomocą specjalnych narzędzi zostaje uformowany płatek nabłonkowy, po czym po odchyleniu płatka nabłonkowego, następuje profilowanie powierzchni rogówki przy użyciu lasera excimerowego MEL-80®, a następnie przyłożenie płatka na miejsce. Na koniec następuje założenie ochronnej soczewki kontaktowej.

Do góry