Metoda LASIK

Zabieg wykonywany metodą głęboką LASIK przebiega w dwóch podstawowych etapach.
Po znieczuleniu miejscowym oka, urządzeniem zwanym mikrokeratomem, wykonane zostaje precyzyjne poziome nacięcie rogówki, w celu utworzenia uszypułowanego płatka. Po odchyleniu płatka, wiązka lasera excimerowego rozpoczyna działanie na odsłoniętych głębszych warstwach rogówki. W ciągu kilkudziesięciu sekund laser wyprofiluje kształt rogówki i zmienia jej moc optyczną. Na koniec następuje przyłożenie płatka rogówki. 
Do góry