Metoda Presbyond

Presbyopia, inaczej starczowzroczność, rozpoczyna się około 40 roku życia i polega na postępującej utracie zdolności akomodacji oka, czyli możliwości ostrego widzenia równocześnie z bliska i z daleka. Dzieje się to na skutek stopniowej utraty elastyczności soczewki oka.

Objawy starczowzroczności

Zaburzenia akomodacji oka powodują pogorszenie ostrości wzroku, kiedy patrzymy na bliską odległość. Pierwszymi sygnałami występowania presbiopii są najczęściej trudności z odczytaniem drobnego tekstu w gazecie czy książce, a także przy innych pracach wykonywanych z bliskiej odległości. Osoby dotknięte starczowzrocznością zaczynają odsuwać czytany tekst od oczu tak, aby uchwycić ostrzejszy obraz. Kiedy jednak oddalanie tekstu staje się niewygodne lub niewystarczające, konieczne jest sięgnięcie po okulary do czytania.

  • Osoby, u których wcześniej była zdiagnozowana nadwzroczność, potrzebują do pracy z bliska silniejszych okularów „plusowych”.
  • Osoby z niewielką wadą „minusową” na odległość mogą czytać z bliska bez okularów.
  • Natomiast w przypadku osób z wyższą krótkowzrocznością pojawia się potrzeba założenia okularów do czytania z mniejszymi „minusami” niż te używane do widzenia z daleka.

Korygowanie starczowzroczności

W CM MAVIT do korekcji starczowzroczności stosujemy innowacyjny zabieg laserowej korekcji wzroku Presbyond (jego wcześniejsza wersja to LBV). W tej metodzie modelowanie głębszych warstw rogówki za pomocą lasera excimerowego MEL-80® następuje po odchyleniu płatka rogówki wcześniej utworzonego przy użyciu lasera femtosekundowego VisuMax®.

Korekcję jednego oka (najczęściej dominującego) ustala się do patrzenia w dal, zaś drugie oko (najczęściej niedominujące) koryguje się tak, aby pozostała wada wzroku wynosiła od -0,75 do -1,5 dioptrii. Równocześnie modyfikuje się kształt rogówki, kreując odpowiedni poziom tzw. aberracji sferycznych, które powiększają głębię ostrości (z języka angielskiego „depth of focus”). Uzyskany stan nazywamy „mikromonowizją”. Mózg po okresie tzw. neuroadaptacji, dzięki połączeniu obrazów z obojga oczu, widzi obrazy zarówno z daleka, jak i z bliska. Strefa pośrednia, w której obraz jest ostry dla obojga oczu, nazywana jest „blended vision” (czyli „strefa mieszana”).

Metoda Presbyond, według angielskich statystyk, jest akceptowana przez 97% pacjentów.
Ocena, czy pacjent toleruje „mikromonowizję” i czy można u niego zastosować procedurę Presbyond, następuje w każdym przypadku w trakcie przedoperacyjnej próby okularowej obrazującej widzenie pooperacyjne.
Podczas zabiegu Presbyond można jednocześnie korygować wady wzroku: krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm. 

Kwalifikacja do Presbyond

Do zabiegu kwalifikują się osoby, które:

  • kwalifikują się do procedury FemtoLasik
  • ukończyły 40. rok życia
  • mają wadę wzroku w zakresie od -8,0 D do +4,0 D
  • mają zauważalne trudności z widzeniem z bliska lub już stosują okulary do pracy z bliska.

Ostateczną decyzję o możliwości wykonania zabiegu podejmuje lekarz wraz z pacjentem po przeprowadzeniu dokładnego, kompleksowego badania oczu.
Przeciwwskazania do wykonania laserowej korekcji wady wzroku metodą Presbyond są takie same, jak do wszystkich innych metod laserowej korekcji wad wzroku.
Zabiegu metodą Presbyond nie powinno wykonywać się u osób, u których wykonywany zawód wymaga bardzo ostrego widzenia w dal (piloci, kierowcy zawodowi).
Zabieg Presbyond w zdecydowanym stopniu zmniejsza zależność od okularów, jednak do niektórych czynności np. długotrwałej pracy z bliska, długotrwałego prowadzenia samochodu, zwłaszcza nocą, u części pacjentów okulary mogą być nadal potrzebne.


Chcesz umówić wizytę
lub dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

Do góry