Metoda ReLEx® Flex

W metodzie ReLEx® Flex zmiana krzywizny rogówki następuje na skutek wycięcia laserem femtosekundowym VisuMax® określonej warstwy rogówki, zwanej soczeweczką (ang. lenticule), o grubości i kształcie zależnym od rodzaju wady wzroku. Wycięta w ten sposób warstwa rogówki (soczeweczka) zostaje usunięta z rogówki po otwarciu wytworzonego przez laser femtosekundowy płatka rogówki (jak w metodzie femtoLASIK). Po utworzeniu i odchyleniu płatka rogówki usuwana zostaje uformowana wcześniej soczeweczka, a płatek układany jest na pierwotnym miejscu.

Metoda ReLEx® Flex polega na wykorzystaniu do zabiegu wyłącznie lasera femtosekundowego VisuMax® firmy Carl Zeiss Meditec. Do góry