Metoda ReLEx® Smile

ReLEx® Smile jest najnowszą, innowacyjną techniką korekcji krótkowzroczności i astygmatyzmu krótkowzrocznego. Jej istota zawiera się już w samej nazwie – ReLEx® Smile czyli Refractive Lenticule Extraction – Small Incision Lenticule Extraction, po polsku – refrakcyjne usunięcie soczeweczki przez małe otwarcie.

W metodzie ReLEx® Smile zmiana krzywizny rogówki następuje na skutek wycięcia laserem femtosekundowym VisuMax® określonej warstwy rogówki, zwanej soczeweczką (ang. lenticule), o grubości i kształcie zależnym od rodzaju wady wzroku. W metodzie ReLEx® Smile soczeweczkę usuwa się prze niewielkie (do 4 mm) nacięcie. Nie ma konieczności wytwarzania płatka rogówki, a do zabiegu używany jest wyłącznie laser femtosekundowy VisuMax® firmy Carl Zeiss. 

Zalety ReLEx® Smile

Metodę ReLEx® Smile wyróżnia precyzja wykonania, jednoetapowość i zminimalizowane ryzyko powikłań pooperacyjnych. Małe nacięcie decyduje o zaletach tej metody: powierzchowne warstwy rogówki zostają nietknięte, zachowując właściwości biomechaniczne rogówki, mniejsze jest uszkodzenie nerwów powierzchownych rogówki – co z kolei zmniejsza objawy suchego oka. Metoda umożliwia minimalną inwazyjność w struktury oka. W metodzie ReLEx® Smile większa część rogówki zostaje nienaruszona. Dla zobrazowania innowacyjności tej metody doskonałe będzie porównanie zabiegu do usunięcia wyrostka robaczkowego metodą endoskopową.

CM MAVIT w 2013 roku jako pierwsze w Polsce wprowadziło do swoich usług zabiegi laserowej korekcji wzroku innowacyjną metodą ReLEx® Smile. Lekarze z Centrum wykonali ponad 300 zabiegów tą metodą.

Obecnie innowacyjna technika ReLEx® Smile wykorzystywana jest do korekcji krótkowzroczności
od -0,5D do -10D i astygmatyzmu krótkowzrocznego od -0,25D do -5D. 


Metoda SMILE
Metoda SMILE

Przebieg zabiegu

Laser VisuMax - sala zabiegowa
Laser VisuMax - sala zabiegowa

Podczas zabiegu laserowej korekcji metodą ReLEx® Smile niezbędna jest koncentracja i zachowanie przez pacjenta spokoju – należy patrzeć w światełko fiksacyjne lasera i utrzymywać oko oraz głowę w pozycji stabilnej. Cięciu laserowemu nie towarzyszy żaden ból. Pacjent może odczuwać jedynie pociąganie, które wynika z unieruchomienia oka pierścieniem ssącym, jak również z mechanicznego rozwarstwiania soczewki (z ang. lenticule). Tuż po zabiegu Pacjentowi wpuszczane są do zoperowanego oka krople przeciwzapalne i antybiotykowe. Przez kilka godzin odczuwać może lekkie pieczenie i szczypanie pod powieką górną (miejsce niewielkiego powierzchownego nacięcia rogówki pokrywa się w tym czasie nabłonkiem). Przez kilka dni widzenie może być zamglone, a jego pełna stabilizacja następuje w ciągu kilkunastu dni po zabiegu. 
CRS MASTER
CRS MASTER
Laser excimerowy MEL 80
Laser excimerowy MEL 80
Laser VisuMax
Laser VisuMax
Laser VisuMax
Laser VisuMaxDo góry