NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

OGÓLNE

Powikłania po laserowej korekcji wad wzroku występują rzadko (< 1% przypadków). Najgroźniejsze to zakażenie oka w okresie wczesnopooperacyjnym (statystycznie 0,1% przypadków).

Na całym świecie przeprowadzono ponad 12 mln zabiegów laserowej korekcji wad wzroku. W Stanach Zjednoczonych w 2004 roku przeprowadzono 1,4 mln zabiegów, z czego 80% stanowił LASIK. W każdym tygodniu w naszym ośrodku, ok. 15–20 osób poddaje się zabiegowi laserowej korekcji wady wzroku. Wg światowych statystyk, skuteczność zabiegów oscyluje wokół 95%, biorąc pod uwagę cały zakres operowanych wad. Za zabieg skuteczny uznaje się, jeżeli pacjent po zabiegu może prowadzić bez okularów samochód oraz odczytać wskazówki budzika z drugiego końca pokoju. Możliwość pełnej korekcji wady zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta (zwłaszcza grubości i krzywizny rogówki).

Przeprowadzane badania to: ostrość wzroku do bliży i dali, refrakcja przed i po cykloplegii (komputerowe badanie wzroku), keratometria (pomiar krzywizn rogówki), topografia rogówki – mapa rogówki, szerokość źrenic i średnica rogówki, próba Schirmera – wydzielanie łez, gonioskopia (badanie kąta przesączania), ocena pola widzenia (perymetria), tonometria (pomiar ciśnienia śródgałkowego met. bezdotykową i aplanacyjną), pachymetria (pomiar grubości rogówki), USG gałki ocznej w prezentacji A i B, ocena przedniego odcinka oka, ocena tylnego odcinka oka (dna oka).

Możliwe jest wykonanie zabiegów laserowej korekcji wady wzroku na obojgu oczach jednocześnie.

Zdarza się, że jedna źrenica jest większa od drugiej. Za dużą przyjmuje się źrenicę o średnicy od 8–8,5 mm.

PRZECIWWSKAZANIA DO LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU

Wirusowe zapalenia rogówki jest przeciwwskazaniem do zabiegu laserowej korekcji. Większość wirusowych zapaleń wykazuje tendencje do nawrotów, a zabieg na oku może tym nawrotom sprzyjać.

Z zasady nie wykonuje się zabiegów operacyjnych w pierwszym dniu miesiączki, m.in. z następujących powodów: mniejsza krzepliwość, wzrost ryzyka krwawień, siniaków, mniejsza tolerancja bólu, rozbicie, zła kondycja psychofizyczna. Można wykonać zabieg w kolejnych dniach trwania menstruacji, np. 3, 4 dniu.

Przeciwwskazaniem do zabiegu laserowej korekcji wzroku jest stosowanie przewlekłe leków sterydowych. Zwiększają one prawdopodobieństwo powikłań ocznych, takich jak jaskra i zaćma posterydowa. Astma jest schorzeniem na tle alergicznym, takie jej tło, predyspozycje zwiększają też ryzyko toksyczno-alergicznych reakcji na zabieg i stosowane leki. Astma nie jest jednak bezwzględnym przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu.

Zapalenie tarczycy nie jest przeciwwskazaniem bezwzględnym do zabiegu. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że tak jak wiele innych chorób metabolicznych, może wpływać na procesy gojenia. Ważne jest, aby w okresie okołooperacyjnym podtrzymywać równowagę hormonalną, stosować ustalone leki i niestety być przygotowanym na pewne wahania widzenia w przypadku zmian tej równowagi.

Niedoczynność tarczycy jest przeciwwskazaniem do przeprowadzenia laserowej korekcji wad wzroku. Zaburzenia tarczycy są głównym powodem niestabilności wady w okresie pooperacyjnym  i uzyskiwania niesatysfakcjonujących wyników korekcji wady wzroku.

Zaburzenia hormonalne mogą mieć wpływ na procesy gojenia. Zasadą jest odstąpienie od zabiegu w przypadku czynnych i tym bardziej chwiejnych zaburzeń hormonalnych. Jeżeli hormony już od kilku lat są stabilne to można przeprowadzić zabieg. Jego rodzaj ustalamy po badaniu kwalifikacyjnym.

Choroba Hashimoto jest przeciwwskazaniem do laserowej korekcji wad wzroku. Może ona zmniejszać przewidywalność wyników korekcji i przebiegu gojenia, a także może z czasem wystąpić nawrót, czyli regresja wady wzroku.

Niestety wirusowe zapalenie rogówki jest przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu laserowej korekcji wady wzroku.

Niestety gruźlica jest przeciwwskazaniem do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku.

Duży wysiew barwnika może predysponować do wystąpienia pewnych chorób oczu, stąd jest względnym przeciwwskazaniem do laserowej korekcji wady wzroku.

Grzybica czynna każdego organu wyklucza zabieg laserowej korekcji wad wzroku. Trądzik ze zmianami ropnymi odracza zabieg do chwili jego wyleczenia.

Wada wzroku musi być stabilna, degeneracja nie musi być przeciwwskazaniem do zabiegu (zależy to od jej rodzaju i rozległości).

PRZED ZABIEGIEM LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU

Nie ma ograniczeń w noszeniu okularów przed zabiegiem laserowej korekcji wad wzroku.

Soczewka odkształca powierzchnię oka, powoduje jej mikrouszkodzenia, może wyzwalać niedotlenienie i obrzęk, dlatego zdecydowanie odradzamy zakładanie soczewki min. 2–3 tygodnie przed zabiegiem.

PO ZABIEGU LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU

U osób z większymi wadami i/lub dużymi źrenicami mogą występować problemy z widzeniem po zmierzchu (olśnienia, aureole, osłabiony kontrast). Niekiedy do jazdy samochodem konieczne może być używanie okularów antyrefleksyjnych.

Przeprowadzenie ponownego zabiegu jest możliwe, zależy jednak m.in. od rodzaju wcześniej przeprowadzonego zabiegu, grubości rogówki i wielkości pierwotnie korygowanej wady. Minimalny wiek kandydatów do zabiegu to 21 lat. To wynika ze statystycznej „dojrzałości” oka i prawdopodobieństwa, że wada się nie powiększy, a tym samym zabieg przyniesie trwałe i satysfakcjonujące efekty. Jeśli wystąpi niedokorekcja, tzn. pozostanie wada resztkowa, dodatkowy zabieg jest przeprowadzany bezpłatnie po upływie ok. 3 miesięcy. Przy dużych i skomplikowanych wadach, korekcja może przebiegać wieloetapowo.

Badanie na tablicy to tylko część subiektywnej oceny widzenia po laserowej korekcji wady wzroku. Zawsze wykonuje się też badanie autorefraktometrem, badanie topografii rogówki, ocenia się powierzchnię oka (typowe badanie okulistyczne).

Założeniem wszystkich zabiegów laserowej korekcji wady wzroku jest skorygowanie krzywizny rogówki, aby pacjent po zabiegu widział tyle, ile w najlepiej dobranych okularach przed zabiegiem. Zabieg laserowej korekcji wad wzroku nie usuwa niedowidzenia ani schorzeń związanych z siatkówką oka. 


Laserowa korekcja wad wzroku nie likwiduje starczowzroczności (presbiopii) – związanej z wiekiem utraty elastyczności soczewki. U osób powyżej 40 roku życia również po zabiegu będzie występowała konieczność noszenia okularów do czytania. U 4–6% pacjentów w czasie 1–6 miesięcy po zabiegu może wystąpić częściowa regresja wady (czyli częściowy jej powrót zwykle od 0,5 D do 1,5 D). Częściej występuje ona w nadwzroczności, wysokiej krótkowzroczności i astygmatyzmie. Tę resztkową wadę po jej stabilizacji zwykle można dokorygować. Jeśli wada wraca po więcej niż 6–12 miesiącach po zabiegu, to znaczy, że nie była ona stabilna przed zabiegiem. 

Efekty zabiegu, po pełnym ustabilizowaniu ostrości wzroku są trwałe i nie mają związku z możliwością wystąpienia w przyszłości schorzeń oczu (takich jak m.in. zaćma czy jaskra).

Po zabiegu LASIK już następnego dnia można swobodnie czytać. Zalecamy jednak, aby przez tydzień po zabiegu nie obciążać wzroku nadmiernie stałą ośmiogodzinną pracą przy komputerze. Po zastosowaniu metody EPI-LASIK można swobodnie czytać po 2–3 dniach, po metodzie PRK/LASEK po 3–5 dniach.

Po zabiegu EPI-LASIK, jak po każdym zabiegu laserowej korekcji wady wzroku, można ponownie zacząć wykonywać makijaż po 2 tygodniach – o ile oko goi się prawidłowo, a lekarz nie zalecił jeszcze wstrzymać się z używaniem kosmetyków.

OBAWY

Jeżeli w sytuacjach stresu, bólu lub innych tym podobnych sytuacji pacjent miał kiedykolwiek omdlenie, to przed zabiegiem podejmujemy odpowiednie środki ostrożności, a podczas zabiegu towarzyszy również lekarz anestezjolog (podając odpowiednie leki, jest w stanie zapobiec takiemu omdleniu). W CM MAVIT lekarz anestezjolog jest obecny stale na wypadek sytuacji nieprzewidzianej lub nagłej. 


Zabieg odbywa się na leżąco i w razie niespodziewanego omdlenia musi być oczywiście przerwany. O możliwości jego kontynuacji natychmiast po odzyskaniu przytomności lub w późniejszym czasie decyduje chirurg, w zależności od etapu, na którym zabieg się znajdował.

Można podróżować samolotem dzień przed zabiegiem. Nie należy podróżować w dniu zabiegu i optymalnie 1–2 dni po zabiegu. Podróż samolotem wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia objawów wysychania powierzchni oka.

WADY WZROKU A LASEROWA ICH KOREKCJA

Kandydat do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku powinien mieć ustabilizowaną wadę. Wada stabilna, to wada, która nie zmieniła się w ciągu ostatniego roku o więcej niż 0,5 D. Zmiana o 0,25 D może być następstwem błędu pomiaru, istnieją jednak metody obiektywizacji badań. Najlepiej jest powtarzać badania w tych samych warunkach, na tym samym sprzęcie. W CM MAVIT usunięcie wady szczątkowej po korekcji laserowej (rekorekcja) do 24 miesięcy po zabiegu jest bezpłatne.

Po zabiegu metodą femtoLASIK pierwsza wizyta kontrolna przeprowadzana jest dzień po zabiegu,  a następnie po 5–7 dniach, 4 tygodniach oraz 3, 6 i 12 miesiącach. Dwie pierwsze wizyty należy wykonać u lekarza prowadzącego. Jeśli nie będzie przeciwwskazań, lekarz prowadzący może zezwolić na przeprowadzenie kolejnych kontroli w jednym z naszych punktów konsultacyjnych.

Celem laserowej korekcji jest zmniejszenie lub zlikwidowanie konieczności noszenia okularów. W sytuacji, kiedy noszenie okularów nie koryguje wady w sposób zadowalający, to istnieje małe prawdopodobieństwo, że nastąpi poprawa widzenia. Należałoby szczegółowo ocenić stan oczu u lekarza specjalisty i dopiero wtedy zdecydować o ew. zabiegu.

Dobierając korekcję pooperacyjną, korzystamy z wyników refrakcji komputerowej przed zastosowaniem i po zastosowaniu kropli, ale głównie opiera się ona na mocach, z którymi pacjent widzi najlepiej. Krople to tropikamid, czyli cykloplegia. Jeżeli istnieje duża (przekraczająca -0,5 D różnica w poszczególnych badaniach), to takiego pacjenta nie operuje się wcale. Jednym słowem potrzebujemy zgodności wyników, a badania komputerowe służą głównie potwierdzeniu korekcji, którą pacjent przyjmuje.

ANTYKONCEPCJA, CIĄŻA I PORÓD A LASEROWA KOREKCJA WZROKU

Stabilność hormonalna jest warunkiem prawidłowego procesu gojenia, stąd te zalecenia dotyczące antykoncepcji. To, jak długo przed zabiegiem i po zabiegu nie powinno być żadnych zmian w przyjmowaniu hormonów, zależy od wielu czynników m.in. od wielkości wady, jej stabilności czy metody korekcji, jaką będzie można w Pani przypadku zastosować.

W okresie okołooperacyjnym wymagana jest stabilność hormonalna. Dlatego jeżeli hormony były stosowane, to należałoby odstawić je na 3 miesiące przed korektą i nie wracać do ich stosowania do 3 miesięcy po zabiegu lub też można zastosować hormony na 3 miesiące przed zaplanowaną korektą i nie rezygnować z ich stosowania w okresie okołooperacyjnym.

Należy pamiętać, że mimo zabiegu laserowej korekcji wady wzroku, oko zachowuje swoje właściwości sprzed zabiegu (np. jeśli występowała wysoka krótkowzroczność i oko było narażone na odwarstwienia siatkówki, to nadal istnieje takie prawdopodobieństwo). O wskazanej metodzie porodu można zadecydować dopiero po dokładnym badaniu okulistycznym.

Jeżeli zakończyła Pani karmienie piersią i zakończył się szeroko rozumiany okres połogu (6 miesięcy), to nie ma przeciwwskazań do wykonania laserowej korekcji. Zapraszamy na badanie.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PO ZABIEGU LASEROWEJ KOREKCJI

O zakresie i wielkości podejmowanego wysiłku decyduje rodzaj zabiegu i wielkość korygowanej wady. Bezwzględnie należy unikać wysiłku fizycznego przez okres 2 tygodni, optymalnie miesiąca. Przez 4 tygodnie po zabiegu należy unikać większych wysiłków, np. ćwiczeń z dużymi obciążeniami na siłowni.

Bezwzględnie 2 tygodnie, optymalnie miesiąc, czas ten jednak zależy od wielkości korygowanej wady i indywidualnego procesu gojenia.

Do zakończenia terapii, czyli około 2 miesiące nie zaleca się takich aktywności. W praktyce może też zależeć to od wielkości korygowanej wady i przebiegu procesu gojenia.

O zakresie i wielkości podejmowanego wysiłku decyduje rodzaj zabiegu i wielkości korygowanej wady. Bezwzględnie należy unikać wysiłku fizycznego przez okres 2 tygodni, optymalnie miesiąca. Przez 4 tygodnie po zabiegu należy unikać większych wysiłków, np. ćwiczeń z dużymi obciążeniami na siłowni.

W praktyce decyzję, czy można już ćwiczyć i brać odżywki należy podjąć z lekarzem prowadzącym. Tylko on wie, na jakim etapie gojenia jest pacjent, jaką ma siatkówkę i jak duża wada była operowana. W teorii dwa miesiące po zabiegu w większości przypadków są wystarczające.

Zalecamy unikania przegrzewania, narażania na promieniowanie i nadmiernego wysuszania oka (podczas opalania i korzystania z solarium) przez około 2–3 miesiące po zabiegu. Dodatkowo, prosimy o unikanie pływania w basenie/morzu/jeziorze przez 1 miesiąc – ze względu na możliwość powstania infekcji. Zakaz korzystania z sauny obowiązuje tylko w pierwszych tygodniach po zabiegu, podobnie jak zakaz korzystania z basenów, solarium i siłowni (od 4 do 8 tyg.).

Chcesz umówić wizytę
lub dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

Do góry