Zaćma

Zaćma (cataracta) to bezbolesna choroba oczu, polegająca na postępującym mętnieniu soczewki oka. Jedynym objawem zaćmy jest stopniowe pogarszanie się widzenia. Soczewka ma wielkość tabletki aspiryny i położona jest za tęczówką. 

W prawidłowym oku soczewka jest całkowicie przeźroczysta i wpadające do oka promienie świetlne, nie napotykając żadnej przeszkody, docierają do siatkówki. Powstaje w ten sposób wyraźny obraz obserwowanego przedmiotu. Pojawiające się zmętnienia soczewki stanowią przeszkodę dla prawidłowego widzenia. Sytuację taką można porównać do patrzenia przez mocno zabrudzoną szybę.

Przyczyny powstawania zaćmy

Zaćma może mieć charakter wrodzony i wtedy obserwuje się ją u małych dzieci lub nawet bezpośrednio po urodzeniu. Tego typu zaćma może być wynikiem przebytych przez matkę w czasie ciąży chorób, może mieć również uwarunkowanie genetyczne. Zaćma występuje też czasem jako powikłanie niektórych chorób ogólnych (np. cukrzyca, tężyczka) lub chorób samego oka (np. zapalenia błony naczyniowej). 

Podobnie urazy oka – mogą prowadzić do rozwoju zaćmy – mówimy wówczas o zaćmie pourazowej. Stwierdzono również, że niektóre leki (np. sterydy) mogą być przyczyną rozwoju zaćmy. Wiadomo także, że osoby przebywające w zasięgu promieniowania jonizującego lub podczerwonego (wysokie temperatury) są narażone na powstanie zaćmy. Jednak w zdecydowanej większości przypadków zaćma rozwija się z wiekiem, bez uchwytnej przyczyny. Mówimy wówczas o tzw. zaćmie starczej.

Objawy zaćmy

Pierwszym objawem zaćmy może być nieostre widzenie. Niektóre osoby zaczynają wtedy częściej przecierać swoje okulary, sądząc, że przyczyną są brudne szkła. Pojawia się zjawisko olśnienia przy patrzeniu na źródło światła, powodowane rozszczepieniem promieni świetlnych na zmętnieniach soczewki. 

Sygnałem świadczącym o początkach zaćmy może być też konieczność częstej zmiany okularów oraz problem z dobraniem odpowiedniej korekcji. W miarę postępu zaćmy pogarsza się ostrość widzenia, a kolory stają się wyblakłe. W skrajnych przypadkach, kiedy soczewka całkowicie zmętnieje, następuje znaczne upośledzenie widzenia. Postrzegane są jedynie kontury dużych przedmiotów. 

Zaćma nie boli, nie swędzi, nie powoduje również zaczerwienienia oka lub łzawienia.

Leczenie zaćmy

Leczenie zaćmy jest wyłącznie chirurgiczne. Obecnie najczęściej stosowaną metodą usunięcia zaćmy jest fakoemulsyfikacja, czyli ultradźwiękowe rozdrobnienie zmętniałej soczewki. Zostaje ona rozbita i wypłukana z oka za pomocą specjalnego aparatu – fakoemulsyfikatora. Pozostaje po niej tylko cienka tylna torebka. Jej obecność pozwala na wszczepienie sztucznej soczewki. Gwarantuje to dobrą ostrość widzenia po zabiegu, bez konieczności używania silnych szkieł korekcyjnych. 

Fakoemulsyfikacja wymaga wykonania jedynie niewielkiego cięcia w rogówce, tylko w znieczuleniu miejscowym. Operacja trwa około 15 minut i jest bezbolesna. Oko goi się szybko. Po kilku dniach można powrócić do codziennych obowiązków.

Fakoemulsyfikacja w porównaniu z klasycznym zewnątrztorebkowym usunięciem zaćmy to:

 • szybsze gojenie się rany (małe cięcie, niewymagające założenia szwów)
 • krótsza rekonwalescencja
 • wczesna stabilizacja widzenia z mniejszą możliwością wystąpienia astygmatyzmu pooperacyjnego.

Niezbędne są badania:

 • krwi (morfologia, glukoza, jonogram, APTT)
 • EKG.

W trakcie kwalifikacji wykonywane są następujące badania i konsultacje:

 • diagnoza choroby
 • USG gałki ocznej (wyliczenie mocy soczewki sztucznej)
 • konsultacja anestezjologiczna.

Po przeprowadzonej kwalifikacji ustalany jest termin zabiegu, który wykonywany jest na bloku operacyjnym z zastosowaniem znieczulenia miejscowego – kropelkowego – wspomaganego lekami przeciwbólowymi i uspokajającymi – trwa około 10–30 minut.

Po zabiegu pacjent pozostaje w Centrum do momentu podjęcia przez lekarza decyzji, że może bezpiecznie opuścić szpital. Konieczne jest przeprowadzenie badania kontrolnego dzień po zabiegu. Osoba operowana może samodzielnie chodzić, wykonywać podstawowe czynności. Kilka dni po operacji możliwy jest powrót do wcześniejszego trybu życia, z ograniczeniem dużego wysiłku fizycznego.

Nowoczesny sprzęt

W Szpitalu Specjalistycznym CM MAVIT w Warszawie podczas planowania i wykonywania operacji zaćmy stosowane są dwa nowoczesne systemy firmy Alcon: VERION™ Image Guided System oraz Centurion® Vision System.

VERION™ Image Guided System

 ma swoje zastosowanie zarówno podczas badań przedoperacyjnych, jaki w czasie trwania operacji. Urządzenie wspomaga chirurga w przygotowaniu planu procedury, włącznie z wyborem soczewki wewnątrzgałkowej oraz wyliczeniem jej mocy. Podczas operacji urządzenie wyświetla wcześniej wyliczone parametry w czasie rzeczywistym i nakłada je na obraz widziany przez chirurga w mikroskopie. System wskazuje np. lokalizację cięć oraz oś wszczepu soczewki wewnątrzgałkowej – zapewniając jej precyzyjne pozycjonowanie i centrację. Dodatkowo w urządzeniu zastosowana jest technologia działająca na zasadzie „eye-tracking” – zaprogramowane informacje podążają za gałką oczną i wszelkie niespodziewane ruchy oka nie zakłócają działania systemu.

Centurion® Vision System

to platforma wykorzystywania podczas operacji – odpowiednio zaprogramowany system zapewnia utrzymanie stałego (uprzednio ustalonego) ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zwiększa to komfort operatora, który może skoncentrować się na procedurze działania. Dodatkowo urządzenie posiada specjalnie zaprojektowany tip, który umożliwia usuwanie zaćm o większych stopniach twardości, bez wyraźnego ryzyka poparzenia rogówki. Stosowanie urządzenia podczas operacji praktycznie eliminuje możliwość powstania poważnych powikłań pooperacyjnych, m.in. pęknięcia tylnej torebki.

Systemy pozwalają na zautomatyzowanie tych elementów procedury, które wykonywane ręcznie mogą być obarczone potencjalnym błędem.

Zestawy CUSTOM-PAK® firmy Alcon

Centrum Medyczne MAVIT jest jednym z pierwszych ośrodków okulistycznych w Polsce, które podczas przeprowadzania zabiegów usunięcia zaćmy, wprowadziło jednorazowe zestawy chirurgiczne CUSTOM-PAK® firmy Alcon. Zestawy te zostały zaprojektowane specjalnie dla potrzeb chirurgii okulistycznej, w szczególności dla potrzeb usuwania zaćmy.

CUSTOM-PAK® zawierają wszystkie jednorazowe, jałowe materiały medyczne i akcesoria sprzętowe, wstępnie przygotowane (rozpakowane), niezbędne do usunięcia zaćmy, zestawione w uzgodnionej kolejności w opakowaniu jednostkowym. 

Stosowanie CUSTOM-PAK® zapewnia najwyższy standard realizacji zabiegu oraz gwarantuje największe bezpieczeństwo jego wykonania.

Decyzja o zabiegu

O tym, kiedy operować zaćmę decyduje pacjent wspólnie z lekarzem. Decyzję należy podjąć, kiedy zaćma prowadzi do zaburzenia dotychczasowego trybu życia, przeszkadza w codziennych czynnościach lub pracy. Nie należy czekać, aż zaćma całkowicie dojrzeje. 

Przeciwwskazania do zabiegu zaćmy

Rzadko istnieją przeciwwskazania związane z ogólnym stanem zdrowia. Zabieg nie wymaga znieczulenia ogólnego i długiej rekonwalescencji. Jest krótki i bezpieczny. Każdy pacjent przed planowaną operacją proszony jest o wykonanie określonych badań dodatkowych i konsultacji, poddawany jest szczegółowemu badaniu okulistycznemu. Taki tryb postępowania pozwala odpowiednio przygotować pacjenta do operacji i zapewnić bezpieczeństwo podczas zabiegu. Pacjent już 2–3 godziny po operacji może powrócić do domu. 

Stosowane soczewki

Wszystkie wszczepiane przez nas soczewki są jednoczęściowe, cienkie, elastyczne – charakteryzują się wysokim stopniem zwijalności, dzięki czemu mogą być wprowadzane do gałki ocznej przez niewielkie otwarcie. Implanty soczewkowe wykonane są z różnych biologicznie obojętnych materiałów: polimetakrylanu metylu (PMMA), silikonu lub akrylu.

W CM MAVIT wszczepiamy najnowocześniejsze soczewki wewnątrzgałkowe firmy Alcon, Carl Zeiss, OCULENTIS i Human Optics.

Naszym pacjentom proponujemy:

Soczewki jednoogniskowe – z filtrem żółtym, imitującym funkcję naturalnej soczewki, który chroni siatkówkę przed fototoksycznym działaniem światła niebieskiego. Soczewki te zapewniają dobre widzenie do dali lub bliży, ale nie korygują astygmatyzmu.

Soczewki jednoogniskowe zapewniają jedno ustalone ognisko, zzazwyczaj do postrzegania oddalonych obiektów. Dzięki temu pacjenci po zabiegu usunięcia zaćmy mogą widzieć wyraźnie z dużej odległości, jednak do wykonywania czynności z bliska, np. czytania, pracy przy komputerze, konieczne jest używanie okularów.

Soczewki toryczne - zapewniają dobre widzenie do dali lub bliży, korygują astygmatyzm. 

Soczewki wieloogniskowe (multifokalne) zapewniają pełny zakres widzenia do dali i bliży, w znacznym stopniu ograniczają lub całkowicie eliminują potrzebę korzystania z okularów po zabiegu. 

W Szpitalu Specjalistycznym CM MAVIT w Warszawie wszczepiamy:

 • soczewki jednoogniskowe: ALCON AcrySof®, ALCON AcrySof® IQ Natural, ALCON SA60AT
 • soczewki toryczne: ALCON AcrySof® IQ Toric, ALCON AcrySof® IQ ReSTOR Toric, ALCON AcrySof® IQ PanOptix® Toric
 • soczewki wieloogniskowe: ALCON AcrySof® Restor Natural, ALCON AcrySof® Restor Toric Natural, ALCON AcrySof® IQ PanOptix®. 


W Szpitalu Specjalistycznym CM MAVIT w Katowicach wszczepiamy:

 • soczewki jednoogniskowe: ALCON AcrySof® IQ Natural, ZEISS CT LUCIA®
 • soczewki toryczne: ALCON AcrySof® IQ Toric, ALCON AcrySof® IQ ReSTOR Toric, OCULENTIS Lentis Mplus Toric
 • soczewki wieloogniskowe: ALCON AcrySof® Restor Natural, ALCON AcrySof® Restor Toric Natural, ALCON AcrySof® IQ PanOptix®, ZEISS LISA, ZEISS LISA tri, OCULENTIS Lentis Comfort, Toric OCULENTIS Lentis Mplus, Human Optics – diffractiva.

Wszystkie stosowane w Centrum Medycznym MAVIT soczewki zapewniają (wg badań klinicznych):

 • możliwość implantacji przez niewielkie otwarcie w rogówce
 • długoterminową centrację i stabilność
 • redukcję zmętnień tylnej torebki soczewki.

Warszawa Bielany:

Katowice:

Chcesz umówić wizytę
lub dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

Do góry