Zdjęcia rentgenowskie

Oferujemy nowoczesną diagnostykę rentgenowską w zakresie zdjęć kostno-stawowych, kręgosłupa, klatki piersiowej, jamy brzusznej, punktowych zębów oraz pantomograficznych szczęki i żuchwy.


Zapewniamy:

  • krótki czas oczekiwania na wynik (5 minut)
  • zdjęcia nagrywane na płytę CD z oprogramowaniem umożliwiającym lekarzowi wykonanie pomiarów, powiększenie obrazu (opcjonalnie wydruk na kliszy)
  • bardzo niską dawkę promieniowania, bezpieczną dla dzieci i młodzieży (dwukrotnie mniejszą w porównaniu z aparatami analogowymi, czterokrotnie niższą w przypadku radiowizjografii)
  • archiwizowanie badań na dysku twardym pozwalające na wykonanie w każdej chwili dodatkowej kopii

Zdjęcia wykonywane są na następujących aparatach:  

  • zdjęcia punktowe zębów - RVG radiowizjografia - rentgen cyfrowy Sirona Heliodent Plus
  • zdjęcia panoramiczne - rentgen pantomograficzny cyfrowy Gendex 8500 DDE
  • zdjęcia kostno-płucne - RTG Siemens Multix Pro z ucyfrowieniem AGFA     
Prowadzenie nowoczesnej pracowni rentgenodiagnostyki, daje nam również możliwość kompleksowego leczenia naszych Pacjentów w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz laryngologii. Funkcjonowanie pracowni w naszym szpitalu pozwala na skrócenie czasu diagnozy oraz przyspieszenie procesu leczenia.

Chcesz umówić wizytę
lub dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

Do góry