Cennik Katowice

Cennik obowiązuje od 2016-05-30

LARYNGOLOGIA / AUDIOLOGIA / ALERGOLOGIA

UsługaCena
Konsultacja laryngologiczna podstawowa150 zł
Konsultacja laryngologiczna z oceną endoskopową 1 narządu180 zł
Konsultacja laryngologiczna z oceną endoskopową 1 narządu oraz badaniem audiometrycznym lub badaniem tympanometrycznym200 zł
Konsultacja laryngologiczna z oceną endoskopową 1 narządu oraz badaniem audiometrycznym i badaniem tympanometrycznym220 zł
Konsultacja laryngologiczna z pełną oceną endoskopową - nos, gardło, ucho, krtań250 zł
Konsultacja laryngologiczna z pełną oceną endoskopową - nos, gardło, ucho, krtań oraz badaniem audiometrycznym i badaniem tympanometrycznym300 zł
Konsultacja profesorska250 zł
Wizyta kontrolna pozabiegowa/pooperacyjna80 zł
- wraz ze zdjęciem szwów100 zł
- wraz ze zmianą opatrunku100 zł
- kontrola drenażu jam bębenkowych120 zł
- wraz z usunięciem tamponady z nosa150 zł
Diagnostyka chrapania (założenie Apnografu na noc)400 zł
Diagnostyka chrapania - polisomnografia w warunkach domowych400 zł
Diagnostyka chrapania - fiberoskopia we śnie farmakologicznym (zawiera koszt konsultacji anestezjologicznej)1000 zł
Diagnostyka chrapania - pakiet - założenie Apneagraphu lub polismonografia w warunkach domowych + fiberoskopia we śnie farmakologicznym1200 zł
UsługaCena
Adenotomia (usunięcie trzeciego migdałka) - dzieci2000 zł
Adenotomia + tonsillotomia (podcięcie migdałków podniebiennych) - dzieci2500 zł
Adenotomia + tonsillotomia (podcięcie migdałków podniebiennych) z użyciem shavera - dzieci2800 zł
Adenotomia + włożenie drenów w błony bębenkowe - dzieci2200 zł
Adenotomia + tonsillotomia + włożenie drenu w błony bębenkowe - dzieci2800 zł
Adenotomia + tonsillotomia z użyciem shavera + włożenie drenu w błony bębenkowe - dzieci3100 zł
Tonsillektomia (usunięcie migdałków podniebiennych) - dzieci2500 zł
Tonsillektomia wewnątrztorebkowa (usunięcie migdałków podniebiennych) z użyciem shavera - dzieci3000 zł
Tonsillektomia (usunięcie migdałków podniebiennych) - dorośli2500 zł
Tonsillektomia (usunięcie migdałków podniebiennych) metodą koblacji - dorośli3200 zł
Tonsillektomia wewnątrztorebkowa (usunięcie migdałków podniebiennych) z użyciem shavera - dorośli2800 zł
Adenotomia + tonsillotomia - dorośli2000 zł
Adenotomia + tonsillotomia z użyciem shavera - dorośli2800 zł
Adenotomia + paracenteza2000 zł
Włożenie drenów w błony bębenkowe1800 zł
Wycięcie wędzidełka języka w znieczuleniu ogólnym - dzieci1800 zł
Septoplastyka (korekcja przegrody nosowej)2800 zł
Septoplastyka (korekcja przegrody nosowej) oraz korekcja małżowin nosowych metodą Ravor3500 zł
Rhinoplastyka nosa (plastyka nosa zewnętrznego)6500 zł
Korekcja małżowin nosowych (tylko śluzówki) metodą Ravor w sedacji1200 zł
Korekcja małżowin nosowych (śluzówki i części kostnej) metodą Ravor w znieczuleniu ogólnym2000 zł
Korekcja małżowin nosowych (tylko śluzówki) metodą koblacji w sedacji1800 zł
Zabiegi na podniebieniu (języczek oraz Ravor podniebienia)1400 zł
Polipektomia (usunięcie polipów nosa) - metoda klasyczna + badanie histopatologiczne2500 zł
Polipektomia (usunięcie polipów nosa) - z użyciem shavera + badanie histopatologiczne3500 zł
Operacja przetoki przedusznej3500 zł
Operacja zatoki szczękowej met. Caldwell-Luca jednostronna2700 zł
Operacja zatoki szczękowej met. Caldwell-Luca obustronna3500 zł
Repozycja kości nosa, z gipsem1300 zł
Operacja ślinianki podżuchwowej5000 zł
Operacja ślinianki przyusznej6000 zł
Operacja usunięcia torbieli bocznej szyi5500 zł
Operacja usunięcia torbieli środkowej szyi5000 zl
Operacja likwidująca chrapanie3000 zł
Radykalna operacja ucha5500 zł
Rekonstrukcja błony bębenkowej przez drażnienie (1 zabieg)200 zł
Mikrochirurgia krtani z pobraniem materiału tkankowego do badania badanie histopatologicznego poniżej 18 roku życia3000 zł
Mikrochirurgia krtani z pobraniem materiału tkankowego do badania badanie histopatologiczne powyżej 17 roku życia2500 zł
Usunięcie płytki/materiału zespalającego2000 zł - 4000 zł
Tympanoplastyka6000 zł
Kryptoliza migdałków podniebiennych w analgosedacji800 zł
UsługaCena
Adenotomia + włożenie drenów w błony bębenkowe2800 zł
Adenotomia + tonsillotomia (podcięcie migdałków podniebiennych)2900 zł
Adenotomia + tonsillotomia + włożenie drenu w błony bębenkowe3100 zł
Tonsillektomia (usunięcie migdałków podniebiennych)3200 zł
Septoplastyka (korekcja przegrody nosowej)3700 zł
Operacja kolca przegrody nosowej2500 zł
Operacja listwy przegrody nosowej2500 zł
Usunięcie zrostów wewnątrznosowych2000 zł
Polipektomia (usunięcie polipów nosa) + badanie histopatologiczne3200 zł
Usunięcie polipa krwotocznego przegrody nosa2600 zł
Operacja żylaków przegrody nosa3000 zł
Operacja niewykształconych nozdrzy tylnych - noworodki, małe dzieci3500 zł
Korekcja małżowin nosowych2000 zł
Konchoplastyka + konchotomia (redukcja małżowin nosowych + korekcja cz. kostnej małżowiny)2600 zł
Plastyka podniebienia miękkiego2200 zł
Operacja likwidująca chrapanie4000 zł
Usunięcie drobnej zmiany w jamie ustnej900 zł
Usunięcie drobnych zmian w obrębie gardła (brodawki, włókniaki, leukoplakia)2000 zł
Zmniejszenie masy języka, częściowe wycięcie języka2200 zł
Polip struny głosowej, brodawczaki krtani3200 zł
Poszerzenie głośni w przypadku porażenia strun głosowych (arytenoidektomia laserowa)4000 zł
Usunięcie struny głosowej (chordektomia)4000 zł
Bezkrwawe usunięcie zmian guzowatych z jamy ustnej i gardła (waporyzacja)2600 zł
Myringotomia (paracenteza)1800 zł
Wycięcie wędzidełka języka - w znieczuleniu ogólnym2000 zł
Wycięcie wędzidełka języka - w znieczuleniu miejscowym1400 zł
UsługaCena
Adenotomia + tonsillotomia metodą endoskopową3000 zł
Septoplastyka metodą endoskopową3500 zł
FESS - chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych - dzieci5200 zł - 7500 zł
FESS - chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych - dorośli5000 zł - 7000 zł
FESS z plastyką przegrody nosowej i małżowin nosowych7000 zł - 10 000 zł
Płukanie zatok hydrodebrideremod 4500 zł
FESS wraz z płukaniem wszystkich zatok hydrodebriderem8500 zł
Sialoendoskopia diagnostyczna1700 zł
Sialoendoskopia operacyjna3500 zł
UsługaCena
Wycinanie drobnych zmian z badaniem histopatologicznym500 zł - 800 zł
Szycie rany skóry (ponad 3 szwy)270 zł
Szycie małej rany skóry (do 3 szwów)150 zł
Leczenie zapalenia ucha zewnętrznego - do 4 wizyt200 zł
Koagulacja krwawienia (metodą Ravor lub biokoagulacją)400 zł
Punkcja zatok obustronna metodą Sino-Ject300 zł
Punkcja zatok jednostronna metodą Sino-Ject200 zł
Płukanie zatok (cykl 6 zabiegów)300 zł
Jednokrotne płukanie zatok70 zł
Płukanie uszu70 zł
Pędzlowanie gardła70 zł
Tamponada przednia nosa200 zł
Tamponada tylna nosa350 zł
Tamponada ucha100 zł
Usunięcie ciała obcego z nosa / ucha (w znieczuleniu miejscowym)150 zł
Usunięcie ciała obcego z gardła (w znieczuleniu miejscowym)200 zł
Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki800 zł
Przecięcie wędzidełka języka - dzieci (w znieczuleniu miejscowym)200 zł
Wyłuszczenie kaszaka, włókniaka, tłuszczaka500 zł
Nacięcie ropnia okołomigdałowego (w znieczuleniu miejscowym)300 zł
Kateteryzacja trąbki Eustachiusza320 zł
Rinoskopia tylna300 zł
Rinoskopia tylna i fiberoskopia krtani400 zł
Otoskopia mikroskopowa400 zł
Wszczepienie implantów Pillar3300 zł
Inhalacja AMSA (10 zabiegów)200 zł
Inhalacja AMSA (1 zabieg)25 zł
Inhalacja w schorzeniach górnych dróg oddechowych15 zł
Pobranie wycinka do badania histopatologicznego200 zł
Założenie obturatora przegrody nosa500 zł
INFORMACJE DODATKOWEi-
Ceny zabiegów uwzględniają koszt materiałów medycznych oraz niezbędnego znieczulenia. Nie zawierają kosztów hospitalizacji. Ze względu na zalecenia lekarza operującego związane z przewidywanym przebiegiem operacji, cena wskazana w cenniku może ulec zmianie. O zmianie ceny Pacjent jest informowany przed wyrażeniem zgody na przeprowadzenie operacji.
UsługaCena
Konsultacja audiologiczna (zawiera 1 badanie z 2: audiometria lub audiometria impedancyjna)140 zł
Konsultacja audiologiczna (zawiera 2 badania z 3: audiometria, audiometria impedancyjna i otoemisja)170 zł
Konsultacja audiologiczna (zawiera 3 badania spośród: audiometria, audiometria impedancyjna, otoemisja, próba SISI oraz test Williamsa)210 zł
Konsultacja foniatryczna z badaniem wideostroboskopowym wraz z zapisem na płycie CD180 zł
Badanie BERA z opisem300 zł
Badanie przesiewowe słuchu u niemowląt do 1 roku150 zł
Audiometria30 zł
Audiometria tonalna nadprogowa (próba SISI)30 zł
Audiometria słowna40 zł
Audiometria w wolnym polu40 zł
Audiometria impendacyjna (tympanometria oraz odruchy z mięśnia strzemiączkowego)60 zł
Test oceny drożności trąbek słuchowych (test Williamsa)50 zł
UCL (próg dyskomfortu słyszenia)20 zł
MCL (próg komfortowego słyszenia)20 zł
DPOAE/TEOAE (otoemisja akustyczna)50 zł
Badanie przesiewowe noworodków, niemowląt i dzieci do 3 roku życia (DPOAE/TEOAE + ABR próg słuchu)250 zł
Badanie VNG - videonystagmografia250 zł
Diagnostyka niedosłuchu centralnego - pakiet640 zł
Konsultacja audiologiczna (wraz z badaniami: audiometria tonalna, audiometria impedancyjna i otoemisja akustyczna)200 zł
Badanie BERA (z opisem i omówieniem wyników przez lekarza) cena promocyjna w ramach pakietu200 zł
Konsultacja psychologiczna120 zł
Testy zaburzeń percepcji słuchowej (platforma badań zmysłów, audiometria mowy, audiometria mowy w szumie)120 zł
Konsultacja audiologiczna z określeniem profilu niedosłuchu centralnegobezpłatnie
Konsultacja logopedyczna - diagnoza120 zł
Konsultacja logopedyczna - terapia90 zł
Pakiet czterech logopedycznych konsultacji terapeutycznych320 zł
Konsultacja laryngologiczno-alergologiczna120 zł
UsługaCena
Konsultacja alergologiczna (z ewentualną oceną endoskopową nosa)150 zł
Omówienie wyników testów z krwi wykonanych w CM MAVIT - w ciągu 2 tygodni od konsultacjibezpłatnie
Konsultacja alergologiczna kontrolna120 zł
Konsultacja laryngologiczno-alergologiczna120 zł
Testy skórne punktowe, zestaw alergenów wziewnych100 zł
Testy skórne punktowe, zestaw alergenów pokarmowych100 zł
Testy z krwi na swoiste IgE – panel alergenów wziewnych150 zł
Testy z krwi na swoiste IgE – panel alergenów pokarmowych150 zł
Testy z krwi na swoiste IgE – panel alergenów mieszanych150 zł
Spirometria30 zł
Odczulanie (za alergen)80 zł
Rynomanometria90 zł
Testy alergiczne mogą być wykonane jedynie po uprzedniej konsultacji alergologicznej.-

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA

UsługaCena
Konsultacja z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej120 zł
UsługaCena
Rekonstrukcja wielu kości twarzoczaszkiInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Chirurgiczne korekcje kostnych wad zgryzuInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Progenia (zabieg jednoszczękowy oraz dwuszczękowy)Informację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Remodeling kościInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Operacyjne leczenie pojedynczych złamań kości w obrebie twarzoczaszkiInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Operacyjne leczenie urazów zębów i wyrostków zębodołowychInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Wyłuszczanie dużych torbieliInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Wycięcie torbieli dna jamy ustnejInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Chirurgiczne leczenie nowotworówInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Przeszczepy kości twarzoczaszkiInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Leczenie stanów zapalnych kościInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Operacje zatok szczękowychInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Inne operacje kości twarzoczaszkiInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Egzereza (wyrwanie) zakończeń nerwu trójdzielnegoInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Operacja ślinianki podżuchwowejInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Operacja ślinianki przyusznejInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Operacja zatoki szczękowej met. Caldwell-Luca (jednostronna oraz obustronna)Informację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Endoskopowa operacja zatokiInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Usunięcie kamienia z przewodu śliniankiInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
UsługaCena
Usuwanie zębów mlecznych100 zł
Usuwanie zębów stałych200 zł
Usuwanie zębów z dłutowaniem300 zł
Operacyjne usuwanie pozostawionych korzeni500 zł
Usuwanie zębów w znieczuleniu ogólnym:-
- Znieczulenie ogólne dożylne250 zł
- Znieczulenie ogólne z intubacją450 zł
- Usunięcie zęba jednokorzeniowego150 zł
- Usunięcie zęba wielokorzeniowego250 zł
Usunięcie zęba jednokorzeniowego150 zł
Usunięcie zęba wielokorzeniowego250 zł
Usuwanie zębów zatrzymanych500 zł - 1000 zł
Usuwanie zębów dodatkowych500 zł
Resekcja zębów przednich500 zł
Resekcja zębów bocznych800 zł
Podcięcie wędzidełka wargi górnej (plastyka)500 zł
Podcięcie wędzidełka języka (plastyka)200 zł
Wycięcie przerostów błony śluzowej500 zł
Wycięcie kieszeni dziąsłowej200 zł
Operacje torbieli (zębopochodnych, kostnych, śluzowych)600 zł - 1500 zł
Blokada do gałęzi nerwów100 zł
Nacięcie i drenaż ropnia w znieczuleniu miejscowym300 zł
Czyszczenie wyrostków zębowych z podaniem emdogeinu800 zł
Przeszczep tkanek miękkich600 zł
Plastyka połączeń ustno-zatokowych400 zł
Odsłonięcie zęba ze wskazań ortodontycznych w znieczuleniu miejscowym400 zł
Zaopatrzenie krwawienia poekstrakcyjnego150 zł
Wycinanie drobnych zmian z badaniem histopatologicznym200 zł - 800 zł
Wszczepienie implantuInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Odbudowa protetyczna na implancieInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Operacje podniesienia dna zatokiInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Operacje odbudowy kości szczęki i żuchwy biomateriałamiInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Specjalistyczne leczenie chorób przyzębiaInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Odbudowy wyrostków zębowychInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Zachowawczo-ortopedyczne leczenie złamania kościInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
Zachowawczo-ortopedyczne leczenie urazów zębów i wyrostków zębodołowychInformację o cenie można uzyskać w godz. 8.00 - 20.00 bezpośrednio w Recepcji Szpitala lub pod nr (32) 358 77 00
INFORMACJE DODATKOWEi-
Ceny zabiegów uwzględniają koszt materiałów medycznych oraz niezbędnego znieczulenia. Nie zawierają kosztów hospitalizacji.
UsługaCena
Pobieranie wycinków do badania histopatologicznego200 zł - 800 zł
Repozycja zwichniętej żuchwy500 zł - 1000 zł
Szycie rany błony śluzowej200 zł
Szycie rany skóry (ponad 3 szwy)270 zł
Szycie małej rany skóry (do 3 szwów)150 zł
Zdjęcie szwów100 zł
Zmiana opatrunku100 zł
Przeleczenie i resekcja zęba wybitego po urazie600 zł
Pokrycie bezpośrednie miazgi zęba200 zł
Ekstyrpacja miazgi i opatrunek tymczasowy400 zł
INFORMACJE DODATKOWEi-
Ceny operacji oraz zabiegów uwzględniają koszt materiałów medycznych oraz niezbędnego znieczulenia. Nie zawierają kosztów hospitalizacji.

OKULISTYKA

UsługaCena
Konsultacja specjalistyczna okulistyczna osoby dorosłej140 zł
Konsultacja specjalistyczna okulistyczna dziecięca150 zł
Konsultacja specjalistyczna okulistyczna osoby dorosłej u dr n. med.160 zł
Konsultacja specjalistyczna okulistyczna siatkówkowa200 zł
Konsultacja specjalistyczna okulistyczna profesorska250 zł
Kwalifikacja do operacji zaćmy200 zł
Kwalifikacja do operacji zaćmy (soczewki toryczne i multifokalne)250 zł
Kwalifikacja do operacji zaćmy z jaskrą250 zł
Kwalifikacja do operacji jaskry250 zł
Kwalifikacja do zabiegu witrektomii250 zł
Kwalifikacja do zabiegu iniekcji doszklistkowej200 zł
Kwalifikacja do operacji zeza150 zł
Kwalifikacja do drobnego zabiegu100 zł
Badanie kontrolne po zabiegu zaćmy z doborem okularów100 zł
Badanie kontrolne po zabiegu zaćmy z jaskrą z doborem okularów100 zł
Badanie kontrolne po zabiegu witrektomii100 zł
UsługaCena
Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem jednoczęściowej zwijalnej soczewki sferycznej ZEISSi3100 zł
Cena zabiegu obejmuje konsultację i opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz dwa pooperacyjne badania kontrolne.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego ALCON Acrysof IQ Naturali3600 zł
Cena zabiegu obejmuje konsultację i opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz dwa pooperacyjne badania kontrolne.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem soczewki torycznej ALCON Acrysof Toric lub analogicznej firmy ZEISSi4800 zł
Cena zabiegu obejmuje konsultację i opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz dwa pooperacyjne badania kontrolne.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem soczewki torycznej Lentis Tplus X5600 zł
Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem soczewki multifokalnej:i-
Cena zabiegu obejmuje konsultację i opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz dwa pooperacyjne badania kontrolne.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
- Lentis Comfort4950 zł
- Lentis Mplus lub Human Optics diffractiva5400 zł
- ZEISS LISA6000 zł
- ALCON Acrysof ReSTOR Natural, ALCON IQ PanOptix lub ZEISS LISA tri (trzyogniskowa)6200 zł
Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem soczewki multifokalnej torycznej:i-
Cena zabiegu obejmuje konsultację i opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz dwa pooperacyjne badania kontrolne.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
- Lentis Mplus Toric6400 zł
- ALCON Acrysof ReSTOR Toric Natural7200 zł
Zabieg łączony usunięcia zaćmy z jaskrą wraz ze wszczepem soczewki zwijalneji5000 zł
Cena zabiegu obejmuje konsultację i opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz dwa pooperacyjne badania kontrolne.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Operacja jaskryi3300 zł
Cena zabiegu obejmuje konsultację i opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz badania kontrolne przez pierwszy miesiąc po zabiegu.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Operacja jaskry z zastosowaniem implantu drenującego ExPressi5500 zł
Cena zabiegu obejmuje konsultację i opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz badania kontrolne przez pierwszy miesiąc po zabiegu.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Operacja witrektomiii5600 zł
Cena zabiegu obejmuje konsultację i opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz badania kontrolne przez pierwszy miesiąc po zabiegu.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Operacja witrektomii z zastosowaniem oleju silikonowego i/lub gazui6000 zł
Cena zabiegu obejmuje konsultację i opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz badania kontrolne przez pierwszy miesiąc po zabiegu.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Operacja łączona: witrektomia z jednoczasowym usunięciem zaćmy i wszczepem soczewki zwijalneji7000 zł
Cena zabiegu obejmuje konsultację i opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz badania kontrolne przez pierwszy miesiąc po zabiegu.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Operacja zezai2500 zł
Cena zabiegu obejmuje konsultację i opiekę anestezjologiczną, niezbędne badania laboratoryjne oraz badania kontrolne przez pierwszy miesiąc po zabiegu.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Iniekcja doszklistkowa preparatu Lucentisi2500 zł
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin..
Iniekcja doszklistkowa preparatu Ozurdexi6000 zł
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Iniekcja doszklistkowa preparatu Eyleai1900 zł
Cena obejmuje badania histopatologiczne pobranej zmiany.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Brodawka/kaszakiod 350 zł
Cena w zależności od rozległości zabiegu.
Cena obejmuje badania histopatologiczne pobranej zmiany.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Kępki żółte (jedna powieka)iod 350 zł
Cena w zależności od rozległości zabiegu.
Cena obejmuje badania histopatologiczne pobranej zmiany.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Operacje powiekoweiod 600 zł
Cena w zależności od rozległości zabiegu.
Cena obejmuje badania histopatologiczne pobranej zmiany.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Rany skóry (powierzchowne)iod 350 zł
Cena w zależności od rozległości zabiegu.
Cena obejmuje badania histopatologiczne pobranej zmiany.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Skrzydlikiod 1000 zł
Cena w zależności od rozległości zabiegu.
Cena obejmuje badania histopatologiczne pobranej zmiany.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Usunięcie gradówkiiod 350 zł
Cena w zależności od rozległości zabiegu.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Ostrzyknięcie gradówkiiod 200 zł
Cena w zależności od rozległości zabiegu.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
Sondowanie dróg łzowych u dzieciiod 300 zł
Cena w zależności od rozległości zabiegu.
Cena dotyczy zabiegu jednego oka, obejmuje hospitalizację do 12 godzin.
UsługaCena
Angiografia fluorescencyjna200 zł
Angiografia indocyjaninowa700 zł
OCT (dwoje oczu)150 zł
OCT (jedno oko)100 zł
Dokumentacja fotograficzna dna oka70 zł
Badanie histopatologiczneod 70 zł
Badanie na synoptoforze50 zł
Komputerowe badanie wzroku20 zł
Krzywa dzienna ciśnienia wewnątrzgałkowego200 zł
Kolejna perymetria70 zł
Perymetria (jedno oko)50 zł
Perymetria (dwoje oczu)80 zł
Płukanie kanalików łzowych100 zł
Pachymetria (jedno oko)50 zł
Pentacam50 zł
Posiew (jedno oko)40 zł
Tonometria komputerowa bezdotykowa40 zł
Tonometria aplanacyjna40 zł
Topografia rogówki z opisem100 zł
Topografia rogówki50 zł
USG gałki ocznej w prezentacji A i B (dwoje oczu)80 zł
UsługaCena
Fotokoagulacja ogniskowa (jedno oko)300 zł
Panfotokoagulacja laserowa (jedno oko)350 zł
YAG (irydotomia, kapsulotomia, trabekuloplastyka - jedno oko)300 zł
SLT (Selektywna Laserowa Trabekulektomia - jedno oko)400 zł
Badanie kontrolne do 4 tygodni po zabiegu - jedno oko)80 zł
Witreoliza laserowa400 zł
UsługaCena
Dobór soczewek miękkich sferycznychiod 120 zł
Cena zależy od rodzaju dobieranych soczewek.
Dobór soczewek miękkich torycznychiod 180 zł
Cena zależy od rodzaju dobieranych soczewek.
Dobór soczewek - stożek lub sztywne RGPiod 640 zł
Cena zależy od rodzaju dobieranych soczewek.
Dobór soczewek bitorycznychiod 780 zł
Cena zależy od rodzaju dobieranych soczewek.
Badanie kontrolne50 zł
Badanie dna oka50 zł
Wizyta specjalistyczna bez doboru soczewek120 zł
UsługaCena
Panoramiczne zdjęcie szczęk i żuchwy60 zł
Punktowe zdjęcie zęba20 zł
Zdjęcie celowane na ząb obrotnika25 zł
Zdjęcie celowane siodełka tureckiego25 zł
Zdjęcie czaszki PA + bok40 zł
Zdjęcie dłoni porównawcze PA30 zł
Zdjęcie jamy brzusznej przeglądowe40 zł
Zdjęcie klatki piersiowej PA35 zł
Zdjęcie klatki piersiowej PA + bok60 zł
Zdjęcie kości krzyżowej AP + bok35 zł
Zdjęcie kości nosowej boczne25 zł
Zdjęcie kości ogonowej AP + bok35 zł
Zdjęcie kości piętowej boczne+ osiowe30 zł
Zdjęcie kości podudzia AP + bok30 zł
Zdjęcie kości ramieniowej AP + bok30 zł
Zdjęcie kości udowej AP + bok35 zł
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego AP + bok55 zł
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP + bok55 zł
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP + bok30 zł
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe30 zł
Zdjęcie łopatki25 zł
Zdjęcie miednicy AP35 zł
Zdjęcie mostka boczne25 zł
Zdjęcie nadgarstka PA + bok30 zł
Zdjęcie obojczyka25 zł
Zdjęcie oczodołów PA + bok30 zł
Zdjęcie palca AP + bok25 zł
Zdjęcie pięt porównawcze boczne25 zł
Zdjęcie skoliozy całego kręgosłupa AP40 zł
Zdjęcie stawów biodrowych porównawcze AP35 zł
Zdjęcie stawów kolanowych porównawcze AP + bok45 zł
Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych35 zł
Zdjęcie stawów mostkowo-obojczykowych35 zł
Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych czynnościowe50 zł
Zdjęcie stawu barkowego AP25 zł
Zdjęcie stawu biodrowego30 zł
Zdjęcie stawu łokciowego AP + bok30 zł
Zdjęcie stóp porównawcze PA + bok35 zł
Zdjęcie twarzoczaszki30 zł
Zdjęcie uszu40 zł
Zdjęcie zatok35 zł
Zdjęcie żeber skośne30 zł
Zdjęcie żuchwy PA30 zł
Zdjęcie żuchwy skośne wg Cieszyńskiego30 zł
Wynik badania RTG na kliszy15 zł
INFORMACJE DODATKOWEi-
W cenie zawarty jest zapis zdjęć na płycie CD oraz opis radiologiczny (nie dotyczy punktowych zdjęć zęba, dla których opisy nie są wykonywane).
Opis jest wykonywany w ciągu 2-3 dni roboczych.

INNE

UsługaCena
Hospitalizacja - 1 doba300 zł
Hospitalizacja dzienna - do 12 godzin150 zł
Pobranie wymazu55 zł
Znieczulenie ogólne dożylne250 zł
Znieczulenie ogólne z intubacją500 zł
Indywidualna opieka pielęgniarska - do 12 godzin350 zł
Wypisanie recepty20 zł
Wypisanie zaświadczenia lekarskiego /cena netto/80 zł

Istnieje możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu (0% oprocentowania, 0% prowizji oraz 0% wpłaty własnej) na wszystkie zabiegi i operacje, których koszt jednostkowy wynosi powyżej 2000 PLN. Wszystkie formalności związane z uzyskaniem kredytu wykonywane są na miejscu przez personel Centrum Medycznego MAVIT.

Do góry