lek. Veronika Szumilak

specjalista chorób oczu

Specjalista chorób oczu, absolwentka Akademii Medycznej w Iwanowie (Rosja). Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób oczu. Przeprowadza m.in. badania grubości włókien nerwowych nerwu wzrokowego (GDxVCC), optyczną koherentną tomografię (OCT) oraz pomiar grubości rogówki.
Doświadczenie zawodowe
Stażysta chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Kłajpedzie na Litwie, lekarz okulista w Szpitalu Miejskim i Przychodni Przyszpitalnej w Kłajpedzie na Litwie, staż adaptacyjny w Katedrze i Klinice Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Z Centrum Medycznym MAVIT współpracuje od 2004 roku.

Masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości?
Nasza wykwalifikowana kadra odpowie na Twoje pytania!
lub