Nasi Lekarze

dr n. med. Tomasz Chudoba

specjalista chorób oczu

Specjalista chorób oczu, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Odbył rocznych staż zagraniczny w ramach programu Socrates-Erasmus na University of Kuopio (Finlandia). 
Zajmuje się badaniem refrakcji, wykonywaniem i interpretacją badań diagnostycznych: USG, OCT, OCT-RNFL, pachymetria. Przeprowadza zabiegi laserowe: irydotomię, kapsulotomię, fotokoagulację laserową siatkówki, laseroterapię siatkówki w trybie mikropulsów. Zajmuje się także wykonywaniem drobnych zabiegów okulistycznych: usuwaniem brodawek, gradówek, skrzydlików. Wykonuje operacje zaćmy oraz witrektomie.

Doświadczenie zawodowe

Dwumiesięczny staż obserwacyjny w Moorfields Eye Hospital (Wielka Brytania). Od 2009 r. – praca na Oddziale Okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. 

Z Centrum Medycznym MAVIT współpracuje od kwietnia 2016 roku.

Ośrodek Diagnostyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

T: +48 (22) 569 59 00

Do góry