Aktualności

NOWOŚĆ! CORVIS I PENTACAM w CM MAVIT – jeszcze bardziej bezpieczna kwalifikacja przedoperacyjna

2019-02-08

Grafika – corvis + pentakam, podwójne bezpieczeństwo
CORVIS i PENTACAM dają możliwość jeszcze dokładniejszego badania pacjentów, dzięki czemu zwiększamy bezpieczeństwo operacji laserowej korekcji wad wzroku. Oba aparaty możemy porównać do dwóch parasoli zapewniających podwójną ochronę i podwójne bezpieczeństwo. Parasole takie otwieramy nad naszymi pacjentami w czasie kwalifikacji przedoperacyjnych.

W Centrum Medycznym MAVIT w Warszawie, jako jednym z niewielu ośrodków w Polsce, rozpoczęliśmy stosowanie aparatu CORVIS ST firmy Oculus do dokładnej wizualizacji i oceny własności biomechanicznych rogówki oraz bezdotykowego pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. Aparat ma zastosowanie podczas kwalifikacji do laserowej korekcji wad wzroku, diagnostyki i monitorowania progresji stożka rogówki (w połączeniu z aparatem PENTACAM) oraz jaskry.

Badanie sprzętem CORVIS jest bezbolesne i bezdotykowe. Aparat wytwarza podmuch powietrza, który odkształca rogówkę. Urządzenie wyposażone jest w bardzo szybką i dokładną kamerę Scheimpfluga, która rejestruje zachowanie rogówki pod wpływem podmuchu: analizuje kształt i wielkość odkształcenia rogówki, szybkość i jakość powrotu do jej pierwotnego kształtu. Kamera ta analizuje 14 obrazów w ciągu 31 milisekund.

Wyniki badań

Kamera Scheimpfluga jest połączona z bezdotykowym tonometrem – aparatem do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dzięki takiemu połączeniu CORVIS ST umożliwia bardzo dokładny pomiar ciśnienia w oczach i dokładny pomiar grubości rogówki – bez konieczności jej znieczulania i dotykania.


CORVIS jest aparatem mogącym oceniać jednocześnie ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz grubość i właściwości biomechaniczne rogówki. Dzięki tym funkcjom urządzenie pomocne jest w rozpoznaniu i monitorowaniu jaskry. Umożliwia również wykonywanie tzw. krzywych dziennych ciśnienia wewnątrzgałkowego, czyli kilkukrotnych (w ciągu jednego dnia) pomiarów ciśnienia w oczach metodą bezdotykową, uwzględniając przy pomiarze biomechaniczne właściwości rogówki. Wykrycie znaczących wahań ciśnienia w oczach może sugerować obecność jaskry.

CORVIS i PENTACAM – nowa platforma diagnostyczna badająca biomechanikę i kształt rogówki, poszerzająca portfolio przedoperacyjnych badań kwalifikujących do laserowej korekcji wad wzroku i badań wykorzystywanych do diagnostyki stożka rogówki.
Pentacam
Pentacam

Aparat CORVIS w połączeniu z aparatem PENTACAM, stosowanym w CM MAVIT od wielu lat, tworzy nowoczesną platformę diagnostyczną, służącą do diagnostyki chorób rogówki, wykrywania i monitorowania stożka rogówki oraz w badaniach kwalifikujących do zabiegów laserowej korekcji wad wzroku (polegających na zmianie kształtu rogówki). Aparatem PENTACAM możemy zobrazować kształt przedniej powierzchni rogówki (tzw. topografia rogówki, czyli jej mapy) i kształt powierzchni tylnej, jak również uzyskać mapy grubości rogówki.

Połączenie badań z obu aparatów (PENTACAM i CORVIS) daje możliwość oceny zarówno kształtu, jak i mechanicznych właściwości rogówki, czyli tomografii i biomechaniki. Pozwala wykrywać wczesne postacie stożka rogówki, choroby będącej bezwzględnym przeciwwskazaniem do laserowej korekcji wad wzroku. Wykrycie stożka rogówki w jego początkowym stadium daje możliwość wczesnego zastosowania leczenia – utwardzenia rogówki zabiegiem crosslinking – spowalniającego lub nawet hamującego postęp tej choroby rogówki.

Specjalne oprogramowanie stworzone dla obu aparatów przez wybitnych okulistów (Cynthia Roberts, Pablo Vinciguerra, Renato Ambrosio, Michael Belin) umożliwia liczbową ocenę właściwości rogówki (wskaźniki: CBI – Corneal Biomechanical Index, BAD D – Belin/Ambrosio Index, TBI – Total Biomechanical Index). Znajomość wartości wyżej wymienionych wskaźników stanowi ogromną pomoc w diagnostyce przedoperacyjnej i kwalifikacji pacjentów do zabiegów laserowej korekcji wad wzroku.


Wykorzystanie aparatów CORVIS i PENTACAM daje możliwość jeszcze dokładniejszego badania pacjentów, dzięki czemu zwiększamy bezpieczeństwo operacji laserowej korekcji wad wzroku. Oba aparaty możemy porównać do dwóch parasoli zapewniających podwójną ochronę i podwójne bezpieczeństwo. Parasole takie otwieramy nad naszymi pacjentami w czasie kwalifikacji przedoperacyjnych.


Wyniki badań

Materiał powstał we współpracy z lek. Danutą Horodyńską.

Do góry