Nasi Lekarze

Dr n. med. Adam Kluś

specjalista chorób oczu

Specjalista chorób oczu, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Przeprowadza operacje zaćmy, wtórne wszczepy soczewek wewnątrzgałkowych, operacje siatkówki (błona nasiatkówkowa, otwory w plamce, odwarstwienie siatkówki), operacje na aparacie ochronnym oka (gradówki, skrzydliki, kępki żółte). Wykonuje iniekcje doszklistkowe w leczeniu AMD – zwyrodnienia plamki żółtej (preparaty anty VEGF), zajmuje się także laserowaniem przedniego (zaćma wtórna) jak i tylnego odcinka oka (fotokoagulacja siatkówki). Uczestnik wielu zagranicznych konferencji naukowych. Autor i współautor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Skarbnik zarządu warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Członek Sekcji Rogówkowej, Jaskrowej i Siatkówkowej PTO oraz Amerykańskiej Akademii Okulistycznej.

Doświadczenie zawodowe

Staże zagraniczne (m.in. European School for Advanced Studies in Ophthalmology – Szwajcaria; Cataract, Trauma Surgery – Groningen Holandia). Pracuje w Klinice Okulistycznej WIM w Warszawie. Z Centrum Medycznym MAVIT współpracuje od 2007 roku.

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

T: +48 (22) 569 59 00

Do góry