Badania diagnostyczne

Centrum Medyczne MAVIT zapewnia swoim Pacjentom szybką i trafną diagnozę dzięki wybitnym specjalistom, którzy do dyspozycji mają najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny z Japonii, USA oraz Niemiec. 

To daje możliwość wykonania szeregu specjalistycznych badań – niezbędnych na drodze do postawienia właściwej diagnozy i określenia metod leczenia.

Poza standardowymi badaniami okulistycznymi w CM MAVIT wykonywane są:

 • USG gałki ocznej w prezentacji A i B
 • biometria optyczna, bezdotykowa (IOL MASTER)
 • badanie OCT
 • badanie pola widzenia – perymetria statyczna i kinetyczna
 • angiografia fluorescencyjna (fluoresceinowa) i indocyjaninowa (Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Katowicach)
 • topografia rogówki (przy użyciu topografu i Pentacamu)
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego – tonometria bezdotykowa i aplanacyjna
 • wczesna diagnostyka jaskry – pomiar grubości włókien nerwu wzrokowego (badanie OCT-RNFL, OCT i komórek zwojowych OCT-GCC)
 • badanie na synoptoforze.

Dobór okularów przez optometrystę

Centrum Medyczne MAVIT oferuje usługę optometryczną. W ramach wizyty wykwalifikowany optometrysta przeprowadza: pełne optometryczne badanie wzroku oraz dobór korekcji okularowej.

Wizyta optometryczna w CM MAVIT obejmuje:

 • pomiar refrakcji
 • sprawdzenie funkcji wzrokowych, takich jak widzenie obuoczne (współpraca jednego oka z drugim) i akomodacja (zdolność wyostrzania obrazu z różnych odległości).
 • pomiar i ocena widzenia obuczonego przestrzennego i akomodacji
 • pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki
 • dobór i przepisywanie okularów
 • udzielanie porad związanych ze stanem narządu wzroku.

Optometrysta a okulista

Optometrysta to specjalista w zakresie ochrony zdrowia, który zajmuje się badaniem stanu układu wzrokowego i procesu widzenia. Specjalizuje się w korygowaniu wad wzroku – takich jak: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm – za pomocą soczewek okularowych. Optometrysta może także zlecić lub przeprowadzić rehabilitację układu wzrokowego, jeśli zdiagnozuje taką konieczność. Ponadto optometrysta sprawdza, czy w układzie wzrokowym nie występują zmiany chorobowe, a w przypadku ich obecności kieruje pacjenta do lekarza okulisty bądź innego specjalisty.

W przypadku, gdy okaże się, że zastosowanie zaleconych pomocy wzrokowych nie przyniesie pożądanej ulgi, należy badanie optometryczne uzupełnić konsultacją u lekarza okulisty – specjalisty chorób oczu.

porównanie okulisty i optometrysty
Warszawa Bielany

od 20 zł

Warszawa Ursynów

od 20 zł

Katowice Nikiszowiec

od 20 zł

Chcesz umówić wizytę
lub dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

Do góry