Badania diagnostyczne

Centrum Medyczne MAVIT zapewnia swoim pacjentom szybką i trafną diagnozę dzięki wybitnym specjalistom, którzy do dyspozycji mają najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny z Japonii, USA oraz Niemiec. 

To daje możliwość wykonania szeregu specjalistycznych badań – niezbędnych na drodze do postawienia właściwej diagnozy i określenia metod leczenia.

Poza standardowymi badaniami okulistycznymi w CM MAVIT wykonywane są:

 • USG gałki ocznej w prezentacji A i B
 • biometria optyczna, bezdotykowa (IOL MASTER)
 • badanie OCT
 • badanie pola widzenia – perymetria statyczna i kinetyczna
 • angiografia fluorescencyjna (fluoresceinowa) i indocyjaninowa (Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Katowicach)
 • topografia rogówki (przy użyciu topografu i Pentacamu)
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego – tonometria bezdotykowa i aplanacyjna
 • wczesna diagnostyka jaskry – pomiar grubości włókien nerwu wzrokowego (badanie OCT-RNFL, OCT i komórek zwojowych OCT-GCC)
 • badanie na synoptoforze.

Dobór okularów przez optometrystę

Centrum Medyczne MAVIT oferuje usługę optometryczną. W ramach wizyty wykwalifikowany optometrysta przeprowadza: pełne optometryczne badanie wzroku oraz dobór korekcji okularowej.

Wizyta optometryczna w CM MAVIT obejmuje:

 • pomiar refrakcji
 • sprawdzenie funkcji wzrokowych, takich jak widzenie obuoczne (współpraca jednego oka z drugim) i akomodacja (zdolność wyostrzania obrazu z różnych odległości).
 • pomiar i ocena widzenia obuczonego przestrzennego i akomodacji
 • pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki
 • dobór i przepisywanie okularów
 • udzielanie porad związanych ze stanem narządu wzroku.

Optometrysta a okulista

Optometrysta to specjalista w zakresie ochrony zdrowia, który zajmuje się badaniem stanu układu wzrokowego i procesu widzenia. Specjalizuje się w korygowaniu wad wzroku – takich jak: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm – za pomocą soczewek okularowych. Optometrysta może także zlecić lub przeprowadzić rehabilitację układu wzrokowego, jeśli zdiagnozuje taką konieczność. Ponadto optometrysta sprawdza, czy w układzie wzrokowym nie występują zmiany chorobowe, a w przypadku ich obecności kieruje pacjenta do lekarza okulisty bądź innego specjalisty.

W przypadku, gdy okaże się, że zastosowanie zaleconych pomocy wzrokowych nie przyniesie pożądanej ulgi, należy badanie optometryczne uzupełnić konsultacją u lekarza okulisty – specjalisty chorób oczu.

porównanie okulisty i optometrysty
Warszawa Bielany

od 20 zł

Warszawa Ursynów

od 20 zł

Warszawa Wola

od 20 zł

Katowice Nikiszowiec

od 20 zł

Chcesz umówić wizytę
lub dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

Do góry